Строителство - 362316-2020

TIЗаглавиеБългария-София: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на железопътни гари
NDНомер на публикацията на обявлението362316-2020
PDДата на публикуване03/08/2020
OJНомер на броя на ОВ S148
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (130823243)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач6 - Орган на подчинение на публичното право
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен29/07/2020
NCВид поръчка1 - Строителство
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)71221000 - Архитектурно проектиране на сгради
45213321 - Строителни и монтажни работи по общо изграждане на железопътни гари
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG342
IAИнтернет адрес (URL)www.rail-infra.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС