Bauleistung - 361950-2020

31/07/2020    S147

Rumänien-Timișoara: Arbeiten für Wasserversorgungsrohrleitungen

2020/S 147-361950

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 139-343195)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Aquatim S.A. Timișoara
Nationale Identifikationsnummer: RO 3041480
Postanschrift: Str. Gheorghe Lazăr nr. 11A
Ort: Timișoara
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 300081
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Albulescu Mirela
E-Mail: sergiu.blidariu@aquatim.ro
Telefon: +40 256200262
Fax: +40 256294753

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.aquatim.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

CL 13: execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud

Referenznummer der Bekanntmachung: DA 3041480/2020/003/R_FE
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45232150 Arbeiten für Wasserversorgungsrohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului il constituie executia lucrarilor de reabilitare a retelelor de apa si retelelor de apa uzata Timisoara Sud, după cum urmează:

— reabilitare retele de alimentare cu apa potabila in lungime cumulata de 19 842 ml pe un numar de 30 de strazi din Timisoara – zona sud;

— extindere retele de alimentare cu apa potabila in lungime cumulata de 825 ml pe un numar de patru strazi din Timisoara – zona sud;

— reabilitare retele de canalizare in lungime cumulata de 10 543 ml pe un numar de 22 de strazi din Timisoara – zona sud.

Contractul pentru executia retelelor de apa si apa uzata include:

(a) activitatile de proiectare pentru devierea/protejarea retelelor utilitare intâlnite pe traseul retelelor de apa/apa uzata, care vor fi cotate de ofertanți conform Capitolul 3 CS – „Preambul, Liste, Fise tehnice”, 2. Preambul CL 13. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea proiectului tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor necesare;

(b) lucrari de constructie;

(c) testare si punere in functiune;

(d) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de notificare a defectelor (perioada de garantie).

Perioada de valabilitate a contractului este de 66 de luni incepand de la data semnarii contractului (respectiv 30 de luni perioada de executie a lucrarilor si 36 de luni perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie). Termenul-limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 21 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Termenul pana la care entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare: in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 139-343195

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Descriere succintă
Anstatt:

Durata contractului este de 66 de luni: incepand de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a serviciilor si/sau lucrarilor (30 de luni perioada de execuție și 36 de luni perioadă de notificare a defectelor/perioada de garantie). Termenul-limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 21 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Termenul pana la care entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare: in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. EC va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit, respectiv 21 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

muss es heißen:

Perioada de valabilitate a contractului este de 66 de luni incepand de la data semnarii contractului (respectiv 30 de luni perioada de executie a lucrarilor si 36 de luni perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie). Termenul-limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 21 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Termenul pana la care entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare: in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Abschnitt Nummer: III.1.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Depozite și garanții solicitate
Anstatt:

Perioada de valabilitate a garantiei de participare: sase luni de la data-limita de depunere a ofertelor.

muss es heißen:

Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 12 luni de la data-limita de depunere a ofertelor.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: