Lieferungen - 361975-2020

31/07/2020    S147

Polen-Krakau: Leitungsventile, Hähne, Rohrarmaturen und ähnliche Vorrichtungen

2020/S 147-361975

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
Postanschrift: ul. Senatorska 1
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-106
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marta Szczepaniec
E-Mail: przetarg@mpwik.krakow.pl
Telefon: +48 124242399

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mpwik.krakow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa armatury do połączenia przyłączy wodociągowych z siecią wodociągową.

Referenznummer der Bekanntmachung: 323/PN-22/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42130000 Leitungsventile, Hähne, Rohrarmaturen und ähnliche Vorrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa armatury do połączenia przyłączy wodociągowych z siecią wodociągową:

— część I (opaski do nawiercania przez zasuwę, zasuwy do przyłączy domowych, obudowy teleskopowe),

— część II (złączki przejściowe dla rur PE).

Ciąg dalszy opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 650 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opaski do nawiercania przez zasuwę, zasuwy do przyłączy domowych, obudowy teleskopowe

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42130000 Leitungsventile, Hähne, Rohrarmaturen und ähnliche Vorrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

POLSKA, MPWiK S.A. w Krakowie, ul. Lindego 9 – Magazyn Centralny.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa armatury do połączenia przyłączy wodociągowych z siecią wodociągową:

1. opaski do nawiercania przez zasuwę;

2. zasuwy do przyłączy domowych;

3. obudowy teleskopowe.

Dalszy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na kwotę 600 000,00 PLN netto powiększoną o należny podatek VAT.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Złączki przejściowe(zaciskowe) do rur PE, z gwintem zewnętrznym do stali, ciśnienie PN16

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42130000 Leitungsventile, Hähne, Rohrarmaturen und ähnliche Vorrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

POLSKA, MPWiK S.A. w Krakowie, ul. Lindego 9 – Magazyn Centralny.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa armatury do połączenia przyłączy wodociągowych z siecią wodociągową – złączki przejściowe (zaciskowe) do rur PE, z gwintem zewnętrznym do stali, ciśnienie PN16.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na kwotę 50 000,00 PLN netto powiększoną o należny podatek VAT.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 074-177233
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Opaski do nawiercania przez zasuwę, zasuwy do przyłączy domowych, obudowy teleskopowe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Kanwa Sp. z o.o. Sp. k.
Postanschrift: ul. Balicka 100
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-950
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 600 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 600 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Złączki przejściowe (zaciskowe) do rur PE, z gwintem zewnętrznym do stali, ciśnienie PN16

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Kanwa Sp. z o.o. Sp. k.
Postanschrift: ul. Balicka 100
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-950
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 50 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 50 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Podany w punkcie IV.2.6 ogłoszenia termin związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587770

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane dziale VI (art. 179 i nast.) uPzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ust. 1 są: odwołanie oraz skarga do sądu.

3. Odwołanie wnosi się w terminach szczegółowo określonych w art. 182 ustawy, do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Szczegółowe zasady wnoszenia odwołań oraz tryb ich rozstrzygania zostały szczegółowo uregulowane w art. 180–198 uPzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587770

Internet-Adresse: http://www.uzp.gpv.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020