Works - 36218-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Budapest: Substation construction work

2022/S 015-036218

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: 12550753244
Postal address: Anikó Utca 4
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1031
Country: Hungary
Contact person: Harsányi Katalin
E-mail: harsanyik@mavir.hu
Telephone: +36 202865120
Fax: +36 13041118
Internet address(es):
Main address: https://www.mavir.hu
Address of the buyer profile: https://www.mavir.hu
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kerepes alállomás 220 kV-os bővítése

Reference number: EKR000284842021
II.1.2)Main CPV code
45232220 Substation construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Vállalkozási szerződés a meglévő MAVIR Kerepes 400/132 kV-os alállomás 400/220 kV-os bővítésére.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 2 785 827 377.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45231400 Construction work for electricity power lines
45232200 Ancillary works for electricity power lines
45310000 Electrical installation work
45315300 Electricity supply installations
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU120 Pest
Main site or place of performance:

Kerepes

II.2.4)Description of the procurement:

A meglévő MAVIR Kerepes 400/132 kV-os alállomás 400/220 kV-os bővítése

A meglévő Kerepes 400/132 kV-os alállomás létesítésekor úgy került megvalósításra, hogy az alállomás távlatilag alkalmas legyen további 400 kV-os távvezetékek fogadására, illetve lehetőség legyen az alállomás területének bővítésével a 220 kV-os kapcsolóberendezés távlati kiépítésére.

A területbővítés megtörtént.

A tárgyi közbeszerzés keretében az alállomásban az Ócsa - Zugló egyrendszerű 220 kV-os távvezeték felhasításával, illetve Zugló irányba még egy 220 kV-os távvezetéki csatlakozással létesítésre kerül egy új, kétgyűjtősínes elrendezésű, távlatilag hét mezős 220 kV-os szabadtéri kapcsolóberendezés.

A 220 kV-os és a 400 kV-os kapcsolóberendezések egy új másfélmegszakítós mezőn keresztül kapcsolódnak egymáshoz jelen kiépítésben egy (távlatilag két) 400/231/35 kV-os 500 MVA transzformátoron keresztül, amely az alállomás új bővítéssel megnövelt területén kap helyet.

Az új 400/220/132 kV-os alállomás távlati 220 kV-os hálózati kapcsolata számára egy tartalék mező lesz biztosítva a létesítendő bővítési területen.

Vállalkozó feladata, - a műszaki leírásban rögzített, Megrendelő által nyújtott szolgáltatásokon és berendezések biztosításán kívül - , a Kerepes 400/132 kV-os alállomás bővítésével összefüggő építési és villamostechnológiai szerelési munkáinak megvalósítása az alábbiak szerint:

- Az állomás bővítéséhez szükséges felvonulási terület kiépítése, konténer telepítés villamos betáplálás kiépítésével.

- Építési munkák elvégzése, majd a villamos technológiai berendezések (primer, védelem, irányítástechnika, hírközlés, tűz- és vagyonvédelem) telepítése, szerelése, üzembe helyezése.

- 400 kV-os másfélmegszakítós kialakítású mezősor kiépítése, a 3TR (és távlatilag 4TR) jelű 400/231/35 kV-os, 500 MVA-es transzformátorok csatlakoztatására, jelenleg két megszakítós kiépítéssel.

- 220 kV-os két gyűjtősínes gyűjtősín kialakítása,

- 1. sz. Tartalék távvezetéki mező részleges kiépítése

- 2. sz. Távvezetéki mező kiépítése a Zugló II. 220 kV-os távvezeték fogadására

- 3. sz. Transzformátor mező kiépítése a 3. sz. 400/220 kV-os transzformátor csatlakoztatására

- 4. sz. Távvezetéki mező kiépítése a Zugló I. 220 kV-os távvezeték fogadására

- 5. sz. Sínáthidaló mező kiépítése

- 6. sz. Transzformátor mező részleges kiépítése a 4. sz. 400/220 kV-os transzformátor távlati csatlakoztatására

- 7. sz. Távvezetéki mező kiépítése az Ócsa 220 kV-os távvezeték fogadására

- Földelő háló bővítése,

- A bővítés KEK (Kezelő Központ ) - KKEK (Központi Kezelő Központ) rendszerbe integrálás.

- A bővítéshez szükséges vagyonvédelmi és tűzjelző rendszer megvalósítása, üzembe helyezése

- A bővítéssel érintett kapcsoló berendezések üzembe helyezése.

- A felvonulási területről a konténerek elszállítása, a felvonulási terület megszüntetése, végül a terület rekultivációja.

- Járulékos szolgáltatások:

o adatszolgáltatási és árukísérő dokumentációk szolgáltatása,

o egyedi részlettervek készítése,

o üzemviteli dokumentáció készítése,

o ceruzás megvalósulási dokumentáció készítése,

o Megrendelő üzemeltető személyzetének oktatása.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: 2. A III.1.3) M/2/A. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hó) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 3. A III.1.3) M/2/B. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hó) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 4. A III.1.3) M/2/C. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hó) / Weighting: 10
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Ajánlatkérő a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) keretein belül támogatásra irányuló igényt fog benyújtani.

II.2.14)Additional information

A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdései alapján feltételesen kerül megindításra.

Kötbérterhes határidők: szerződéstervezet 14.4. pontja szerint.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 093-245034
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Kerepes alállomás 220 kV-os bővítése

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MVM XPert Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: 27086001244
Postal address: Rákospalotai Körvasút Sor 105.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1158
Country: Hungary
E-mail: bodocs.jozsef@mvmxpert.hu
Telephone: +36 309333644
Internet address: http://mvmxpert.hu/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 264 000 000.00 HUF
Total value of the contract/lot: 2 785 827 377.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

építészeti kivitelezési tevékenység biztonságtechnikai feladatok

V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatokat az alábbiak:

1. MVM XPert Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1158 Budapest, Rákospalotai 27086001244 Körvasút Sor 105.) Adószáma: 27086001-2-44 (nyertes ajánlattevő),

2. Vasútvillamosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1106 Budapest, Jászberényi út 90.)

Adószáma: 10813267-2-42 (második legkedvezőbb ajánlatot tevő)

3. EKS Service Korrózióvédelmi, Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1158 Budapest, Késmárk Utca 24-28.) Adószáma: 10655096-2-42 (érvénytelen ajánlatot tevő)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt.148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022