Pomognite nam poboljšati internetske stranice TED-a ispunjavanjem kratke ankete!

Usluge - 363140-2019

02/08/2019    S148    Agencije - Usluge - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Italija-Parma: Pružanje usluga skrbi za djecu EFSA-ina osoblja

2019/S 148-363140

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 129-315224)

Pravna osnova:

Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
Poštanska adresa: Via Carlo Magno 1A
Mjesto: Parma
NUTS kod: ITH52
Poštanski broj: 43126
Država: Italija
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Adresa profila kupca: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga skrbi za djecu EFSA-ina osoblja

Referentni broj: OC/EFSA/HUCAP/2019/03
II.1.2)Glavna CPV oznaka
80110000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) u Parmi (Italija) planira pozivom na nadmetanje odabrati više vrtića/ustanova za skrb o djeci koji su spremni smjestiti djecu EFSA-ina osoblja od školske godine 2019.–2020.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/07/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 129-315224

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Umjesto:
Datum: 07/08/2019
Lokalno vrijeme: 14:30
Glasi:
Datum: 14/08/2019
Lokalno vrijeme: 14:30
Broj odjeljka: IV.2.7)
Umjesto:
Datum: 14/08/2019
Lokalno vrijeme: 14:30
Glasi:
Datum: 21/08/2019
Lokalno vrijeme: 14:30
VII.2)Ostali dodatni podaci:

Nove ažurirane verzije sljedećih dokumenata bit će objavljene na mrežnoj stranici e-nadmetanja (na adresi navedenoj u točki I.3):

— tehničke specifikacije,

— poziv na nadmetanje,

— objava ispravka.