Services - 363137-2018

18/08/2018    S158

Slovakia-Bratislava: Highways engineering services

2018/S 158-363137

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
National registration number: 35919001
Postal address: Dúbravská cesta 14
Town: Bratislava-mestská časť Karlova Ves
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 841 04
Country: Slovakia
Contact person: Monika Kovačková
E-mail: monika.kovackova@ndsas.sk
Telephone: +421 258311394
Internet address(es):
Main address: http://www.ndsas.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, 2.prof

Reference number: 10301/30102/27082014
II.1.2)Main CPV code
71311220 Highways engineering services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

Vypracovanie Oznámenia 8a, DSP, DP, výkon autorského dozoru (AD) a koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, 2.profil

Lot No: 0
II.2.2)Additional CPV code(s)
71311220 Highways engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 365

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2016/S 168-302132

Section V: Award of contract/concession

Contract No: ZM/2016/0352
Lot No: DZM/2016/0352/0001

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71311220 Highways engineering services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
VII.1.4)Description of the procurement:

Predmetom dokumentácie bude dobudovanie 2. profilu diaľnice D3, súčasťou ktorého je druhá tunelová rúra tunela Horelica. Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Svrčinovec, úsek Oščadnica - Čadca, Bukov 2. profil je v nadväznosti na predchádzajúce úseky navrhnutá ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie D 24,5/80. Súčasťou riešeného úseku bude aj pravostranné veľké odpočívadlo Oščadnica a Stredisko správy a údržby Oščadnica, ktoré bude stavebne pričlenené z úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, a úprava prevádzkovanej tunelovej rúry.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 535
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 3 034 048.48 EUR
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Dopravoprojekt, a.s.
National registration number: 31322000
Postal address: Kominárska 141/2,4
Town: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 832 03
Country: Slovakia
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
National registration number: 35925621
Postal address: Panenská 13
Town: Bratislava
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 811 03
Country: Slovakia
E-mail: eva.savelova@baslerhofmann.sk
Telephone: +421 59305770
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.2)Reasons for modification
Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU)
Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

Dodatok č. 1 sa uzatvoril s ohľadom na skutočnosť, že ide o nevyhnutné doplňujúce práce, ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy.

Zmenený rozsah projektových prác pozostáva z:

— doplnenia projektovej dokumentácie v súvislosti so zvýšeným rozsahom projektových prác na prevádzkovanej ľavej tunelovej rúre tunela Horelica vyplývajúcich z požiadaviek aplikácie nových predpisov a požiadaviek objednávateľa,

— doplnenia projektovej dokumentácie v súvislosti so zvýšeným rozsahom projektových prác, ktoré sa týkajú existujúceho mostného objektu ev.č. 11A-007 (obj. 204-01), na ktorom je potrebné realizovať jeho diagnostiku a nevyhnutné úpravy v súvislosti s búraním existujúcej protihlukovej steny a osadením novej protihlukovej steny na moste,

— prepracovania projektovej dokumentácie, ktorá sa týka Strediska správy a údržby Oščadnica a Pravostranného odpočívadla Oščadnica a súvisiacich objektov stavby, podľa požiadaviek objednávateľa.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 2 449 405.83 EUR
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 3 034 048.48 EUR