Servicii - 362368-2016

Afișează vizualizare compactă

18/10/2016    S201

Belgia-Bruxelles: Prestarea de servicii de transport și de alte servicii de susținere logistică în Uniunea Europeană și în țări terțe, în cadrul operațiunilor Uniunii Europene de protecție civilă, de ajutor umanitar și de altă natură

2016/S 201-362368

Informații suplimentare

(Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 6.7.2016, 2016/S 128-229214)

Comisia Europeană, Directorate-General for Humanitarian Aid and Civil Protection — ECHO, L-86, 1049 Brussels, BELGIA. E-mail: echo-civil-protection-tenders@ec.europa.eu


Notă:

Această licitație este o procedură interinstituțională. Autoritățile contractante sunt Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE).