Услуги - 36200-2019

TIЗаглавиеБългария-Сливен: Професионални компютърни услуги
NDНомер на публикацията на обявлението36200-2019
PDДата на публикуване24/01/2019
OJНомер на броя на ОВ S17
TWГрад/населено място на купувачаСЛИВЕН
AUОфициално наименование на купувача„Държавно горско стопанство – Сливен” ТП на „Югоизточно държавно предприятие” ДП (2016176540050)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач6 - Орган на подчинение на публичното право
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен23/01/2019
DTКраен срок за подаване01/03/2019
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)30237000 - Части, аксесоари и принадлежности за компютри
30125120 - Тонер за фотокопирни машини
30237100 - Модули и части за компютри
30125110 - Тонер за лазерни принтери/факс машини
30125100 - Касети с тонер
30200000 - Компютърно оборудване и принадлежности
30232000 - Периферни устройства
72590000 - Професионални компютърни услуги
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG342
IAИнтернет адрес (URL)http://www.uidp-sliven.com
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС