Works - 36207-2022

21/01/2022    S15

Sweden-Stockholm: Electricity supply installations

2022/S 015-036207

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Ellevio AB
National registration number: 556037-7326
Postal address: Box 242 07
Town: Stockholm
NUTS code: SE Sverige
Postal code: 104 51
Country: Sweden
Contact person: Peter Vilhelmsson
E-mail: peter.vilhelmsson@ellevio.se
Telephone: +46 8-6060000
Internet address(es):
Main address: http://ellevio.se
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=68708
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=68708
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Radisson A - Ramavtal investeringar regionnät

Reference number: UH-2021-125
II.1.2)Main CPV code
45315300 Electricity supply installations
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Denna upphandling avser upprättande av ramavtal för investeringsprojekt med en kontraktssumma upp till 20 MSEK på en spänningsnivå mellan 10 kV-220 kV kV inom Ellevios nätområden. Ellevios nätområde framgår av bifogad karta.

Ramavtalen kommer att gälla 2023-01-01 t.o.m 2027-12-31 med option för Beställaren att förlänga avtalen upp till 3 år.

Tekniskt sett omfattar investeringsprojekten bland annat, men ej begränsat till arbeten i befintliga regionnätstationer, förläggning/skarvning av kraftkablar, arbeten med luftledningar eller förläggning av fiberkabel. Projekten är tekniskt komplicerade och kräver hög kompetens såväl vad gäller teknisk kunskap som förmåga att driva projekt. Se bifogat underlag för ytterligare information.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 750 000 000.00 SEK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ramavtal för stationsarbeten

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45112000 Excavating and earthmoving work
45231400 Construction work for electricity power lines
45232210 Overhead line construction
45315300 Electricity supply installations
65300000 Electricity distribution and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE Sverige
II.2.4)Description of the procurement:

Ett antal ramavtal/prislista för investeringsprojekt på Ellevio regionnät, kategori stationer.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 31/12/2027
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Möjlighet att förlänga i 3 år.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ramavtal för luftledningsarbeten

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45231400 Construction work for electricity power lines
45232210 Overhead line construction
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE Sverige
II.2.4)Description of the procurement:

Ett antal ramavtal/prislista för investeringsprojekt på Ellevio regionnät, kategori luftledning.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 31/12/2027
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Möjlighet att förlänga i 3 år.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ramavtal för kabelarbeten

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45231400 Construction work for electricity power lines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE Sverige
II.2.4)Description of the procurement:

Ett antal ramavtal/prislista för investeringsprojekt på Ellevio regionnät, kategori kabel.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 31/12/2027
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

möjlighet att förlänga i 3 år.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 50
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2022
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/09/2022

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Town: Stockholm
Postal code: 115 76
Country: Sweden
E-mail: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telephone: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001
Internet address: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022