Works - 36213-2022

21/01/2022    S15

Bulgaria-Plovdiv: Construction work

2022/S 015-036213

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: MREZhOVI EKSPLOATATsIONEN RAYON - PLOVDIV
National registration number: 1752013040134
Postal address: ul. HRISTO G. DANOV No..37
Town: gr.Plovdiv
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Postal code: 4000
Country: Bulgaria
Contact person: Mariya Yurieva Ivanova
E-mail: mariya.ivanova@pd.eso.bg
Telephone: +359 606723
Fax: +359 632493
Internet address(es):
Main address: www.eso.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18213
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Ремонт полета 20 kV в п/ст Христо Смирненски”

Reference number: МЕР-ПД/2021/032
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Поръчката включва ремонт на полета 20 kV и обхваща:

- Преоборудване на килиите: Осъществява се чрез – изпълнение на демонтажни работи, монтаж на ново оборудване и въвеждане в експлоатация.

Демонтажни и монтажни работи: Обхващат съоръжения първична комутация и вторична (прекъсвачи, напреженови трансформатори, токови трансформатори, проходни изолатори, подпорни изолатори и вентилни отводи), врати за прекъсвачи, релейни защити и автоматика, преоборудване на вторични вериги и инсталации за управление, мерене, релейна защита, сигнализация.

Въвеждане в експлоатация: Изпитания и функционални проби, поставяне под напрежение и товар, за всяко присъединение и комплексно за килии 20 kV.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 253 971.56 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Main site or place of performance:

Подстанция „Христо Смирненски” се намира на територията на гр. Пловдив, община Пловдив, с административен адрес ул. „София“ № 68. Експлоатира от ЕСО ЕАД, Мрежови експлоатационен район (МЕР) Пловдив.

II.2.4)Description of the procurement:

Поръчката включва ремонт на полета 20 kV и обхваща:

- Преоборудване на килиите: Осъществява се чрез – изпълнение на демонтажни работи, монтаж на ново оборудване и въвеждане в експлоатация.

Демонтажни и монтажни работи: Обхващат съоръжения първична комутация и вторична (прекъсвачи, напреженови трансформатори, токови трансформатори, проходни изолатори, подпорни изолатори и вентилни отводи), врати за прекъсвачи, релейни защити и автоматика, преоборудване на вторични вериги и инсталации за управление, мерене, релейна защита, сигнализация.

Въвеждане в експлоатация: Изпитания и функционални проби, поставяне под напрежение и товар, за всяко присъединение и комплексно за килии 20 kV.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 230-606744
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 28261
Title:

„Ремонт полета 20 kV в п/ст Христо Смирненски”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД
National registration number: 206331450
Postal address: Ами Буе № 72 Партер Офис 1
Town: гр. София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1612
Country: Bulgaria
E-mail: elizgrazhdane@gmail.com
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Дружество по ЗЗД "2021"
National registration number: 177486270
Postal address: Ами Буе № 72 ет. партер ап. офис 1
Town: гр.София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1612
Country: Bulgaria
E-mail: elizgrazhdane@gmail.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 526 313.50 BGN
Total value of the contract/lot: 253 971.56 BGN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022