Lieferungen - 362082-2020

31/07/2020    S147

Polen-Warschau: Funkausrüstung

2020/S 147-362082

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2009/81/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa, Inspektorat Uzbrojenia
Postanschrift: ul. Królewska 1/7
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-909
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Skwarek
E-Mail: iu.stm@mon.gov.pl
Telefon: +48 261873159
Fax: +48 261873444

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.iu.wp.mil.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka budżetowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa, montaż, uruchomienie i integracja radiostacji VHF/UHF M3SR serii 4400.

Referenznummer der Bekanntmachung: IU/10/XI-81/ZO/WROiB/DOS/SS/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32344210 Funkausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i integracja radiostacji VHF/UHF M3SR serii 4400 – 25 kompletów.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 20 149 608.58 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Dostawa i montaż w 22, 23, 31, 32, i 33 Bazie Lotnictwa Taktycznego (Poznań, Łask, Powidz, Malbork, Mińsk Mazowiecki, POLSKA) oraz dostawa zestawów części zamiennych do Składu Gdynia i Składu Toruń, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa, montaż, uruchomienie i integracja radiostacji VHF/UHF M3SR serii 4400.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne Veröffentlichung einer Auftragsbekanntmachung
  • Zusätzliche Lieferungen, deren Beschaffung den strengen Vorschriften der Richtlinie genügt
Erläuterung:

Zamówienie dotyczy wznowienia dostaw radiostacji VHF/UHF M3SR serii 4400 (tj. sprzętu wojskowego, o którym mowa w art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy) firmy Rohde & Schwarz Österreich GmbH (dalej „Rohde & Schwarz”). Przedmiotowy sprzęt wpisuje się w punkt ML11 ppkt a Wspólnego Wykazu Uzbrojenia Unii Europejskiej przyjętego przez Radę w dniu 18 lutego 2019 r. (Dz.U. UE C.2019.95.1) i spełnia definicję sprzętu wojskowego zawartą w art. 2 pkt 8a ustawy.

Wskazane we wniosku radiostacje zostały wprowadzone do Sił Zbrojnych RP (dalej „SZ RP”) poleceniem Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych nr 53 z dnia 19 marca 2008 r. i wykorzystywane są do zapewnienia łączności w relacjach dowodzenia i kierowania lotnictwem, w bieżącej działalności jednostek wojskowych oraz z przeznaczeniem do działań w czasie konfliktu zbrojnego. Radiostacje planowane do pozyskania w ramach bieżącego postępowania są tożsame z 66 kompletami już pozyskanych radiostacji, co daje gwarancję bezpieczeństwa i sprawności eksploatacyjnej radiostacji będących już na stanie oraz zaspokoi potrzeby SZ RP. Zmiana wykonawcy spowodowałaby pozyskanie innego (nowego) typu radiostacji, co z kolei spowodowałoby duże trudności techniczne – brak możliwości pełnej i niezawodnej współpracy w zakresie transmisji danych i wymiany informacji pomiędzy pozyskanym nowym typem radiostacji, a radiostacjami VHF/UHF M3SR serii 4400. Ponadto pozyskanie radiostacji o odmiennych parametrach, każdorazowo powodowałoby brak kompatybilności, niemożność wymiennego stosowania części zamiennych, których jednolitość zapewnia utrzymanie systemu łączności w warunkach operacyjnych oraz konieczność sprawdzenia możliwości jej integracji z zamontowanym obecnie sprzętem i systemami, co oprócz generowania dodatkowych kosztów wymagałoby dodatkowego szkolenia użytkowników w celu zapewnienia odpowiedniej komunikacji nie tylko w czasie ćwiczeń ale także w przypadku konfliktu zbrojnego. Należy także podkreślić, iż Rohde & Schwarz jest jedynym producentem i dostawcą radiostacji M3SR serii 4400, a wprowadzenie do SZ RP radiostacji o innych parametrach eksploatacyjno-użytkowych spowodowałoby konieczność poniesienia dodatkowych nieuzasadnionych i nieracjonalnych nakładów ekonomicznych na organizację nowych systemów logistycznych i systemowych. Jednocześnie mogłoby to skutkować narażeniem bezpieczeństwa żołnierzy wykonujących działania bojowe z wykorzystaniem nowego typu radiostacji, której obsługa różni się od dotychczas wykorzystywanych radiostacji, ze względu na potencjalne błędy i pomyłki w użytkowaniu.

W związku z powyższymi trudnościami, jakie mogłaby spowodować zmiana wykonawcy nie stosuje się wymogu, aby czas trwania takiego zamówienia nie przekraczał 5 lat, zgodnie z art. 131h ust. 7 pkt 1 ustawy.

Konieczność zachowania pełnej kompatybilności sprzętowej radiostacji, co ma przełożenie na prawidłowe i niezawodne funkcjonowanie systemu łączności w każdych warunkach jest powodem konieczności uzupełnienia posiadanego stanu przez Siły Zbrojne RP takimi samymi radiostacjami, a w konsekwencji udzielenie zamówienia dotychczasowemu wykonawcy – jedynemu producentowi i dostawcy.

Mając na uwadze powyższą argumentację, w ocenie zamawiającego zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 131h ust. 6 pkt 4 i ust. 7 pkt 1 ustawy, w związku z art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki jeżeli „zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność” z dotychczas wykorzystywanymi w SZ RP oraz „nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu” radiostacji.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
21/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Rohde & Schwarz Österreich GmbH
Postanschrift: Technologiestraβe 10, Euro Plaza 2E, 1120 Wien, Austria
Ort: Wiedeń
NUTS-Code: AT212 Oberkärnten
Land: Österreich
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 20 149 608.58 PLN
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 27 736 873.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W sekcjach:

— II.1.7 jako całkowita wartość zamówienia (bez VAT) została podana szacunkowa wartość zamówienia na dostawę, montaż, uruchomienie i integrację radiostacji VHF/UHF M3SR serii 4400,

— V.2.1 jako data decyzji o udzieleniu zamówienia została podana data wysłania Zaproszenia do negocjacji,

— V.2.4 jako „początkowa szacunkowa wartość zamówienia/części/koncesji” została podana szacunkowa wartość (netto) zamówienia,

— V.2.4 jako „całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji” została podana wynegocjowana wartość netto przyszłej umowy, przy czym całkowita wartość brutto umowy wyniesie: 34 116 353,79 PLN.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020