Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 363053-2022

05/07/2022    S127

România-Focșani: Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile

2022/S 127-363053

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 144-384259)

Temei juridic:
Directiva 2014/23/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
Număr naţional de înregistrare: 4350394
Adresă: Strada: Dimitrie Cantemir, nr. 1
Localitate: Focsani
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Cod poștal: 620098
Țară: România
Persoană de contact: Valentina Harabor
E-mail: contact@cjvrancea.ro
Telefon: +40 372372461
Fax: +40 372372483
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjvrancea.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Concesiunea serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret, Comuna Movilita, inclusiv Stație de sortare si stație de compostare și a Stațiilor de Transfer pentru deșeurile municipale si deșeurile similare Focșani, Adjud, Vidra, Gugești

Număr de referinţă: 0
II.1.2)Cod CPV principal
90500000 Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Delegarea prin concesiune a serviciului public de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret Comuna Movilita inclusiv Stație de sortare si stație de compostare și a Stațiilor de Transfer pentru deșeurile municipale si deșeurile similare Focșani, Adjud, Vidra, Gugești, conform cerințelor Caietului de sarcini.

Solicitarile de clarificari se pot transmite:

- pana in a 28-a zi anterior termenului limita de depunere a ofertelor, iar raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor publica in a 23 - a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor și

- pana in a 18-a zi anterior termenului limita de depunere a ofertelor, iar raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor publica în a 13 - a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit in anuntul de concesiune, respectiv 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/06/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 144-384259

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 18/07/2022
A se citi:
Data: 01/08/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: