Works - 36254-2022

21/01/2022    S15

Česko-Praha: Stavební práce

2022/S 015-036254

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 252-671616)

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Národní identifikační číslo: 25656112
Poštovní adresa: Evropská 866/67
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 16000
Země: Česko
Kontaktní osoba: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
E-mail: horka@rowan.legal
Tel.: +420 224216212
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.pvs.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.pvs.cz/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

ÚČOV-Doplnění hrubého předčištění před HČS

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem sektorové veřejné zakázky je rekonstrukce stávající čerpací stanice horního horizontu na objekt hrubého předčištění za účelem ochrany technologické výstroje hlavní čerpací stanice na Císařském ostrově v hlavním městě Praze. V rámci realizace veřejné zakázky bude zachován přívodní kanál a nátokové koridory, zatímco stávající objekt čerpací stanice bude kompletně demolován. Na jeho místě bude vystavěn nový zastřešený objekt, jehož prostory budou odvětrány a znečištěný vzduch čištěn na dezodorizačních jednotkách.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/01/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 252-671616

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 26/01/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 21/02/2022
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: