Works - 36261-2022

 • 531428-2021: Poland-Warsaw: Construction work for water and sewage pipelines
  Publication date:19/10/2021Deadline:10-02-2022
  Document:Contract notice
  Authority name:Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
  • 569739-2021: Poland-Warsaw: Construction work for water and sewage pipelines
   Publication date:08/11/2021Deadline:25-11-2021
   Document:Additional information
   Authority name:Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
  • 601498-2021: Poland-Warsaw: Construction work for water and sewage pipelines
   Publication date:24/11/2021Deadline:13-01-2022
   Document:Additional information
   Authority name:Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
  • 21951-2022: Poland-Warsaw: Construction work for water and sewage pipelines
   Publication date:14/01/2022Deadline:21-01-2022
   Document:Additional information
   Authority name:Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
  • 36261-2022: Poland-Warsaw: Construction work for water and sewage pipelines
   Publication date:21/01/2022Deadline:01-02-2022
   Document:Additional information
   Authority name:Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
  • 50129-2022: Poland-Warsaw: Construction work for water and sewage pipelines
   Publication date:28/01/2022Deadline:10-02-2022
   Document:Additional information
   Authority name:Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
  • 196676-2022: Poland-Warsaw: Construction work for water and sewage pipelines
   Publication date:13/04/2022
   Document:Contract award notice
   Authority name:Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138