Servicios - 361710-2020

31/07/2020    S147

Chequia-Praga: Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza

2020/S 147-361710

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Úřad práce České republiky
Número de identificación fiscal: 72496991
Dirección postal: Dobrovského 1278/25
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Código postal: 170 00
País: Chequia
Persona de contacto: Luboš Kavan
Correo electrónico: lubos.kavan@uradprace.cz
Teléfono: +420 950175190

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.uradprace.cz

Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/UPCR

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rekvallifikace ve Zlínském kraji III

II.1.2)Código CPV principal
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro klienty Úřadu práce ČR. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s 1 dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena do 20 částí. Dodavatelé mohou podávat nabídky na 1, několik nebo na všechny části veřejné zakázky.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 93 555 000.00 CZK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Strážný (68-008-E)

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro klienty Úřadu práce ČR. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Rekvalifikační kurz pro účastníky rekvalifikace s minimálně základním vzděláním. Obsah kurzu Strážný (68-008-E) je dán dle kvalifikačního standardu Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz). Předpokládaný počet účastníků za celou dobu plnění VZ je 250.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

VDTP II

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

IT technologie

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro klienty Úřadu práce ČR. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Rekvalifikační kurzy pro účastníky s minimálně základním vzděláním a základní znalostí obsluhy osobního počítače: - Tvorba www stránek - Pracovník grafického studia - Správce sítí pro malé a střední organizace (26-002-M) Předpokládaný počet účastníků za celou dobu plnění VZ je 760.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

VDTP II

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Skladník (66-002-H)

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro klienty Úřadu práce ČR. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Rekvalifikační kurz s odbornou praxí u zaměstnavatele pro účastníky rekvalifikace s minimálně základním vzděláním. Obsah kurzu Skladník (66-002-H) j dán dle kvalifikačního standardu Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz). Předpokládaný počet účastníků za celou dobu plnění VZ je 200.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

VDTP II

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro klienty Úřadu práce ČR. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Rekvalifikační kurz s odbornou praxí zaměstnavatele pro účastníky bezúhonné (nutno doložit výpis z rejstříku trestů), s minimálně základním vzděláním a s odpovídající zdravotní způsobilostí. Dodavatel musí zabezpečit očkování účastníků kurzů de vyhl. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem před nástupem na praktickou přípravu. Předpokládaný počet účastníků za celou dobu plnění VZ je 850.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

VDTP II

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Obsluha elektrovozíku a motovozíku

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro klienty Úřadu práce ČR. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Rekvalifikační kurzy: - Obsluha elektrovozíku a motovozíku (ručně vedený, plošinový a tahač, vysokozdvižný volantový do 5 tun) pro účastníky s minimálně základním vzděláním, s odpovídající zdravotní způsobilostí. - Obsluha elektrovozíku a motovozíku (ručně vedený, plošinový a tahač, vysokozdvižný volantový do 5 tun; vstupním předpokladem je řidičský průkaz kategorie B, C, D nebo T) pro účastníky s minimálně základním vzděláním, s odpovídající zdravotní způsobilostí a s řidičským průkazem kategorie B, C, D nebo T. Předpokládaný počet účastníků za celou dobu plnění VZ je 500.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

VDTP II

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro klienty Úřadu práce ČR. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Rekvalifikační kurz s odbornou praxí u zaměstnavatele pro účastníky s minimálně základním vzděláním, s odpovídající zdravotní způsobilostí a věkem nejméně 18 let. Obsah kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M) je dán dle kvalifikačního standardu Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz). Předpokládaný počet účastníků za celou dobu plnění VZ je 350.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

VDTP II

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Svařování - Kroměříž

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro klienty Úřadu práce ČR. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Rekvalifikační kurzy pro účastníky bez požadavku na vzdělání s odpovídající zdravotní způsobilostí: - ZK 135 1.1 (Svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu) - ZK 111 1.1 (Svařování obalenou elektrodou) - ZK 141 8 (Svařování netavící elektrodou v inertním plynu) - ZK 311 1.1 (Svařování kyslíko - acetylenovým plamenem) - ZK 141 21 (Svařování netavící elektrodou v inertním plynu) - Svařování ČSN EN ISO 9606-1 135 (tavící se elektrodou v aktivním plynu) - Svařování ČSN EN ISO 9606-1 111 (obalenou elektrodou) - Svařování ČSN EN ISO 9606-1 311 (kyslíko-acetylénovým plamenem) - Svařování ČSN EN ISO 9606-1 141 8 (netavící se elektrodou v inertním plynu) - Svařování ČSN EN ISO 9606-1 141 21 (

