Dienstleistungen - 361802-2020

31/07/2020    S147

Polen-Mysłakowice: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 147-361802

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 143-352171)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 6112733573
Postanschrift: Bukowiec, Robotnicza 6
Ort: Mysłakowice
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Postleitzahl: 58-533
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Przemysław Gardocki
E-Mail: p.gardocki@pgklegal.com

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.karkonosze.bip.net.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – przekazywane odpady 191212 stanowią frakcję nadsitową > 80 mm z przetwarzania odpadów zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) oraz z przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.

Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do zagospodarowania wyniesie łącznie dla wszystkich części do 12 000 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów, co nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. Rzeczywista ilość odpadów wynikała będzie z bieżących potrzeb zamawiającego. Odpady mogą być przygotowane luzem lub w formie kostki 100–120 cm x 100–120 cm x 80 cm o wadze ok. 400 kg.

Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701).

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w trybie z wolnej ręki zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie będzie polegało na powtórzeniu usług szczegółowo określonych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego. Wykonawca będzie musiał wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu analogicznych, jak w zamówieniu podstawowym, z ewentualną modyfikacja wynikającą z zakresu zamówienia powtórzonego. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki zostanie poprzedzone negocjacjami. Zamówienie z wolnej ręki zostanie udzielone na warunkach wynikających ze istotnych warunków umowy, określonej w części 3 niniejszej SIWZ.

Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówienie podstawowe, jest zgodne z jego przedmiotem, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 143-352171

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Krótki opis:
Anstatt:
muss es heißen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w trybie z wolnej ręki zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie będzie polegało na powtórzeniu usług szczegółowo określonych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego. Wykonawca będzie musiał wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu analogicznych, jak w zamówieniu podstawowym, z ewentualną modyfikacja wynikającą z zakresu zamówienia powtórzonego. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki zostanie poprzedzone negocjacjami. Zamówienie z wolnej ręki zostanie udzielone na warunkach wynikających ze istotnych warunków umowy, określonej w części 3 niniejszej SIWZ.

Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówienie podstawowe, jest zgodne z jego przedmiotem, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: