Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Szolgáltatások - 363149-2019

02/08/2019    S148    Európai Bizottság - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Luxemburg-Luxembourg: Környezeti számlák

2019/S 148-363149

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Eurostat, Directorate E 'Sectoral and regional statistics'
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU
Postai irányítószám: L-2920
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Ms Christine Wirtz, Acting Director E
E-mail: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +352 430134994
Fax: +352 430137316

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/eurostat/callsfortenders

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4817
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4817
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Statisztika

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Környezeti számlák

Hivatkozási szám: ESTAT/E/2019/009
II.1.2)Fő CPV-kód
79330000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ez az ajánlattételi felhívás az alábbiakra vonatkozik: segítségnyújtás a környezeti számlákkal kapcsolatos kérdőívek kidolgozásában és ezen számlákkal kapcsolatos adatok feldolgozásában; módszertani támogatás.

Az ajánlattételi felhívás tárgyát képező statisztikai szolgáltatások az alábbi tételekből állnak:

1. tétel: Segítségnyújtás a monetáris környezeti számlák jóváhagyásához és kidolgozásához;

2. tétel: Adatgyűjtés és fizikai környezeti számlák kidolgozása;

3. tétel: Modellek aktualizálása és alkalmazása a nyersanyag-egyenérték becsléséhez (RME-modell);

4. tétel: Segítségnyújtás vízügyi statisztikák készítéséhez és vízszámlák kidolgozásához;

5. tétel: Másodlagos nyersanyagok és hulladék nyilvántartása;

6. tétel: A körkörös gazdaság gazdasági szempontjai.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 561 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: 6
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Segítségnyújtás a monetáris környezeti számlák jóváhagyásához és kidolgozásához

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79330000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A pályázati felhívás célja az 1. tétel esetén:

— segítségnyújtás az Eurostat számára az adatgyűjtési, jóváhagyási, hiánypótlási és becslési folyamat során a monetáris környezeti számlák statisztikai vonatkozása terén,

— az adatelemzés, minőségértékelés és terjesztés támogatása a monetáris környezeti számlák statisztikai vonatkozása terén,

— a meglévő informatikai eszközök karbantartása, fejlesztése és működtetése, valamint olyan új és hatékonyabb, átfogó és egységes informatikai eszközök fejlesztése és telepítése, amelyek kompatibilisek az Eurostat informatikai környezetével, az országonkénti kérdőívek kitöltéséhez, az országonkénti adatellenőrzés elvégzéséhez és az Eurostat adathitelesítési, elemzési és terjesztési tevékenységéhez,

— segítségnyújtás az Eurostat számára a monetáris környezeti számlák módszertani fejlesztéséhez és új adatgyűjtemények létrehozásához a környezeti-gazdasági számlák területén.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 885 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

2013–2020. évi európai statisztikai program

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Adatgyűjtés és fizikai környezeti számlák kidolgozása

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79330000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 2. tétel esetében az ajánlati felhívás célja segítségnyújtás az Eurostat számára a fizikai környezeti számlák területén végzett adatfelvétel és -fejlesztés terén, konkrétabban a 691/2011/EU rendelet 3 modulja kapcsán.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 588 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

2013–2020. évi európai statisztikai program

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Modellek aktualizálása és alkalmazása a nyersanyag-egyenérték becsléséhez (RME-modell)

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79330000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A pályázati felhívás célja segítségnyújtás az Eurostat számára a következők terén:

­— az Eurostat uniós RME-modelljének aktualizálása, felülvizsgálata és alkalmazása, valamint a kapcsolódó dokumentáció aktualizálása/felülvizsgálata,

­— a modell egyszerűsített változatának (országspecifikus RME-eszköz) aktualizálása és fejlesztése, dokumentációjának aktualizálása/felülvizsgálata, valamint segítségnyújtás az eszköz felhasználóinak és az MFA-RME becslésében részt vevő nemzeti statisztikai intézményeknek,

­— a jelenleg az Eurostat államközi bemeneti-kimeneti táblázata (inter-country input-output table, ICIOT) számára fejlesztés alatt álló bontási eljárás megvalósítása, tesztelése és továbbfejlesztése azzal a céllal, hogy közelebb kerüljenek a modell államközi bemeneti-kimeneti központi elemére történő jövőbeni váltáshoz,

­— az anyagok igény alapú áramlására vonatkozó mutatók becslésére irányuló nemzetközi fejlesztésekhez való hozzájárulás előkészítése, különösen egy nemzetközi bemeneti-kimeneti és környezeti adatokat tartalmazó adatbázis intézményesítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 210 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

2013–2020. évi európai statisztikai program

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Segítségnyújtás vízügyi statisztikák készítéséhez és vízszámlák kidolgozásához

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79330000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az ajánlati felhívás 4. tételének fő célkitűzése kettős, a vízügyi statisztikákra és a vízszámlákra irányul, úgymint:

1) Segítségnyújtás az Eurostat vízügyi statisztikai adatgyűjtéséhez az előállítási ciklus során. A pályázónak hozzá kell járulnia egy olyan adatgyűjtési gyakorlat gördülékeny elvégzéséhez és nyomon követéséhez, amelynek célja kiváló minőségű adathalmaz összeállítása az európai vízügyi statisztikákról;

2) Segítségnyújtás az Eurostat számára a vízszámlák jövőbeni előállítására való felkészüléshez a módszertani fejlesztéshez való hozzájárulással és a jogi keretre vonatkozó opciók előkészítésével/értékelésével.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 276 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

2013–2020. évi európai statisztikai program

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Másodlagos nyersanyagok és hulladék nyilvántartása

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79330000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A pályázati felhívás 5. tételének célja az anyagok áramlására és a hulladékra vonatkozó – a másodlagos nyersanyagok áramlását is beleértve –, integrált, európai szintű számlák, valamint fizikai anyagi javak számláinak előállítása. Ezek a rendszeres előállítás (amely nem képezi a jelen szerződés tárgyát) megfontolása előtti megvalósíthatósági tanulmányként készült egyszeri becslések lesznek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 198 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

2013–2020. évi európai statisztikai program

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A körkörös gazdaság gazdasági szempontjai

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79330000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A pályázati felhívás 6. tételének célja keretrendszer kidolgozása a körkörös gazdaságra és a biogazdaságra vonatkozó gazdasági adatok összeállításához, valamint adatgyűjtés, egy általános jellegű koncepcionális módszer leírása és a felosztási folyamat meghatározása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 404 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

2013–2020. évi európai statisztikai program

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/09/2019
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 12 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 01/10/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:

Eurostat, Room B4/444

Joseph Bech Building

5, rue Alphonse Weicker

2721 Luxembourg, LUXEMBURG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson minden ajánlattevőtől maximum 2 képviselő lehet jelen.

Kérjük, hogy azok a cégek, amelyek részt kívánnak venni, legkésőbb 48 órával korábban, e-mailben jelezzék szándékukat. Az értesítési tartalmak és eljárás részletes magyarázatát a műszaki dokumentáció 4.3.2. szakasza tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/07/2019