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

VDTP II

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sanitář - Vsetín, Valašské Meziříčí

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro klienty Úřadu práce ČR. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Rekvalifikační kurz s odbornou praxí u zaměstnavatele pro účastníky s minimálně základním vzděláním, s odpovídající zdravotní způsobilostí a věkem nejméně 18 let. Předpokládaný počet účastníků za celou dobu plnění VZ je 100.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

VDTP II

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sanitář - Kroměříž

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro klienty Úřadu práce ČR. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Rekvalifikační kurz s odbornou praxí u zaměstnavatele pro účastníky s minimálně základním vzděláním, s odpovídající zdravotní způsobilostí a věkem nejméně 18 let. Předpokládaný počet účastníků za celou dobu plnění VZ je 50.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

VDTP II

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sanitář - Zlín

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro klienty Úřadu práce ČR. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Rekvalifikační kurz s odbornou praxí u zaměstnavatele pro účastníky s minimálně základním vzděláním, s odpovídající zdravotní způsobilostí a věkem nejméně 18 let. Předpokládaný počet účastníků za celou dobu plnění VZ je 70.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

VDTP II

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Svařování - Uherské Hradiště

Lote nº: 16
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro klienty Úřadu práce ČR. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Rekvalifikační kurzy pro účastníky bez požadavku na vzdělání s odpovídající zdravotní způsobilostí: - ZK 135 1.1 (Svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu) - ZK 111 1.1 (Svařování obalenou elektrodou) - ZK 141 8 (Svařování netavící elektrodou v inertním plynu) - ZK 311 1.1 (Svařování kyslíko - acetylenovým plamenem) - ZK 141 21 (Svařování netavící elektrodou v inertním plynu) - Svařování ČSN EN ISO 9606-1 135 (tavící se elektrodou v aktivním plynu) - Svařování ČSN EN ISO 9606-1 111 (obalenou elektrodou) - Svařování ČSN EN ISO 9606-1 311 (kyslíko-acetylénovým plamenem) - Svařování ČSN EN ISO 9606-1 141 8 (netavící se elektrodou v inertním plynu) - Svařování ČSN EN ISO 9606-1 141 21 (

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

VDTP II

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ekonomika

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro klienty Úřadu práce ČR. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Rekvalifikační kurzy pro účastníky s minimálně úplným středoškolským vzděláním: - Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) - Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky) Předpokládaný počet účastníků za celou dobu plnění VZ je 1 020.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

VDTP II

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sanitář - Uherské Hradiště

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro klienty Úřadu práce ČR. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Rekvalifikační kurz s odbornou praxí u zaměstnavatele pro účastníky s minimálně základním vzděláním, s odpovídající zdravotní způsobilostí a věkem nejméně 18 let. Předpokládaný počet účastníků za celou dobu plnění VZ je 60.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

VDTP II

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Svařování - Zlín

Lote nº: 17
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro klienty Úřadu práce ČR. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Rekvalifikační kurzy pro účastníky bez požadavku na vzdělání s odpovídající zdravotní způsobilostí: - ZK 135 1.1 (Svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu) - ZK 111 1.1 (Svařování obalenou elektrodou) - ZK 141 8 (Svařování netavící elektrodou v inertním plynu) - ZK 311 1.1 (Svařování kyslíko - acetylenovým plamenem) - ZK 141 21 (Svařování netavící elektrodou v inertním plynu) - Svařování ČSN EN ISO 9606-1 135 (tavící se elektrodou v aktivním plynu) - Svařování ČSN EN ISO 9606-1 111 (obalenou elektrodou) - Svařování ČSN EN ISO 9606-1 311 (kyslíko-acetylénovým plamenem) - Svařování ČSN EN ISO 9606-1 141 8 (netavící se elektrodou v inertním plynu) - Svařování ČSN EN ISO 9606-1 141 21

