Tjänster - 363140-2019

02/08/2019    S148

Italien-Parma: Tillhandahållande av barnomsorgstjänster för barn till Efsa:s personal

2019/S 148-363140

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 129-315224)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Postadress: Via Carlo Magno 1A
Ort: Parma
Nuts-kod: ITH52 Parma
Postnummer: 43126
Land: Italien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Upphandlarprofil: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av barnomsorgstjänster för barn till Efsa:s personal

Referensnummer: OC/EFSA/HUCAP/2019/03
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80110000 Förskoleundervisning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), som är baserad i Parma (Italien), planerar att genom en anbudsinfordran, välja ut ett antal förskolor/barnomsorgsinrättningar som är villiga att ta emot barn till Efsa:s personal, från och med läsåret 2019–2020.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/07/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 129-315224

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
I stället för:
Datum: 07/08/2019
Lokal tid: 14:30
Ska det stå:
Datum: 14/08/2019
Lokal tid: 14:30
Avsnitt nummer: IV.2.7)
I stället för:
Datum: 14/08/2019
Lokal tid: 14:30
Ska det stå:
Datum: 21/08/2019
Lokal tid: 14:30
VII.2)Övriga upplysningar:

Nya uppdaterade versioner av följande dokument kommer att publiceras på webbplats för e-upphandling (på den adress som anges i punkt I.3):

– Tekniska specifikationer.

– Anbudsinfordran.

– Meddelande om rättelse.