Dienstleistungen - 361844-2020

31/07/2020    S147

Tschechien-Teplice: Wartung von Straßenbeleuchtungen

2020/S 147-361844

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 097-231669)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Statutární město Teplice
Nationale Identifikationsnummer: 00266621
Postanschrift: Náměstí Svobody 2
Ort: Teplice
NUTS-Code: CZ042 Ústecký kraj
Postleitzahl: 415 95
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Ing. Anna Francová
E-Mail: anna.francova@fbadvokati.cz
Telefon: +420 777854864

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.teplice.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.teplice.cz/profile_display_2.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice v letech 2021-2025

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50232100 Wartung von Straßenbeleuchtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění této veřejné zakázky ze strany zhotovitele je provádět na základě této smlouvy pro objednatele dle jednotlivých pokynů a v souladu se smluvně sjednaným harmonogramem prací dílo spočívající ve správě, běžné údržbě, provozu a opravách veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 097-231669

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

V souladu s § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a čl. 12 zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice v letech 2021-2025“ (dále jen „zadávací dokumentace“) podává zmocněná osoba vysvětlení k úpravám zadávacích podmínek realizovaných zadavatelem.

Podrobnější informace o změnách jsou uvedeny na profilu zadavatele, resp. budou uveřejněny bezprostředně po uveřejnění tohoto oznámení ve Věstníku veřejných zakázek a Evropském úředním věstníku.