Paslaugos - 361910-2020

31/07/2020    S147

Lenkija-Szczecin: Finansinės ir draudimo paslaugos

2020/S 147-361910

Skelbimas apie pakeitimą

Sutarties/koncesijos keitimas jos galiojimo laikotarpiu

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Adresas: ul. Św. Ducha 2
Miestas: Szczecin
NUTS kodas: PL424 Miasto Szczecin
Pašto kodas: 70-205
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Agnieszka Tomaszewska
El. paštas: zarzad@zarr.com.pl
Telefonas: +48 512205537

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.zarr.com.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Świadczenie przez Wykonawców usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie” dla MŚP

Nuorodos numeris: ZFR/272/1089/AT/2018
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
66000000 Finansinės ir draudimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
66000000 Finansinės ir draudimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Pirkimo aprašymas sudarant sutartį:

Zamawiający – Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., obejmie swoim Reporęczeniem zobowiązania Wykonawcy (pośrednika finansowego) wynikające z udzielonych przez niego jednostkowych poręczeń w celu zabezpieczenia spłaty tych zobowiązań z tytułu udzielonych przez instytucje finansowe odbiorcom ostatecznym kredytów, tj. kredytów w rozumieniu Prawa bankowego, bądź pożyczek lub leasingu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) („Reporęczenie”). Jednostkowe poręczenie może zostać objęte Reporęczeniem Zamawiającego po jego wpisaniu do Portfela jednostkowych poręczeń.

Wartość środków Reporęczenia jaka może zostać przyznana Wykonawcy (pośrednikowi finansowemu) wynosi odpowiednio: część I – 5 000 000,00 PLN.

II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Trukmė mėnesiais: 133
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Skelbimas apie sutarties skyrimą, susijęs su šia sutartimi
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 186-420788

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

Sutarties Nr.: 1
Pirkimo dalies Nr.: 1
V.2)Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas
V.2.1)Sutarties sudarymo ar sprendimo dėl koncesijos suteikimo data:
30/07/2018
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Sutartis paskirta/koncesija suteikta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.
Adresas: ul. Niemierzyńska 17A
Miestas: Szczecin
NUTS kodas: PL424 Miasto Szczecin
Pašto kodas: 71-441
Šalis: Lenkija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (sutarties sudarymo metu;be PVM)
Bendra pirkimo vertė: 1 557 391.70 PLN

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587700
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587700
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
28/07/2020

VII dalis: Sutarties/koncesijos pakeitimai

VII.1)Pirkimo aprašymas po pakeitimų
VII.1.1)Pagrindinis BVPŽ kodas
66000000 Finansinės ir draudimo paslaugos
VII.1.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
VII.1.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL42 Zachodniopomorskie
VII.1.4)Pirkimo aprašymas:

Zamawiający – Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., obejmie swoim Reporęczeniem zobowiązania Wykonawcy (pośrednika finansowego) wynikające z udzielonych przez niego jednostkowych poręczeń w celu zabezpieczenia spłaty tych zobowiązań z tytułu udzielonych przez instytucje finansowe odbiorcom ostatecznym kredytów, tj. kredytów w rozumieniu Prawa bankowego, bądź pożyczek lub leasingu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) („Reporęczenie”).

Jednostkowe poręczenie może zostać objęte Reporęczeniem Zamawiającego po jego wpisaniu do portfela jednostkowych poręczeń.

VII.1.5)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Trukmė mėnesiais: 133
VII.1.6)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė: 1 557 391.70 PLN
VII.1.7)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.
Adresas: ul. Niemierzyńska 17A
Miestas: Szczecin
NUTS kodas: PL424 Miasto Szczecin
Pašto kodas: 71-441
Šalis: Lenkija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: taip
VII.2)Informacija apie pakeitimus
VII.2.1)Pakeitimų aprašymas
Pakeitimų pobūdis ir apimtis (nurodant galimus ankstesnius sutarties pakeitimus):

§ 5 ust. 1 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Termin wykonania zamówienia do luty 2030 r., przy założeniu, że:

1) okres budowy portfela wynosi 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

2) okres wygaszania portfela wynosi do 84 miesięcy od dnia udzielenia ostatniego jednostkowego poręczenia”.

2. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie o 6 miesięcy umów operacyjnych II stopnia aktywnych na dzień 2 kwietnia 2020 r.

3. Wynagrodzenie za świadczenie usługi pośrednictwa finansowego za dodatkowy okres wykonania zamówienia, tj. 6 miesięcy, będzie liczone na zasadach opisanych w § 9 ust. 2 pkt 2 umowy.

1. Zmiany dotyczące warunków jednostkowych poręczeń wynikające z Załącznika nr 1 do umowy – metryka produktu finansowego Reporęczenie, opisane w pkt I ust. 11, obowiązują od 2 kwietnia 2020 r. i obejmują zawarte umowy operacyjne II stopnia.

2. Zmiany warunków w przypadku zawartych umów operacyjnych II stopnia mogą nastąpić na wniosek ostatecznego odbiorcy i mogą być zastosowane pod warunkiem, że według oceny pośrednika finansowego ostateczny odbiorca wiarygodnie uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty kredytu lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości.

3. Pośrednik finansowy uwzględnia konieczność odpowiedniego przeliczenia wartości udzielonej pomocy (jeśli dotyczy).

VII.2.2)Pakeitimo priežastys
Būtinybė atlikti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių pareiginga perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas negalėjo numatyti (Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnio 1 dalies c punktas)
Aplinkybių, dėl kurių buvo būtina atlikti pakeitimą, aprašymas ir paaiškinimas, kodėl šių aplinkybių nebuvo įmanoma numatyti:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju (epidemia COVID-19), która spowodowała wyjątkowe okoliczności wymagające pilnego wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań na rzecz zabezpieczenia płynności w przedsiębiorstwach, w szczególności MŚP, oraz utrzymania miejsc pracy, instytucje mające wpływ na politykę społeczno-gospodarczą w Polsce podjęły działania mające na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii COVID-19. Sytuacja nie była możliwa do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, ale istotnie zmienia uwarunkowania jej realizacji, co najmniej w 2020 r. (siła wyższa). W związku z tym Zamawiający zmuszony był do natychmiastowej reakcji, niezbędnej do ograniczenia bezpośrednich skutków epidemii w odniesieniu do firm korzystających z jednostkowych poręczeń.

VII.2.3)Padidėjusi kaina
Atnaujinta bendra sutarties vertė prieš pakeitimus (atsižvelgiant į galimus ankstesnius sutarties pakeitimus, kainos pakoregavimus ir, Direktyvos 2014/23/ES atveju, į vidutinę infliaciją atitinkamoje valstybėje narėje)
Vertė be PVM: 1 557 391.70 PLN
Bendra sutarties vertė po pakeitimų
Vertė be PVM: 1 557 391.70 PLN