Szolgáltatások - 362775-2022

05/07/2022    S127

Magyarország-Budapest: Ápolók által nyújtott szolgáltatások

2022/S 127-362775

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 19308674242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh Márta
E-mail: olah.marta@semmelweis-univ.hu
Telefon: +36 208259926
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.semmelweis.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

SE részére ápolási feladatok elvégzése II.

Hivatkozási szám: EKR000114332022
II.1.2)Fő CPV-kód
85141200 Ápolók által nyújtott szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Semmelweis Egyetem részére diplomás-, szak- és segédápolási feladatok elvégzése közreműködői keretszerződés keretében. Tervezett óraszám: 97 307 óra/12 hó. A keretszerződés az aláírását követő 12 hónap, vagy a keretösszeg kimerüléséig - mely nettó 486 540 000 Ft - marad hatályban. Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 486 540 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85141200 Ápolók által nyújtott szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Semmelweis Egyetem klinikái a dokumentáció szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Semmelweis Egyetem részére diplomás-, szak- és segédápolási feladatok elvégzése közreműködői keretszerződés keretében. Tervezett óraszám: 97 307 óra/12 hó. A keretszerződés az aláírását követő 12 hónap, vagy a keretösszeg kimerüléséig - mely nettó 486 540 000 Ft - marad hatályban.

Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.

Az ápolási feladatokat ellátó dolgozók feladatlistáit a Közbeszerzési Dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Értékelési szempontok:

1. Ár értékelési részszempont alszempontjai és súlyszámai:

- diplomás ápolók óradíja (Ft/óra), súlysz.: 30;

- szakápolók óradíja (Ft/óra), súlysz.: 25;

- segédápolók óradíja (Ft/óra), súlysz.: 20.

2. Minőségi kritérium: A teljesítésbe bevonni kívánt, minimum 3 éves egészségügyi ápolási gyakorlattal rendelkező diplomás- és/vagy szakápolók száma a min. előírt 8 fő felett (fő) (előny a több) (max. 30 fő), súlysz.: 25.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 040-104435
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1.
Elnevezés:

SE részére ápolási feladatok elvégzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/06/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 20612469209
Postai cím: István Út 6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@orvosiugyeletkht.hu
Telefon: +36 52783511
Fax: +36 52787531
Internetcím: http://www.oou.hu
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 486 540 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország, 4031 Debrecen, István Út 6., adószáma: 20612469-2-09;

SZAT MED-INFO Egészségügyi, Informatikai és Gazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország, 1029 Budapest, Gyöngyvér Utca 15/B., adószáma: 25090228-1-41;

Segítő Szív Nonprofit Gondozó Szolgálat Kft., Magyarország, 1033 Budapest, Miklós utca 5., 4. em. 21. ajtó; adószáma: 27929388-1-41.

2. A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni: diplomás, szak- és segédápolási feladatok elvégzése.

Alvállalkozók megnevezése, adószáma: Manus Ope Országos Ápolói Szolgáltatás Kft., adósz.: 25284540-2-13; Tündérlámpás Alapítvány, adósz.: 18949405-2-42; Szentiványi-Csomósné Vaszil Erzsébet; Daróczi Zsolt; Hanák Ilona; Csisztu Éva.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/06/2022