Works - 36266-2022

21/01/2022    S15

Romania-Târgoviște: Construction work for water and sewage pipelines

2022/S 015-036266

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 227-598602)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA
National registration number: RO 10084149
Postal address: Strada: Brătianu Constantin Ion, nr. 50
Town: Targoviste
NUTS code: RO313 Dâmboviţa
Postal code: 130055
Country: Romania
Contact person: Adrian Dumitru
E-mail: achizitii@catd.ro
Telephone: +40 245614403
Fax: +40 245611774
Internet address(es):
Main address: www.catd.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DB-CL-02 Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Titu, Conțești, Răcari, Lungulețu, Potlogi, Odobești, Ciocănești, Slobozia Moară, Produlești

Reference number: DB-CL-02
II.1.2)Main CPV code
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DB-CL-02 Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Titu, Conțești, Răcari, Lungulețu, Potlogi, Odobești, Ciocănești, Slobozia Moară, Produlești”, incluzand proiectarea de detaliu şi execuţia construcțiilor civile, a instalatiilor mecanice, electrice şi de automatizare, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente, pentru extinderea si reabilitarea frontului de captare Branistea, construcția statiei de pompare si a aductiunii pentru transmiterea apei din Gospodaria de apă (GA) Titu in gospodariile de apa Contesti, Colacu, Racari, Ciocanesti, Slobozia Moara, Pitaru, Lunguletu, lucrari de reabilitare, extindere si integrare in sistemul SCADA a obiectelor din gospodariile de apa, lucrari de reabilitare si extindere a gospodariei de apa Produlesti.

Ob. 1: Reab. si ext. front de captare Branistea (Titu)

- Reabilitare 10 puturi existente (H=25m)

- Executie 5 foraje noi (adancime 25m, debit 5,5 l/s/foraj)

Aferent noilor foraje sunt necesare conducte de legatura la aduct. exist. in lung. totala de cca. 570 m, ce vor fi realiz. din PEID PE100 PN10.

Ob. 2. Conducte noi de aductiune intre GA Titu si gospodariile de apa Contesti, Colacu, Racari, Ciocanesti, Slobozia Moara, Pitaru, Lunguletu

- Conducte de aductiune principale: GA Titu - GA Ciocanesti - GA Slobozia Moara si GA Titu - GA Pitaru (lungime totală 38.410m)

- Conducta de aductiune secundara (din conducta de aductiune principala spre gospodariile de apa) (lungime totală 12.636m)

Ob. 3. Reab.si extindere gospodarii de apa din SZA Titu: Titu, Contesti, Colacu, Racari, Ciocanesti, Slobozia Moara, Pitaru, Lunguletu

- Reab. si ext. Gospodarie de apa Titu

- Reab. si ext. Gospodarie de apa Contesti

- Reab. si ext. Gospodarie de apa Racari

- Reab. si ext. Gospodarie de apa Colacu

- Reab. si ext. Gospodarie de apa Slobozia Moara

- Gospodarie de apa noua Ciocanesti

- Reab. si ext. Gospodarie de apa Pitaru (Potlogi)

- Reab. si ext. Gospodarie de apa Lunguletu

Ob. 4. Reab. si extindere Gospodarie de apa Produlesti

In cadrul contr. au fost definite urmat. sectoare:

• Sector 1. Reab. si ext. front de captare Branistea (Titu);

• Sector 2. Reab. si ext. gospodarie de apa existenta Titu;

• Sector 3. Conducte noi de aductiune intre GA Titu si ramura GA Contesti, Colacu, Racari, Ciocanesti, Slobozia Moara;

• Sector 4. Conducte noi de aductiune ramura GA Pitaru, GA Lunguletu;

• Sector 5. Reab. si ext. gospodarie de apa existenta Contesti;

• Sector 6. Reab. si ext. gospodarie de apa existenta Colacu;

• Sector 7. Reab. si ext. gospodarie de apa existenta Racari;

• Sector 8. Gosp. de apa noua Ciocanesti;

• Sector 9.Reab. si ext. gospodarie de apa existenta Slobozia Moara;

• Sector 10. Reab. si ext. gosp. de apa existenta Pitaru;

• Sector 11.Reab. si ext. gosp. de apa existenta Lunguletu;

• Sector 12. Reab. si ext. gosp. de apa existenta Produlesti.

Contractul include:

a) Elaborare Proiect Tehnic in conf. cu legislatia nationala, incluzand toate doc. necesare (memorii, desene, calcule etc.) si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiei de constructie;

b) Elab. doc. necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

c) Lucrari de constructie;

d) Furnizare si montaj utilaje si echip. tehnologice;

e) Testare si punere in functiune;

f) Remed. event. defecte aparute in Perioada de Garantie.

Durata de proiectare a lucrarilor (inclusiv obtinerea Autorizatiei de Construire) este de 6 luni. Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instal. este de 18 luni. Perioada de Garantie este de 36 luni.

NOTE:

1. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

2. Termene-limită până la care E.C. va răspunde solicitărilor de clarificare/inf. suplimentare: 11 zile inainte de data limita de dep. a ofertelor.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 227-598602

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: III 1 3) Capacitatea tehnica si profesionala
Instead of:

Cerința – Experiență similară Ofertantul trebuie să demonstreze că: (i) Ofertantul va furniza dovada că în ultimii 5 ani, raportati la data-limită de depunere a ofertelor, a executat si a dus la bun sfarsit/finalizat lucrari (executie si/sau proiectare si executie) de construire si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere aductiuni de apa și/sau fronturi de captare apă brută și/sau rezervoare de înmagazinare apă, în valoare cumulată de cel puţin 30.000.000 lei, in cadrul a maximum 3 contracte; (ii) Ofertantul va furniza dovada ca în ultimii 3 ani, raportati la data-limită de depunere a ofertelor, a prestat si a dus la bun sfarsit servicii de proiectare (elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire la faza de SF/DALI/PT si/sau DDE) si/sau in cadrul unor contracte de lucrari (proiectare si executie) pentru construire si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere aductiuni de apa și/sau fronturi de captare apă brută și/sau rezervoare de înmagazinare apă, in valoare cumulata de cel putin 1.000.000 lei in cadrul a maxim 3 contracte;

Read:

Cerința – Experiență similară Ofertantul trebuie să demonstreze că: (i) Ofertantul va furniza dovada că în ultimii 5 ani, raportati la data-limită de depunere a ofertelor, a executat si a dus la bun sfarsit/finalizat lucrari (executie si/sau proiectare si executie) de construire si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere aductiuni de apa și/sau fronturi de captare apă brută și/sau rezervoare de înmagazinare apă, în valoare cumulată de cel puţin 30.000.000 lei, in cadrul a maximum 3 contracte; (ii) Ofertantul va furniza dovada ca în ultimii 3 ani, raportati la data-limită de depunere a ofertelor, a prestat si a dus la bun sfarsit servicii de proiectare (elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire la faza de SF/DALI/PT si/sau DDE) si/sau in cadrul unor contracte de lucrari (proiectare si executie) pentru construire si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere aductiuni de apa și/sau fronturi de captare apă brută și/sau rezervoare de înmagazinare apă si/sau statii de tratare/clorare si sau statii de pompare si/sau retele de distributie apa, in valoare cumulata de cel putin 1.000.000 lei in cadrul a maxim 3 contracte.

VII.2)Other additional information:

-