Works - 36249-2022

21/01/2022    S15

Poland-Jastrzębie-Zdrój: Works for complete or part construction and civil engineering work

2022/S 015-036249

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 252-637620)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Postal address: Towarowa 1
Town: Jastrzębie-Zdrój
NUTS code: PL227 Rybnicki
Postal code: 44-330
Country: Poland
E-mail: przetargi@zwp.jsw.pl
Telephone: +48 327564942
Internet address(es):
Main address: www.jsw.pl
Address of the buyer profile: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa górniczych wyciągów szybowych szybu 1 Bzie w JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie” (...)

Reference number: 64/P/20
II.1.2)Main CPV code
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Budowa górniczych wyciągów szybowych szybu 1 Bzie w JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie” wraz z przynależnymi: budynkiem maszyn wyciągowych, wieżą szybową i budynkiem nadszybia oraz podszybiem 1110 oraz z przynależną infrastrukturą techniczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 252-637620

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 17/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 24/01/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 16/04/2022
Read:
Date: 23/04/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 17/01/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 24/01/2022
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: