Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 363137-2018

18/08/2018    S158

Slovakia-Bratislava: Highways engineering services

2018/S 158-363137

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
National registration number: 35919001
Postal address: Dúbravská cesta 14
Town: Bratislava-mestská časť Karlova Ves
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 841 04
Country: Slovakia
Contact person: Monika Kovačková
E-mail: monika.kovackova@ndsas.sk
Telephone: +421 258311394
Internet address(es):
Main address: http://www.ndsas.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, 2.prof

Reference number: 10301/30102/27082014
II.1.2)Main CPV code
71311220 Highways engineering services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

Vypracovanie Oznámenia 8a, DSP, DP, výkon autorského dozoru (AD) a koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, 2.profil

Lot No: 0
II.2.2)Additional CPV code(s)
71311220 Highways engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Predmetom dokumentácie bude dobudovanie 2. profilu diaľnice D3, súčasťou ktorého je druhá tunelová rúra tunela Horelica. Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Svrčinovec, úsek Oščadnica - Čadca, Bukov 2. profil je v nadväznosti na predchádzajúce úseky navrhnutá ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie D 24,5/80. Súčasťou riešeného úseku bude aj pravostranné veľké odpočívadlo Oščadnica a Stredisko správy a údržby Oščadnica, ktoré bude stavebne pričlenené z úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, a úprava prevádzkovanej tunelovej rúry.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 365
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2016/S 168-302132

Section V: Award of contract/concession

Contract No: ZM/2016/0352
Lot No: DZM/2016/0352/0001
V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
22/08/2016
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Dopravoprojekt, a.s.
National registration number: 31322000
Postal address: Kominárska 141/2,4
Town: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 832 03
Country: Slovakia
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
National registration number: 35925621
Postal address: Panenská 13
Town: Bratislava
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 811 03
Country: Slovakia
E-mail: eva.savelova@baslerhofmann.sk
Telephone: +421 59305770
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 2 449 405.83 EUR

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1/ K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie:

Termín dodania predmetu zákazky:

DSP - do 365 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,

Oznámenie 8a - do 365 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,

DSZ - do 365 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,

DP - do 180 dní na základe písomnej výzvy verejného obstarávateľa ako objednávateľa,

AD - predpokladaný čas výkonu rok 2018 až rok 2020,

KD - predpokladaný čas výkonu rok 2018 až rok 2020.

2/ K bodu V.2.3) a VII.1.7) Názov a adresa dodávateľa: Združenie "D3 Oščadnica - Čadca, Bukov" v zložení:

Vedúci člen: Dopravoprojekt a.s., Kominárska 2,4, Bratislava,

Člen 2: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Panenská 13, Bratislava.

3/ K bodu VII.1.5) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie:

Termín dodania predmetu zákazky:

DSP - do 170 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1 zmluvy,

Oznámenie 8a - do 170 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1 zmluvy,

DSZ - do 170 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1 zmluvy,

DP - do 180 dní na základe písomnej výzvy verejného obstarávateľa ako objednávateľa,

AD - predpokladaný čas výkonu rok 2018 až rok 2020,

KD - predpokladaný čas výkonu rok 2018 až rok 2020.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/08/2018

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71311220 Highways engineering services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava

VII.1.4)Description of the procurement:

Predmetom dokumentácie bude dobudovanie 2. profilu diaľnice D3, súčasťou ktorého je druhá tunelová rúra tunela Horelica. Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Svrčinovec, úsek Oščadnica - Čadca, Bukov 2. profil je v nadväznosti na predchádzajúce úseky navrhnutá ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie D 24,5/80. Súčasťou riešeného úseku bude aj pravostranné veľké odpočívadlo Oščadnica a Stredisko správy a údržby Oščadnica, ktoré bude stavebne pričlenené z úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, a úprava prevádzkovanej tunelovej rúry.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 535
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 3 034 048.48 EUR
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Dopravoprojekt, a.s.
National registration number: 31322000
Postal address: Kominárska 141/2,4
Town: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 832 03
Country: Slovakia
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
National registration number: 35925621
Postal address: Panenská 13
Town: Bratislava
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 811 03
Country: Slovakia
E-mail: eva.savelova@baslerhofmann.sk
Telephone: +421 59305770
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán o zmenenom rozsahu prác na diele v časti 1 (DSP), v časti 2 (Oznámenie 8a), v časti 3 (dSZ) a časti 4 (DP) zmluvy, o zmene termínu dodania diela, uvedeného v časti 1, v časti 2, v časti 3 zmluvy a zmene ceny diela v časti 1, časti 3, časti 4 a časti 7 zmluvy.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU)
Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

Dodatok č. 1 sa uzatvoril s ohľadom na skutočnosť, že ide o nevyhnutné doplňujúce práce, ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy.

Zmenený rozsah projektových prác pozostáva z:

— doplnenia projektovej dokumentácie v súvislosti so zvýšeným rozsahom projektových prác na prevádzkovanej ľavej tunelovej rúre tunela Horelica vyplývajúcich z požiadaviek aplikácie nových predpisov a požiadaviek objednávateľa,

— doplnenia projektovej dokumentácie v súvislosti so zvýšeným rozsahom projektových prác, ktoré sa týkajú existujúceho mostného objektu ev.č. 11A-007 (obj. 204-01), na ktorom je potrebné realizovať jeho diagnostiku a nevyhnutné úpravy v súvislosti s búraním existujúcej protihlukovej steny a osadením novej protihlukovej steny na moste,

— prepracovania projektovej dokumentácie, ktorá sa týka Strediska správy a údržby Oščadnica a Pravostranného odpočívadla Oščadnica a súvisiacich objektov stavby, podľa požiadaviek objednávateľa.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 2 449 405.83 EUR
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 3 034 048.48 EUR