Works - 36269-2022

21/01/2022    S15

Romania-Tulcea: Construction work for buildings relating to air transport

2022/S 015-036269

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 246-651354)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: REGIA AUTONOMA AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA
National registration number: RO 2647128
Postal address: Strada: TULCEA-CONSTANTA, Km. 15.
Town: Tulcea
NUTS code: RO225 Tulcea
Postal code: 820250
Country: Romania
Contact person: VALCU STOIAN
E-mail: office@aeroportul-tulcea.ro
Telephone: +40 240512910
Internet address(es):
Main address: www.aeroportul-tulcea.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări la obiectivul „Modernizare și extindere terminal pasageri; Modernizarea platformei de îmbarcare-debarcare și a căii de rulare Alfa (construite in 1973); Construire platformă dedicată activităților de degivrare/ antigivrare aeronave”

Reference number: 2647128_2021_PAAPD1310332
II.1.2)Main CPV code
45213330 Construction work for buildings relating to air transport
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Proiectare, asistenta tehnică si executie lucrari la obiectivul „Modernizare si extindere terminal pasageri; Modernizarea platformei de îmbarcare-debarcare si a caii de rulare Alfa (construite in 1973); Construire platforma dedicata activităților de degivrare/ antigivrare aeronave”, pentru un număr de de 7 obiecte investiționale conform Studiului de Fezabilitate, respectiv 7 Sectoare (de lucrări), in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini precum si ale conditiilor de contract (Anexa 2 la HG 1/2018).

În baza dispozitiilor art. 172, 173, alin. 1 din Legea 99/2016 se stabilesc urmatoarele termene cu privire la solicitarile de clarificari:

a) Termenul limita de primire al solicitarilor de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor - termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie sectorială are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 21 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

b) În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, entitatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari în a 11-a inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 246-651354

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 31/01/2022
Read:
Date: 07/02/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 31/01/2022
Read:
Date: 07/02/2022
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 31/07/2022
Read:
Date: 07/08/2022
VII.2)Other additional information: