Dienstleistungen - 361890-2020

31/07/2020    S147

Tschechien-Ostrava: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste

2020/S 147-361890

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Nationale Identifikationsnummer: 01312774
Postanschrift: Libušina 502/5
Ort: Ostrava
NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postleitzahl: 702 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Jiří Kašný
E-Mail: j.kasny@spucr.cz
Telefon: +420 725385787

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://spucr.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.spucr.cz

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prchalov, k.ú. Skotnice a k.ú. Příbor

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hauptort der Ausführung:

Moravskoslezský kraj, okres Nový Jičín, k. ú. Prchalov, Skotnice a Příbor

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Prchalov, Skotnice a Příbor, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 10/04/2017
Ende: 30/04/2020
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 086-168222

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 2VZ8450/2016-571101
Bezeichnung des Auftrags:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prchalov, k.ú. Skotnice a k.ú. Příbor

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
12/04/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Ekotoxa, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 64608531
Postanschrift: Fišova 403/7
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Postleitzahl: 602 00
Land: Tschechien
E-Mail: michal.brokl@ekotoxa.cz
Telefon: +420 558900010
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 7 219 365.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167811
Fax: +420 542167115

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hauptort der Ausführung:

Moravskoslezský kraj, okres Nový Jičín, k.ú. Prchalov, Skotnice a Příbor

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Prchalov, Skotnice a Příbor, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 10/04/2017
Ende: 30/09/2021
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 7 219 365.00 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Ekotoxa, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 64608531
Postanschrift: Fišova 403/7
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postleitzahl: 602 00
Land: Tschechien
E-Mail: michal.brokl@ekotoxa.cz
Telefon: +420 558900010
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Ponížení měrných jednotek dle skutečnosti

3.4.3. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech, včetně trvalého označení označení lomových bodů 0 MJ,

Původní množství dle SOD 20 MJ

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. C. 357/2013 Sb. 192 MJ,

Původní množství dle SOD 350 MJ

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 0 MJ,

Původní množství dle SOD 90 MJ

3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 0 MJ,

Původní množství dle SOD 30 MJ

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 702 MJ,

Původní množství dle SOD 724 MJ

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 702 MJ,

Původní množství dle SOD 724 MJ

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty 33 MJ,

Původní množství dle SOD 68 MJ

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 90 MJ,

Původní množství dle SOD 280 MJ

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 5 MJ,

Původní množství dle SOD 36 MJ

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 702 MJ,

Původní množství dle SOD 705 MJ

3.6. Mapové dílo 702 MJ,

Původní množství dle SOD 724 MJ

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona Původní termín 30. 6. 2020, Nový termín 31. 10. 2020.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 9. 6. 2020 o změnu termínu ukončení fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 ode dne 12. 3. 2020, 14:00 hodin do 17. 5. 2020 a z důvodu důsledků tohoto stavu na řádné plnění smlouvy o dílo komplexních pozemkových úprav, objednatel i stavebník souhlasí s termínem u níže uvedené etapy Položkového výkazu činností.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 6 714 510.00 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 6 185 645.00 CZK