Works - 36230-2022

21/01/2022    S15

Denmark-Fredericia: Fencing, railing and safety equipment installation work

2022/S 015-036230

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Energinet GAS TSO A/S
National registration number: 39315084
Postal address: Tonne Kjærsvej 65
Town: Fredericia
NUTS code: DK Danmark
Postal code: 7000
Country: Denmark
Contact person: Indkøbsafdelingen - R
E-mail: indkob@energinet.dk
Telephone: +45 70102244
Internet address(es):
Main address: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opgradering og etablering af sikkerhedsforanstaltninger på nye og eksisterende anlæg

Reference number: 21/03545
II.1.2)Main CPV code
45340000 Fencing, railing and safety equipment installation work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

I forbindelse med etableringen af Baltic Pipe er der behov for opgradering af sikkerheden på de eksisterende anlæg. Der er ligeledes behov for at sikkerheden på de nyetablerede anlæg lever op til de krav som der er indgået mellem Energinet og Gaz System. Dette udbud omhandler etableringen af sikkerhed på:

• 15 eksisterende anlæg

• 5 nybyggede anlæg

• Option på yderligere 5 nybyggede anlæg

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 14 062 969.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
30216200 Magnetic card readers
31625300 Burglar-alarm systems
32323500 Video-surveillance system
34928200 Fences
35113300 Safety installations
35121700 Alarm systems
35121900 Radar detectors
35123100 Magnetic-card system
35123500 Video identification systems
35125110 Biometric sensors
35125300 Security cameras
35722000 Radar
44212250 Masts
44221300 Gates
44421720 Lockers
44521100 Locks
45233292 Installation of safety equipment
45312200 Burglar-alarm system installation work
45314320 Installation of computer cabling
45341000 Erection of railings
92222000 Closed circuit television services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK Danmark
Main site or place of performance:

Danmark

II.2.4)Description of the procurement:

I forbindelse med etableringen af Baltic Pipe er der behov for opgradering af sikkerheden på de eksisterende anlæg. Der er ligeledes behov for at sikkerheden på de nyetablerede anlæg lever op til de krav som der er indgået mellem Energinet og Gaz System. Dette udbud omhandler etableringen af sikkerhed på:

• 15 eksisterende anlæg

• 5 nybyggede anlæg

• Option på yderligere 5 nybyggede anlæg

II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Der indgår optioner på 5 anlæg. Se udbudsbetingelsernes afsnit 1.3.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 132-352010
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Opgradering og etablering af sikkerhedsforanstaltninger på nye og eksisterende anlæg

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/01/2022
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KIBO Sikring
National registration number: 67382110
Postal address: Salbjergvej 37
Town: Havdrup
NUTS code: DK Danmark
Postal code: 4622
Country: Denmark
E-mail: ali@kibo.dk
Telephone: +45 70107077
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 14 062 969.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD udfyldes. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply systemet. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply, hvorefter det afleveres via ”Min besvarelse”.

For vejledning om udfyldelse af ESPD, henvises til Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledninger, som er tilgængelige på styrelsens hjemmeside på ESPD (kfst.dk).

Bemærk venligst følgende:

- En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og Del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet.

Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring.

- Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger.

Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges Konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammen-slutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævntet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405708
Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1. Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt,

2. Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk ind-købssystem er indgået, eller

3. Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsen Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022