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

VDTP II

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Svařování - Vsetín

Lote nº: 18
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro klienty Úřadu práce ČR. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Rekvalifikační kurzy pro účastníky bez požadavku na vzdělání s odpovídající zdravotní způsobilostí: - ZK 135 1.1 (Svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu) - ZK 111 1.1 (Svařování obalenou elektrodou) - ZK 141 8 (Svařování netavící elektrodou v inertním plynu) - ZK 311 1.1 (Svařování kyslíko - acetylenovým plamenem) - ZK 141 21 (Svařování netavící elektrodou v inertním plynu) - Svařování ČSN EN ISO 9606-1 135 (tavící se elektrodou v aktivním plynu) - Svařování ČSN EN ISO 9606-1 111 (obalenou elektrodou) - Svařování ČSN EN ISO 9606-1 311 (kyslíko-acetylénovým plamenem) - Svařování ČSN EN ISO 9606-1 141 8 (netavící se elektrodou v inertním plynu) - Svařování ČSN EN ISO 9606-1 141 21 (

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

VDTP II

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Základy podnikání

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro klienty Úřadu práce ČR. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Rekvalifikační kurz pro účastníky rekvalifikace s minimálně základním vzděláním. Dodavatel uspořádá před zahájením rekvalifikace bezplatně jednodenní konzultaci k podnikatelským záměrům pro účastníky rekvalifikace (výběr účastníků do rekvalifikačního kurzu). Součástí kurzu musí být vypracování podnikatelského záměru. Součástí zkoušky musí být obhajoba vlastního podnikatelského záměru. Předpokládaný počet účastníků za celou dobu plnění VZ je 600.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

VDTP II

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Obsluha osobního počítače

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro klienty Úřadu práce ČR. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Rekvalifikační kurzy pro účastníky s minimálně základním vzděláním: - Základy obsluhy osobního počítače - Obsluha osobního počítače - Počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL Core) Předpokládaný počet účastníků za celou dobu plnění VZ je 1 415.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

VDTP II

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Nespecifická rekvalifikace

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro klienty Úřadu práce ČR. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Rekvalifikační kurz s odbornou praxí u zaměstnavatele pro účastníky s minimálně středoškolským vzděláním s maturitou. Předpokládaný počet účastníků za celou dobu plnění VZ je 250.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

VDTP II

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H)

Lote nº: 19
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro klienty Úřadu práce ČR. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Rekvalifikační kurz s odbornou praxí u zaměstnavatele pro účastníky s minimálně základním vzděláním a s odpovídající zdravotní způsobilostí. Obsah kurzu Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) je dán dle kvalifikačního standardu Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz). Předpokládaný počet účastníků za celou dobu plnění VZ je 200.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

VDTP II

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Úklidový pracovník administrativních ploch (69-008-E)

Lote nº: 20
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro klienty Úřadu práce ČR. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Rekvalifikační kurz s odbornou praxí u zaměstnavatele pro účastníky s minimálně základním vzděláním. Obsah kurzu Úklidový pracovník administrativních ploch (69-008-E) je dán dle kvalifikačního standardu Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz). Předpokládaný počet účastníků za celou dobu plnění VZ je 100.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

VDTP II

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 070-165594
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 12
Lote nº: N006/19/V00009367/012
Denominación:

Strážný (68-008-E)

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: N006/19/V00009367/002
Denominación:

IT technologie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Počítačová služba s.r.o.
Número de identificación fiscal: 25884735
Dirección postal: Stupkova 413 1a
Localidad: Olomouc
Código NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Código postal: 77900
País: Chequia
Correo electrónico: rekvalifikace@poc-sluzba.cz
Teléfono: +420 585226388

Dirección de internet: www.centrum-vzdelavani.cz

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 12 710 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 13
Lote nº: N006/19/V00009367/013
Denominación:

Skladník (66-002-H)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
12/03/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: MARLIN, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 60733306
Dirección postal: Města Mayen 1536
Localidad: Uherské Hradiště
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Código postal: 68601
País: Chequia
Correo electrónico: kubickova@marlin.eu
Teléfono: +420 776165937

Dirección de internet: www.marlin.eu

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 12 710 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: N006/19/V00009367/003
Denominación:

