Bauleistung - 361947-2020

31/07/2020    S147

Rumänien-Reșița: Bau von Trinkwasseraufbereitungsanlagen

2020/S 147-361947

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 138-340416)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: S.C. Aquacaras S.A.
Nationale Identifikationsnummer: R 16868757
Postanschrift: Piața Republicii nr. 7
Ort: Reșița
NUTS-Code: RO422 Caraş-Severin
Postleitzahl: 320026
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ludovic-Leonard Braun
E-Mail: braunleonard@yahoo.com
Telefon: +40 255210090
Fax: +40 255210090

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.aquacaras.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Construirea și reabilitarea surselor de apă și stațiilor de tratare a apei în Reșița, Bocșa, Anina și Oravița cod: CS-CL-01

Referenznummer der Bekanntmachung: 16868757_2020_PAAPD1134831
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45252126 Bau von Trinkwasseraufbereitungsanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Lucrările de construcție pentru proiectarea și execuția următoarelor investiții:

— Reșița: reabilitarea a 7 izvoare și a unei camere de colectare a apei; stație de clorare nouă; rezervor nou de contact 100 m3; sistem SCADA;

— Bocșa: realizarea a 4 foraje noi puțuri de apă inclusiv cabine și zona de protecție sanitară; înlocuirea conductelor de aducțiune în lungime de aprox. 1,4 km; stație de clorare nouă; dotări de laborator pentru determinarea calității apei; post de transformare nou; sistem SCADA;

— Anina: stație nouă de tratare cu cap. de 23 l/s, inclusiv centru operațional și laborator pentru determinarea calității apei, post de transformare nou; sistem SCADA;

— Oravița: reabilitarea a trei captări de suprafață (izvoare); înlocuirea conductelor de aducțiune în lungime de aproximativ 9,2 km; dotări de laborator; sistem SCADA pentru cele 6 stații de clorare existente.

Lucrările includ:

(a) activitățile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru stația de tratare, stațiile de clorare, rezervorul de contact, conductele de aducțiune, forajele de apă, captările de izvoare, inclusiv centru operațional și laborator pentru determinarea calității apei, post de transformare nou; sistem SCADA. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (după cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea proiectului tehnic în conformitate cu legislația națională și orice documentație necesară pentru obținerea autorizațiilor de construcție;

(b) elaborarea documentației necesare obținerii autorizațiilor și avizelor necesare execuției;

(c) lucrări de construcție;

(d) furnizarea și montarea utilajelor și echipamentelor tehnologice;

(e) testare și punere în funcțiune;

(f) monitorizarea funcționării stației și a celorlalte lucrări de investiție prezentate mai sus și acordarea de asistență/consultanță personalului responsabil pe parcursul perioadei de notificare a defectelor, atunci când este necesar;

(g) remedierea eventualelor defecte apărute în perioada de garanție de 36 de luni;

(h) instruirea personalului beneficiarului și/sau operatorului

Total general 11 500 000,00 RON fără TVA.

Valoarea estimata nu poate fi depășită de ofertanți în ofertele financiare depuse, depășirea constituind motiv de excludere. Valoarea estimată nu cuprinde „cheltuieli diverse și neprevăzute”. Durata contractului: 19 luni (proiectare și execuție lucrări) + 36 de luni (perioada de garanție) = 55 de luni.

Perioada de garanție minimă a lucrărilor încadrate în categoria de importanță C este de 36 de luni.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de entitatea contractantă în anunțul de participare. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare, răspunsul entității contractante la aceste solicitări va fi transmis cu cel puțin 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 18 zile.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 138-340416

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Situația economică și financiară
Anstatt:

Specificati cifra de afaceri medie anuala și modalitatea de indeplinire.

Cifra medie de afaceri anuală din ultimii trei ani (2016, 2017, 2018) trebuie să fie de minimum 11 000 000 RON. Modalitatea de indeplinire: documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in DUAE:

— bilanturile contabile sau extrase de bilant pentru anii 2016, 2017 si 2018 inregistrate la organele competente;

— sau raport al cenzorilor sau raport de audit financiar daca este cazul;

— sau orice alte documente echivalente acestora in tara de origine a ofertantului.

muss es heißen:

Specificati cifra de afaceri medie anuala și modalitatea de indeplinire.

Cifra medie de afaceri anuală din ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) trebuie să fie de minimum 11 000 000 RON. Modalitatea de indeplinire: documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in DUAE:

— bilanturile contabile sau extrase de bilant pentru anii 2017, 2018 si 2019 inregistrate la organele competente;

— sau raport al cenzorilor sau raport de audit financiar daca este cazul;

— sau orice alte documente echivalente acestora in tara de origine a ofertantului.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: