Bauleistung - 361941-2020

31/07/2020    S147

Polen-Warschau: Bauarbeiten

2020/S 147-361941

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w imieniu której działa Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Land: Polen
E-Mail: lukasz.chodacki@plk-sa.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.plk-sa.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Transport kolejowy – zarządzanie liniami kolejowymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z przebudową sieci trakcyjnej na szlakach pomiędzy stacjami na odcinku podg Bronów – Skoczów dla zadania pn.: „Wykonanie...” cd. sekcja II 1.4

Referenznummer der Bekanntmachung: IREZA4/1c-216-02/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z przebudową sieci trakcyjnej na szlakach pomiędzy stacjami na odcinku podg Bronów – Skoczów dla zadania pn.: „Wykonanie przebudowy sieci trakcyjnej na odcinku podg Bronów – Wisła Głębce” w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej – Region Śląski”.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
45234000 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien und Seilbahnsysteme
45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z przebudową sieci trakcyjnej na szlakach pomiędzy stacjami na odcinku podg Bronów – Skoczów w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej – Region Śląski”.

II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Neue Bauleistungen/Dienstleistungen, die in der Wiederholung ähnlicher Bau- oder Dienstleistungen bestehen und die gemäß den strengen Vorschriften der Richtlinie vergeben werden
Erläuterung:

a) Zamówienie jest udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych.

Umowa podstawowa nr 90/106/0135/19/Z/I została zawarta w dniu 10 października 2019 r. z wykonawcą Trakcja PRKiI S.A., ul. Złota 59 VIII p., 00-120 Warszawa.

Zamówienie na podstawie art.134 ust. 6 pkt 3 zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy, tj. Trakcja PRKiI S.A., Al. Jerozolimskie 100 Iip., 00-807 Warszawa (zmiana adresu siedziby).

b) Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

W zakres zamówienia podstawowego wchodzi:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:

a) projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego;

b) uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych;

c) opracowanie projektu wykonawczego;

d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

e) przeprowadzenie procesu oceny zgodności podsystemów i przekazanie odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów.

2) Realizacja robót w zakresach m.in:

• sieć trakcyjna wraz z zasilaniem.

W zakresie branży energetycznej przedmiotem zamówienia podstawowego była kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na wyszczególnionych stacjach. W zamówieniu podobnym należy przebudować sieć trakcyjna na odcinku podg Bronów – Skoczów.

W zakresie dokumentacji przedmiotem zamówienia podstawowego było opracowanie dokumentacji wykonawczej, powykonawczej oraz certyfikacja. W zamówieniu podobnym należy opracować dokumentację wykonawczą, powykonawczą wraz z certyfikacją.

c) Zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego.

Zamawiający w sekcji VI.3, pkt 22 Ogłoszenia o zamówieniu podstawowym nr 2018/S 242-553468 opublikowanym w dniu 15 grudnia 2018 r. w DUUE przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

d) Zamówienie podobne zgodne jest z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zamówienie ma zostać udzielone do zamówienia podstawowego obejmującego przebudowę linii nr 694/157/190/191.

e) Całkowita wartość zamówienia podobnego została uwzględniona przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego.

Wartość zamówienia podstawowego uwzględnia wartość planowanego zamówienia, polegającego na powtórzeniu robót budowlanych.

Wartość szacunkowa zamówienia wraz z zamówieniami podobnymi wynosiła 458 461 689,08 PLN. Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosiła 352 132 007,27 PLN,

W tym dla zamówienia częściowego A w ramach którego udzielane będzie zamówienie podobne, wartość szacunkowa zamówienia wraz z zamówieniami podobnymi wynosiła 323 549 883,72 PLN. Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosiła 247 846 256,03 PLN, przy czym do dnia dzisiejszego Zamawiający nie udzielił zamówień na roboty podobne do ww. zamówienia podstawowego.

f) W opisie zamówienia podstawowego wskazano zakres robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia podobne

Zakres usług lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia podobne zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej element SIWZ zamówienia podstawowego Zamawiający sprecyzował jaki zakres robót może zostać zlecony w trybie zamówienia na roboty podobne, w tym w szczególności wskazał na projektowanie w branży elektroenergetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej oraz roboty budowlane w branży elektroenergetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 9090/IREZA4DZ/12429/03290/20/P
Bezeichnung des Auftrags:

„Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z przebudową sieci trakcyjnej na szlakach pomiędzy stacjami na odcinku podg Bronów – Skoczów w ramach projektu pn.: ... cd sekcja II 1.4

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/07/2020
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Trakcja PRKiI S.A.
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020