Teenused - 363149-2019

02/08/2019    S148    Euroopa Komisjon - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Keskkonnaalane arvepidamine

2019/S 148-363149

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Eurostat, Directorate E 'Sectoral and regional statistics'
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU
Sihtnumber: L-2920
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: Ms Christine Wirtz, Acting Director E
E-post: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +352 430134994
Faks: +352 430137316

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://ec.europa.eu/eurostat/callsfortenders

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4817
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4817
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Muu tegevusala: statistika.

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Keskkonnaalane arvepidamine

Viitenumber: ESTAT/E/2019/009
II.1.2)CPV põhikood
79330000
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Pakkumuskutse hõlmab järgmist: abi keskkonnaalase arvepidamise kohta küsimustike koostamisel ning andmete töötlemisel; metoodiline tugi.

Pakkumuskutse sisuks olevad statistikateenused on jaotatud järgmistesse osadesse:

1. osa: valdkonna rahalises väärtuses aruandluse valideerimise ja väljatöötamise tugi;

2. osa: andmete kogumine ja naturaalühikutes keskkonnaaruandluskontode väljatöötamine;

3. osa: toormeekvivalendi hindamismudelite (RME-mudelite) värskendamine ja rakendamine;

4. osa: vee valdkonna statistika tootmise ja vee valdkonna arvepidamise arendamise tugi;

5. osa: teisese toorme ja jäätmete alane aruandlus;

6. osa: ringmajanduse majanduslikud aspektid.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 2 561 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada maksimaalne osade arv: 6
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Keskkonna valdkonna rahalises väärtuses aruandluse valideerimise ja väljatöötamise tugi

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
79330000
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU
Põhiline teostamise koht:

töövõtja ruumid.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Kõnealuse pakkumuskutse 1. osa eesmärgid on järgmised

– Eurostati abistamine andmekogumise, valideerimise, lünkade täitmise ja hindamise käigus rahalises väärtuses statistilise valdkonna keskkonnaaruandluse tarbeks;

– abistamine andmeanalüüsi, kvaliteedi hindamise ja teabe levitamise vallas statistilise valdkonna keskkonnaaruandluse tarbeks;

– olemasolevate IT-vahendite teenindamine, täiustamine ja käitamine ning Eurostati IT-keskkonnaga ühilduvate uute, tõhusamate, komplekssete ja sidusate IT-vahendite välja töötamine ja rakendamine, küsimustike täiendamiseks riikide kaupa, andmete kontrollimiseks riikide kaupa ning Eurostati andmete valideerimiseks, analüüsiks ja levitamiseks;

– rahalises väärtuses keskkonnaalase arvepidamise metodoloogilise väljatöötamise ning Eurostati poolt keskkondlik-majandusliku aruandluse valdkonnas uute andmekogude arenduse toetamine.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 885 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 36
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Euroopa statistikaprogramm 2013–2020

II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Andmete kogumine ja naturaalühikutes keskkonnaaruandluskontode väljatöötamine;

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
79330000
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU
Põhiline teostamise koht:

töövõtja ruumid.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Kõnealuse pakkumuskutse 2. osa eesmärk on Eurostati abistamine andmete tootmisel ja väljatöötamisel naturaalühikutes keskkonnaaruandluskontode valdkonnas, konkreetsemalt määruse (EL) nr 691/2011 kolme (3) mooduli jaoks.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 588 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 36
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Euroopa statistikaprogramm 2013–2020

II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Toormeekvivalendi hindamismudelite (RME-mudelid) värskendamine ja rakendamine

Osa nr: 3
II.2.2)CPV lisakood(id)
79330000
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU
Põhiline teostamise koht:

töövõtja ruumid.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Kõnealuse pakkumuskutse eesmärk on abistada Eurostati järgmises:

­— Eurostati ELi RME-mudeli värskendamine, revideerimine ja rakendamine ning selle dokumentatsiooni värskendamine / revideerimine;

