Lieferungen - 362003-2020

31/07/2020    S147

Magyarország-Budapest: Villamos gépek, készülékek, berendezések és fogyóeszközök; világítás

2020/S 147-362003

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 133-327723)

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Katalin
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

T-352/19 Felsővezeték szerelvények beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000644002020
II.1.2)Fő CPV-kód
31000000 Villamos gépek, készülékek, berendezések és fogyóeszközök; világítás
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Felsővezeték szerelvények beszerzése adásvételi keretszerződés keretében (árubeszerzés), az alábbi részajánlattételi lehetőségekkel:

1. rész: Pfisterer típusú felsővezeték szerelvények beszerzése

2. rész: Vaskerekes járművek felsővezeték szerelvényeinek beszerzése

3. rész: Elektroline típusú felsővezeték szerelvények beszerzése

4. rész: EZ Praha típusú felsővezeték szerelvények beszerzése

5. rész: Felsővezetékekhez kültéri szakaszolók beszerzése

Teljes mennyiség (tervezetten): 36 822 db/24 hónap, 6 300 fm/24 hónap

A részletezést a közbeszerzési útmutató (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú melléklete („Ajánlati árak táblázata”, a továbbiakban: Ártáblázat) tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/07/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 133-327723

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 14/08/2020
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 07/09/2020
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 14/08/2020
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 07/09/2020
Helyi idő: 12:00
VII.2)További információk:

Az ajánlattételi határidőn kívül egyéb adat, illetve dokumentum nem módosul.