Dienstleistungen - 361915-2020

31/07/2020    S147

Polen-Stettin: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

2020/S 147-361915

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Postanschrift: ul. Św. Ducha 2
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 70-205
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Tomaszewska
E-Mail: zarzad@zarr.com.pl
Telefon: +48 512205537

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zarr.com.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie przez Wykonawców usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie 1.2” dla MŚP – II postępowanie

Referenznummer der Bekanntmachung: ZFR/272/2211/AT/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie” dla MŚP. Zamawiający – Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., obejmie swoim Reporęczeniem zobowiązania Wykonawcy (pośrednika finansowego) wynikające z udzielonych przez niego jednostkowych poręczeń w celu zabezpieczenia spłaty tych zobowiązań z tytułu udzielonych przez instytucje finansowe odbiorcom ostatecznym kredytów, tj. kredytów w rozumieniu Prawa bankowego, bądź pożyczek lub leasingu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („Reporęczenie”). Jednostkowe poręczenie może zostać objęte Reporęczeniem Zamawiającego po jego wpisaniu do portfela jednostkowych poręczeń. Całkowita wartość przeznaczona przez Zamawiającego na Reporęczenia jednostkowych poręczeń w ramach ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynosi 30 000 000 PLN bez prawa opcji.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 133
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 200-455058

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
04/10/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: „Fundusz Pomerania” Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 70-050
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 5 564 166.66 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie” dla MŚP. Zamawiający – Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., obejmie swoim Reporęczeniem zobowiązania Wykonawcy (pośrednika finansowego) wynikające z udzielonych przez niego jednostkowych poręczeń w celu zabezpieczenia spłaty tych zobowiązań z tytułu udzielonych przez instytucje finansowe odbiorcom ostatecznym kredytów, tj. kredytów w rozumieniu Prawa bankowego, bądź pożyczek lub leasingu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („Reporęczenie”). Jednostkowe poręczenie może zostać objęte Reporęczeniem Zamawiającego po jego wpisaniu do portfela jednostkowych poręczeń. Całkowita wartość przeznaczona przez Zamawiającego na Reporęczenia jednostkowych poręczeń w ramach ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynosi 30 000 000 PLN bez prawa opcji.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 133
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 5 564 166.66 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Fundusz Pomerania Sp. z o.o.
Postanschrift: pl. Hołdu Pruskiego 9
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 70-050
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

§ 5 ust. 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Termin wykonania zamówienia do luty 2030 r., przy założeniu, że:

1) okres budowy portfela wynosi 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

2) okres wygaszania portfela wynosi do 84 miesięcy od dnia udzielenia ostatniego jednostkowego poręczenia”.

2. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie o 6 miesięcy umów operacyjnych II stopnia aktywnych na dzień 2 kwietnia 2020 r.

3. Wynagrodzenie za świadczenie usługi pośrednictwa finansowego za dodatkowy okres wykonania zamówienia, tj. 6 miesięcy, będzie liczone na zasadach opisanych w § 9 ust. 2 pkt 2 umowy.

1. Zmiany dotyczące warunków jednostkowych poręczeń wynikające z Załącznika nr 1 do umowy – metryka produktu finansowego Reporęczenie, opisane w pkt I ust. 11, obowiązują od 2 kwietnia 2020 r. i obejmują zawarte umowy operacyjne II stopnia.

2. Zmiany warunków w przypadku zawartych umów operacyjnych II stopnia mogą nastąpić na wniosek ostatecznego odbiorcy i mogą być zastosowane pod warunkiem, że według oceny pośrednika finansowego ostateczny odbiorca wiarygodnie uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty Kredytu lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości.

3. Pośrednik finansowy uwzględnia konieczność odpowiedniego przeliczenia wartości udzielonej pomocy (jeśli dotyczy).

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju (epidemia COVID-19), która spowodowała wyjątkowe okoliczności wymagające pilnego wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań na rzecz zabezpieczenia płynności w przedsiębiorstwach, w szczególności MŚP, oraz utrzymania miejsc pracy, instytucje mające wpływ na politykę społeczno-gospodarczą w Polsce podjęły działania mające na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii COVID-19. Sytuacja nie była możliwa do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, ale istotnie zmienia uwarunkowania jej realizacji, co najmniej w 2020 r. (siła wyższa). W związku z tym Zamawiający zmuszony był do natychmiastowej reakcji, niezbędnej do ograniczenia bezpośrednich skutków epidemii w odniesieniu do firm korzystających z jednostkowych poręczeń.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 5 564 166.66 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 5 564 166.66 PLN