­— mudeli lihtsustatud versiooni (riigi RME-riistprogramm) värskendamine ja täiustamine, selle dokumentatsiooni värskendamine / revideerimine ning toe tagamine tööriista kasutajatele ja MFA-RME hindamisse kaasatud riiklikele statistikaasutustele;

­— käesoleval ajal arendamisel oleva Eurostati riikidevahelise sisend-väljundtabeli (ICIOT) komponentideks jaotamise meetodi rakendamine, testimine ja edasine arendamine, pidades silmas liikumist tulevasele üleminekule riikidevahelisele sisend-väljund mudeli tuumikule;

­— kaastöö ettevalmistamine rahvusvahelistesse arengutesse nõudlusepõhise materjalivoo näitarvude, eelkõige globaalse sisendi-väljundi institutsionaliseerimise ja keskkondlike laiendite andmebaasi, hindamisel.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 210 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 36
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Euroopa statistikaprogramm 2013–2020

II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Vee valdkonna statistika tootmise ja vee valdkonna arvepidamise arendamise tugi

Osa nr: 4
II.2.2)CPV lisakood(id)
79330000
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU
Põhiline teostamise koht:

töövõtja ruumid.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Kõnealuse pakkumuskutse 4. osa peamised eesmärgid jagunevad kaheks ning on seotud vastavalt vee valdkonna statistika ja aruandlusega:

1) Eurostati vee valdkonna statistikaandmete kogumise toetamine kogu tootmistsükli jooksul. Pakkuja aitab kaasa Euroopa vee valdkonna statistika kvaliteetse andmestu saavutamisele suunatud andmekogumisõppuse ettevalmistamisele, ladusale läbiviimisele ning edasiarendusele;

2) Eurostati ettevalmistamist tulevaseks vee valdkonna arvepidamise tootmiseks toetatakse metodoloogilisele arengule kaasa aitamise ja õigusliku katte jaoks valikuvõimaluste ettevalmistamise / hindamise kaudu.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 276 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus päevades: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Euroopa statistikaprogramm 2013–2020

II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Teisese toorme ja jäätmete valdkonna aruandlus

Osa nr: 5
II.2.2)CPV lisakood(id)
79330000
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU
Põhiline teostamise koht:

töövõtja ruumid.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Kõnealuse pakkumuskutse 5. osa eesmärk on EL-ülese kompleksse materjalivoo aruandluse ja jäätmete valdkonna aruandluse loomine, sh teisese toorme voogude kohta, ja lisaks ka aruandluse loomine füüsilise materiaalse vara kohta. Need saavad olema üksikhinnangute kujul teostatavusuuringud enne nende korralise tootmise (mis ei saa olema kõnealuse lepingu osa) kaalumist.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 198 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus päevades: 24
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Euroopa statistikaprogramm 2013–2020

II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Ringmajanduse majanduslikud aspektid

Osa nr: 6
II.2.2)CPV lisakood(id)
79330000
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU
Põhiline teostamise koht:

töövõtja ruumid.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Kõnealuse pakkumuskutse 6. osa eesmärk on töötada välja raamistikud majandusalaste andmete koostamiseks ringmajanduse ja biomajanduse kohta, seada kokku andmed ning kirjeldada üldist kontseptuaalset meetodit ja defineerida kirjeldamisprotsess.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 404 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus päevades: 36
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Euroopa statistikaprogramm 2013–2020

II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 27/09/2019
Kohalik aeg: 16:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 12 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 01/10/2019
Kohalik aeg: 11:00
Pakkumuste avamise koht:

Eurostat, Room B4/444

Joseph Bech Building

5, rue Alphonse Weicker

L-2721 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Avamisel võib osaleda maksimaalselt 2 esindajat iga pakkuja kohta.

Osaleda soovivatel ettevõtetel palutakse vastavast kavatsusest vähemalt 48 tundi ette e-posti teel teada anda. Teatise sisu ja menetluse kõiki üksikasju on selgitatud tehnilise kirjelduse punktis 4.3.2.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
23/07/2019