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
20/01/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: POE EDUCO, spol. s r. o.
Número de identificación fiscal: 64089398
Dirección postal: Divadelní 946 9
Localidad: Nový Jičín
Código NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Código postal: 74101
País: Chequia
Correo electrónico: dalibor.srubar@poe-educo.cz
Teléfono: +420 596657253

Dirección de internet: www.poe-educo.cz

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 7 225 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: N006/19/V00009367/004
Denominación:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/01/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: KUSTOD s.r.o.
Número de identificación fiscal: 27330052
Dirección postal: Pobřežní 249 46
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 18600
País: Chequia
Correo electrónico: ort@kustod.cz
Teléfono: +420 777773893
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 4 725 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 15
Lote nº: N006/19/V00009367/015
Denominación:

Svařování - Kroměříž

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: N006/19/V00009367/005
Denominación:

Sanitář - Vsetín, Valašské Meziříčí

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: N006/19/V00009367/006
Denominación:

Sanitář - Kroměříž

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 7
Lote nº: N006/19/V00009367/007
Denominación:

Sanitář - Zlín

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 16
Lote nº: N006/19/V00009367/016
Denominación:

Svařování - Uherské Hradiště

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 9
Lote nº: N006/19/V00009367/009
Denominación:

Ekonomika

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
20/01/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: POE EDUCO, spol. s r. o.
Número de identificación fiscal: 64089398
Dirección postal: Divadelní 946 9
Localidad: Nový Jičín
Código NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Código postal: 74101
País: Chequia
Correo electrónico: dalibor.srubar@poe-educo.cz
Teléfono: +420 596657253

Dirección de internet: www.poe-educo.cz

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 13 950 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 8
Lote nº: N006/19/V00009367/008
Denominación:

Sanitář - Uherské Hradiště

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17
Lote nº: N006/19/V00009367/017
Denominación:

Svařování - Zlín

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/01/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Jiří Vendolský
Número de identificación fiscal: 18171443
Dirección postal: Lazy III 3838 2
Localidad: Zlín
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Código postal: 76001
País: Chequia
Correo electrónico: jvendolsky@volny.cz
Teléfono: +420 603201629
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 7 985 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 18
Lote nº: N006/19/V00009367/018
Denominación:

Svařování - Vsetín

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 10
Lote nº: N006/19/V00009367/010
Denominación:

Základy podnikání

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
20/01/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: POE EDUCO, spol. s r. o.
Número de identificación fiscal: 64089398
Dirección postal: Divadelní 946 9
Localidad: Nový Jičín
Código NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Código postal: 74101
País: Chequia
Correo electrónico: dalibor.srubar@poe-educo.cz
Teléfono: +420 596657253

Dirección de internet: www.poe-educo.cz

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 8 400 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: N006/19/V00009367/001
Denominación:

Obsluha osobního počítače

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
20/01/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: POE EDUCO, spol. s r. o.
Número de identificación fiscal: 64089398
Dirección postal: Divadelní 946 9
Localidad: Nový Jičín
Código NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Código postal: 74101
País: Chequia
Correo electrónico: dalibor.srubar@poe-educo.cz
Teléfono: +420 596657253

Dirección de internet: www.poe-educo.cz

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 11 800 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 84 800.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 11
Lote nº: N006/19/V00009367/011
Denominación:

Nespecifická rekvalifikace

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Počítačová služba s.r.o.
Número de identificación fiscal: 25884735
Dirección postal: Stupkova 413 1a
Localidad: Olomouc
Código NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Código postal: 77900
País: Chequia
Correo electrónico: rekvalifikace@poc-sluzba.cz
Teléfono: +420 585226388

Dirección de internet: www.centrum-vzdelavani.cz

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 6 250 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 33 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 19
Lote nº: N006/19/V00009367/019
Denominación:

Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
12/03/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: MARLIN, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 60733306
Dirección postal: Města Mayen 1536
Localidad: Uherské Hradiště
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Código postal: 68601
País: Chequia
Correo electrónico: kubickova@marlin.eu
Teléfono: +420 776165937

Dirección de internet: www.marlin.eu

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 7 800 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 20
Lote nº: N006/19/V00009367/020
Denominación:

Úklidový pracovník administrativních ploch (69-008-E)

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: třída Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.uohs.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: třída Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.uohs.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
28/07/2020