Dienstleistungen - 361855-2020

31/07/2020    S147

Polen-Myślenice: Schneeräumung

2020/S 147-361855

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 236-579377)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Myślenice
Nationale Identifikationsnummer: 351555418
Postanschrift: Rynek 8/9
Ort: Myślenice
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Postleitzahl: 32-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Bogdan Pacek
E-Mail: info@myslenice.pl
Telefon: +48 126392300
Fax: +48 126392305

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.myslenice.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie miasta i gminy Myślenice

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000 Schneeräumung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w szczególności: odśnieżania dróg, posypywania piaskiem dróg i chodników, stosowanie solanki w chwili pojawienia się gołoledzi oraz bieżąca likwidacja śliskości, w tym śliskości pośniegowej.

Szczegółowy opis przedmiotu umowy, w tym wykaz i kolejność odśnieżania dróg, zakres obowiązków związanych z odśnieżaniem, odladzaniem i zabezpieczaniem materiałów wykorzystywanych przez Wykonawcę dla celów związanych z umową, oraz informacje dotyczące terminów podejmowania przez Wykonawcę powyższych obowiązków, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 236-579377

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.1
Anstatt:
muss es heißen:
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: