Dienstleistungen - 361877-2020

31/07/2020    S147

Ungarn-Budapest: Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)

2020/S 147-361877

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Budapesti Operettszínház
Nationale Identifikationsnummer: AK15846
Postanschrift: Nagymező utca 17.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1065
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Somfai Péter
E-Mail: muszak@operett.hu
Telefon: +36 14722030
Fax: +36 14722030

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.operett.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.operett.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

A Budapesti Operettszínház díszleteinek, kellékeinek, eszközeinek közúti szállítása Magyarországon és külföldön

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

A Budapesti Operettszínház díszleteinek, kellékeinek, eszközeinek közúti szállítása Magyarországon és külföldön 13-40 tonnás szállítójárművel

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
NUTS-Code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
NUTS-Code: AT ÖSTERREICH
NUTS-Code: SK SLOVENSKO
NUTS-Code: PL POLSKA
NUTS-Code: DE DEUTSCHLAND
NUTS-Code: IT ITALIA
NUTS-Code: FR FRANCE
NUTS-Code: UK UNITED KINGDOM
NUTS-Code: NL NEDERLAND
NUTS-Code: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS-Code: LU LUXEMBOURG
NUTS-Code: ES ESPAÑA
Hauptort der Ausführung:

HU, SK, CZ, AT, HORVÁTORSZÁG, RO, UKRAJNA, OROSZORSZÁG, LENGYELORSZÁG, NÉMETORSZÁG, SVÁJC, OLASZORSZÁG, FRANCIAORSZÁG, UK, NL, BELGIUM, LUXEMBURG, SPANYOLORSZÁG, BOSZNIA-HERCEGOVINA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

A Budapesti Operettszínház díszleteinek, kellékeinek, eszközeinek közúti szállítása Budapest területén belül, MAGYARORSZÁGon és külföldön 13-40 tonnás szállítójárművel 3 évre összesen: 150 db fuvar.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 36
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 122-247416

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

A Budapesti Operettszínház díszleteinek, kellékeinek, eszközeinek közúti szállítása MAGYARORSZÁGon és külföldön 13-40 tonnás szállítójárművel

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
01/06/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: „Örökmozgó 90” Kft.
Postanschrift: Zab u. 12. 4. em. 15
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1033
Land: Ungarn
E-Mail: szasztruck1@t-online.hu
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 44 000 000.00 HUF

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

2. rész:

Módosítás aláírásának dátuma: 2020.6.18.

VII.2.2) folytatása:

Felek a keretösszeget az egyes részek vonatkozásában az alábbiakban határozzák meg:

a) 2. rész esetén a nettó 44 000 000 Ft, azaz Negyvennégymillió-forint.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés megszűnése a fentiek szerint egy meghatározott időpontban csak az egyik rész vonatkozásában következik be, akkor a szerződéses jogviszony a másik rész vonatkozásában fennmarad.”

Felek rögzítik, hogy az alapszerződés egyéb rendelkezései változatlanok azzal, hogy

a) azokat a jelen okiratban, illetve a Szerződés hatályba lépését követően bekövetkezett jogszabály módosításokra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni,

b) a 9. pontban rögzített kapcsolattartók személyében időközben részleges változás történt, amiről a Felek tájékoztatták egymást; az e körben bekövetkező változások külön okiratot szerződésmódosítást nem tesznek szükségessé, azokat a Felek kölcsönös tájékoztatási kötelezettségük keretében kezelik.

Figyelemmel „A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről” (KÉ. 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) c. iratban foglaltakra - azaz, hogy keretszerződés esetén nem jelentősnek minősül a szerződés időtartamának nem jelentős módosítása - a Felek jelen szerződésmódosítást a Kbt. 141.§ (6) bekezdésre alapozzák, figyelemmel arra, hogy:

a. a módosítás általánosságban nem minősül lényegesnek, továbbá

b. a tárgyi módosítás olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, továbbá

c. a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, hiszen a sem az ellátandó feladat, sem az ellenérték nem változik, és egyebekben sem válik a nyertes ajánlattevő részére könnyebbé a teljesítés, továbbá

d. a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre egyáltalán nem terjeszti ki.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó utca 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó utca 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
NUTS-Code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
NUTS-Code: AT ÖSTERREICH
NUTS-Code: SK SLOVENSKO
NUTS-Code: RO ROMANIA
NUTS-Code: PL POLSKA
NUTS-Code: DE DEUTSCHLAND
NUTS-Code: IT ITALIA
NUTS-Code: FR FRANCE
NUTS-Code: UK UNITED KINGDOM
NUTS-Code: NL NEDERLAND
NUTS-Code: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS-Code: LU LUXEMBOURG
NUTS-Code: ES ESPAÑA
Hauptort der Ausführung:

2. rész: HU, SK, CZ, AT, Horvátország, RO, Ukrajna, Oroszország, Lengyelország, Németország, Svájc, Olaszország, Franciaország, UK, NL, Belgium, Luxemburg, Spanyolország, Bosznia-Hercegovina

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

A Budapesti Operettszínház díszleteinek, kellékeinek, eszközeinek közúti szállítása Budapest területén belül, Magyarországon és külföldön 1 tonnás, 3,5 - 7,5 tonnás és a 7,5 - 12 tonnás szállítójárművel 3 évre összesen: 1047 db fuvar.

Tételesen:

Vendégjátékok (összesen: 228 db fuvar):

7,5 t - 12 t: 132 db fuvar

3,5 t: 48 db fuvar

1 t: 48 db fuvar

Budapesten belüli díszletszállítások (összesen: 819 db fuvar):

7,5 t - 12 t: 711 db fuvar

3,5 t: 108 db fuvar

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 40
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 44 000 000.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: „Örökmozgó 90” Kft.
Postanschrift: Zab u. 12. 4. em. 15
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1033
Land: Ungarn
E-Mail: szasztruck1@t-online.hu
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek rögzítik, hogy az alapszerződés eddig még nem került módosításra, továbbá, hogy az alapszerződés jelen szerződés létrejöttének napján hatályban van.

Felek rögzítik, hogy az alapszerződés keretösszeget határozott meg mind a közbeszerzés 1. része, mind a 2. része vonatkozásában. Felek azt is rögzítik, hogy a két rész vonatkozásában ugyanazon iratban hozták létre a jogviszonyokat.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő működését érdemben befolyásolja (akadályozza) a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet, továbbá a kapcsolódó jogszabályokban bevezetett egyéb rendelkezések. Fentiek alapján a fenti intézkedések hatálya alatt a Megrendelő tevékenysége szünetel, így nem merülnek fel az alapszerződés tárgyi hatálya alá tartozó feladatok, így nem kerül a keretszerződésben meghatározott keret a szerződés eredeti időtartama alatt kimerítésre.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Az alapszerződés 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ Jelen szerződést Felek határozott időtartamra, a szerződés aláírásától számított 40 hónapos időtartamra hozzák létre azzal, hogy a fenti időtartamon belül az adott rész vonatkozásában megszűnik a szerződés azon a napon, amikor az adott részre vonatkozó keretösszeg kimerül, vagy annak fel nem használt része olyan összegre csökken, amely már nem fedezné további (soron következő) fuvarozási feladat ellenértékét (ehhez Vállalkozó a keretösszeg alakulására vonatkozó naprakész nyilvántartást vezet, és annak alakulásáról folyamatosan tájékoztatja megrendelőt); ez utóbbi esetben a felek a szerződés adott részre vonatkozó megszűnésének időpontját külön iratban rögzítik, amely csak deklarálja, de nem eredményezi a szerződés megszűntetését.

Folytatás: VI.3) pontban.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 44 000 000.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 44 000 000.00 HUF