Storitve - 363149-2019

02/08/2019    S148    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Okoljski računi

2019/S 148-363149

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Eurostat, Directorate E 'Sectoral and regional statistics'
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU
Poštna številka: L-2920
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Ms Christine Wirtz, Acting Director E
E-naslov: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +352 430134994
Telefaks: +352 430137316

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://ec.europa.eu/eurostat/callsfortenders

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4817
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4817
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: statistika

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Okoljski računi

Referenčna številka dokumenta: ESTAT/E/2019/009
II.1.2)Glavna koda CPV
79330000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Ta javni razpis se nanaša na: pomoč pri razvoju vprašalnikov in obdelavi podatkov o okoljskih računih; metodološko podporo.

Statistične storitve, ki so predmet tega javnega razpisa, so razdeljene v naslednje sklope:

sklop 1: podpora pri potrjevanju in razvoju monetarnih okoljskih računov;

sklop 2: zbiranje podatkov in razvoj fizičnih okoljskih računov;

sklop 3: posodabljanje in uporaba modelov za ocenjevanje ekvivalenta surovin (model RME);

sklop 4: podpora pri pripravi statistike o vodi in razvoju vodnih računov;

sklop 5: računovodstvo sekundarnih surovin in odpadkov;

sklop 6: gospodarski vidiki krožnega gospodarstva.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2 561 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 6
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Podpora pri potrjevanju in razvoju monetarnih okoljskih računov

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79330000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Cilj tega javnega razpisa za sklop 1 je:

— podpreti Eurostat v postopku zbiranja, potrjevanja, zapolnjevanja vrzeli in ocenjevanja podatkov za statistično področje monetarnih okoljskih računov,

— podpreti analizo podatkov, oceno kakovosti in razširjanje za statistično področje monetarnih okoljskih računov,

— vzdrževati, izboljševati in upravljati obstoječa orodja IT ter razvijati in izvajati nova in učinkovitejša, celovitejša in skladnejša orodja IT, ki bodo združljiva z informacijskim okoljem Eurostata, za izpolnjevanje vprašalnikov po državah, preverjanje podatkov po državah in za Eurostatovo potrjevanje, analizo in razširjanje podatkov,

— podpreti metodološki razvoj monetarnih okoljskih računov in razvoj novih zbirk podatkov na področju okoljsko-ekonomskih računov Eurostata.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 885 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Evropski statistični program za obdobje 2013–2020

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zbiranje podatkov in razvoj fizičnih okoljskih računov

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79330000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Cilj tega javnega razpisa za sklop 2 je pomagati Eurostatu pri pripravi podatkov in razvoju na področju fizičnih okoljskih računov, natančneje za 3 module Uredbe (EU) št. 691/2011.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 588 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Evropski statistični program za obdobje 2013–2020

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Posodabljanje in uporaba modelov za ocenjevanje ekvivalenta surovin (model RME)

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79330000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Cilj tega javnega razpisa je pomagati Eurostatu pri:

— posodabljanju, reviziji in uporabi Eurostatovega modela ekvivalenta surovin (Raw Material Equivalent – RME) v EU ter pri posodabljanju/reviziji njegove dokumentacije,

— posodabljanju in izboljševanju poenostavljene različice modela (državnega orodja RME), posodabljanju/reviziji njegove dokumentacije in zagotavljanju podpore uporabnikom orodja in nacionalnim statističnim uradom, ki sodelujejo pri ocenjevanju MFA-RME,

— izvajanju, preskušanju in nadaljnjem razvoju metode razčlenitve, ki se trenutno razvija za Eurostatovo meddržavno vhodno–izhodno tabelo (inter-country input-output table – ICIOT), da bi se premaknili v smeri prehoda na meddržavno vhodno-izhodno jedro modela v prihodnosti,

— pripravi prispevkov za mednarodni razvoj pri ocenjevanju kazalnikov pretoka materialov, ki temeljijo na povpraševanju, zlasti za institucionalizacijo globalne podatkovne zbirke vhodnih in izhodnih podatkov in okoljskih razširitev.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 210 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Evropski statistični program za obdobje 2013–2020

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Podpora pri pripravi statistike o vodi in razvoju vodnih računov

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79330000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glavni cilji sklopa 4 tega javnega razpisa so dvojni, in sicer glede statistike o vodi in vodnih računov:

(1) podpreti Eurostatovo zbiranje statističnih podatkov o vodi v celotnem proizvodnem ciklu. Ponudnik bo prispeval k pripravi, nemotenemu izvajanju in spremljanju izvajanja zbiranja podatkov, katerega cilj je doseči visoko kakovost podatkovnih zbirk evropske statistike o vodi;

(2) podpreti Eurostatovo pripravo na oblikovanje prihodnjih vodnih računov s prispevanjem k metodološkemu razvoju in pripravo/oceno možnosti za pravno kritje.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 276 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Evropski statistični program za obdobje 2013–2020

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Računovodstvo sekundarnih surovin in odpadkov

Št. sklopa: 5
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79330000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Cilj tega javnega razpisa za sklop 5 je ustvariti vseevropske račune za pretok materialov in račune za odpadke, vključno s tokovi sekundarnih surovin, in tudi račune fizičnih materialnih sredstev. To bodo enkratne ocene kot študija izvedljivosti, preden se upošteva redna proizvodnja (ki ne bo del tega naročila).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 198 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Evropski statistični program za obdobje 2013–2020

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Gospodarski vidiki krožnega gospodarstva

Št. sklopa: 6
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79330000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Cilj tega javnega razpisa za sklop 6 je razviti okvire za zbiranje ekonomskih podatkov o krožnem gospodarstvu in biogospodarstvu, zbrati podatke in opisati generično konceptualno metodo ter opredeliti proces razmejevanja.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 404 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Evropski statistični program za obdobje 2013–2020

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 27/09/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 12 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 01/10/2019
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Eurostat, Room B4/444

Joseph Bech Building

5, rue Alphonse Weicker

L-2721 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja se lahko udeležita največ 2 zastopnika na ponudnika.

Podjetja, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, morajo to sporočiti po elektronski pošti najmanj 48 ur vnaprej. Vse podrobnosti glede vsebine obvestila in postopka so pojasnjene v oddelku 4.3.2 tehničnih specifikacij.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
23/07/2019