Tjänster - 363149-2019

02/08/2019    S148    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Luxemburg-Luxemburg: Miljöräkenskaper

2019/S 148-363149

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Eurostat, Directorate E 'Sectoral and regional statistics'
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU
Postnummer: L-2920
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Ms Christine Wirtz, Acting Director E
E-post: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +352 430134994
Fax: +352 430137316

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/eurostat/callsfortenders

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4817
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4817
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Statistik

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Miljöräkenskaper

Referensnummer: ESTAT/E/2019/009
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79330000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna anbudsinfordran omfattar: stöd vid utarbetande av frågeformulär och behandling av data om miljöräkenskaper samt metodstöd.

De statistiktjänster som utgör föremålet för denna anbudsinfordran delas in i följande delar:

Del 1: Stöd för validering och utveckling avseende monetära miljöräkenskaper.

Del 2: Datainsamling och utarbetande av fysiska miljöräkenskaper.

Del 3: Uppdatering och tillämpning av modeller för att uppskatta råmaterialekvivalenter (RME-modell).

Del 4: Stöd till framställning av vattenstatistik och utarbetande av vattenräkenskaper.

Del 5: Räkenskaper avseende sekundära råmaterial och avfall.

Del 6: Ekonomiska aspekter av den cirkulära ekonomin.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 561 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 6
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd för validering och utveckling avseende monetära miljöräkenskaper

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79330000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med denna anbudsinfordran för del 1 är:

– att ge stöd till Eurostat i processen för datainsamling, validering, komplettering och uppskattning inom det statistiska området monetära miljöräkenskaper

– att ge stöd till dataanalys, kvalitetsbedömningar och spridning inom det statistiska området monetära miljöräkenskaper

– att underhålla, förbättra och driva de befintliga it-verktygen samt utveckla och förbättra nya och mer effektiva, omfattande och sammanhängande it-verktyg, som ska vara kompatibla med Eurostats it-miljö, för slutförandet av enkäterna per land, datakontroll per land samt för Eurostats datavalidering, -analys och -spridning

– att ge stöd till metodutvecklingen för monetära miljöräkenskaper samt utvecklingen av nya datainsamlingar inom området miljö-ekonomiska räkenskaper av Eurostat.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 885 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Europeiskt statistikprogram 2013–2020

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Insamling av data och utarbetande av fysiska miljöräkenskaper

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79330000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med denna anbudsinfordran för del 2 är att ge stöd till Eurostat i dataproduktionen och -utvecklingen inom området fysiska miljöräkenskaper, i synnerhet för 3 moduler till förordning (EU) nr 691/2011.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 588 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3)

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Europeiskt statistikprogram 2013–2020

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Uppdatering och tillämpning av modeller för att uppskatta råmaterialekvivalenter (RME-modell)

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79330000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med denna anbudsinfordran är att ge stöd till Eurostat i att:

– uppdatera, revidera och tillämpa Eurostats europeiska RME-modell samt uppdatera/revidera dess dokumentation

– uppdatera och förbättra den förenklade versionen av modellen (landsspecifikt RME-verktyg), uppdatera/revidera dess dokumentation samt tillhandahålla stöd till användare av verktyget och nationella statistiska institut som deltar i uppskattningen av MFA-RME

– implementera, testa och ytterligare utarbeta den uppdelningsmetod som för närvarande används för Eurostats tabell över internationella in-/utdata (Inter-Country Input-Output Table – ICIOT) i syfte att röra sig mot en framtida övergång till att modellen får en kärna med internationella in/-utdata

– förbereda bidrag till internationella utvecklingar för beräkningen av behovsbaserade materialflödesindikatorer, i synnerhet institutionaliseringen av en databas över globala in-/utdata och miljötillägg.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 210 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3)

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Europeiskt statistikprogram 2013–2020

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd till framställning av vattenstatistik och utarbetande av vattenräkenskaper

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79330000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Det finns 2 huvudmål för del 4 i denna anbudsinfordran, som rör vattenstatistik och vattenräkenskaper:

1) Stöd till Eurostats insamling av vattenstatistikdata under hela produktionscykeln. Anbudsgivaren ska bidra till förberedelsen, ett smidigt verkställande och uppföljningen av datainsamlingen, vars syfte är att uppnå en datauppsättning med hög kvalitet över europeisk vattenstatistik.

2) Eurostats förberedelser inför en framtida framställning av vattenräkenskaper ska stödjas genom bidrag till metodutveckling och utarbetande/bedömning av alternativ vad gäller rättsligt skydd.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 276 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3)

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Europeiskt statistikprogram 2013–2020

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Räkenskaper avseende sekundära råmaterial och avfall

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79330000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med denna anbudsinfordran för del 5 är att framställa EU-omfattande, integrerade materialflödesräkenskaper samt avfallsräkenskaper, inklusive flöden för sekundära råmaterial samt räkenskaper avseende fysiska materialbedömningar. Dessa ska vara engångsberäkningar i form av en genomförbarhetsstudie innan regelbunden framställning (som inte ingår i detta kontrakt).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 198 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Europeiskt statistikprogram 2013–2020

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Ekonomiska aspekter av den cirkulära ekonomin

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79330000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med denna anbudsinfordran för del 6 är att utarbeta ramverk för sammanställning av ekonomiska data avseende cirkulär ekonomi och bioekonomi, sammanställa data samt beskriva en allmän konceptuell metod och en process för att definiera avgränsningar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 404 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Europeiskt statistikprogram 2013–2020

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3)

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/09/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 12 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/10/2019
Lokal tid: 11:00
Plats:

Eurostat, Room B4/444

Joseph Bech Building

5, rue Alphonse Weicker

L-2721 Luxembourg, LUXEMBURG.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbudsgivare får närvara vid mötet för öppnande.

Företag som önskar närvara ombeds anmäla sig via e-post minst 48 timmar i förväg. Alla detaljer om meddelandets innehåll och förfarandet beskrivs under avsnitt 4.3.2 i de tekniska specifikationerna.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/07/2019