Dostawy - 362741-2016

 • 259146-2016: Polska-Poznań: Urządzenia do tomografii
  Data publikacji:27/07/2016Termin:31-08-2016
  Dokument:Ogłoszenie o zamówieniu
  Nazwa instytucji:Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  • 362741-2016: Polska-Poznań: Urządzenia do tomografii
   Data publikacji:18/10/2016
   Dokument:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
   Nazwa instytucji:Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej