Lavori - 363153-2017

15/09/2017    S177

Ungheria-Budapest: Lavori di posa di binari

2017/S 177-363153

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numero di identificazione nazionale: AK01331
Indirizzo postale: Akácfa utca 15.
Città: Budapest
Codice NUTS: HU110 Not specified
Codice postale: 1072
Paese: Ungheria
Persona di contatto: dr. Szalai Csilla
E-mail: szalaics@bkv.hu
Tel.: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.bkv.hu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.bkv.hu
I.6)Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési, alagúti munkák; biztosítóberendezés, automata vonatvezérlőrendszer felújítása; vasúti távközlési, központi diszpécser rendszerek korszerűsítése.

Numero di riferimento: FKLM/16/2017
II.1.2)Codice CPV principale
45234116 Lavori di posa di binari
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Kivitelezési szerződés a budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó vágányépítési és alagúti munkák; biztosítóberendezés felújítása, valamint vasúti távközlési és központi diszpécser rendszerek korszerűsítése megvalósítására.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 47 799 502 585.00 HUF
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
45234116 Lavori di posa di binari
45223220 Lavori di rustico
45234125 Stazione della metropolitana
45221248 Lavori di costruzione di rivestimenti di gallerie
45210000 Lavori generali di costruzione di edifici
45223000 Lavori di costruzione di strutture edili
45231400 Lavori generali di costruzione di linee elettriche
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
45231600 Lavori di costruzione di linee di comunicazione
45232332 Lavori sussidiari per telecomunicazioni
45234115 Lavori di segnaletica ferroviaria
45311000 Lavori di cablaggio e di connessione elettrici
45312100 Lavori di installazione di sistemi d'allarme antincendio
45312200 Lavori di installazione di sistemi d'allarme antifurto
45314000 Installazione di dispositivi di telecomunicazione
45316000 Lavori di installazione di sistemi di illuminazione e di segnalazione
71245000 Piani di approvazione, piani di esecuzione e specifiche
45234124 Metropolitana per trasporto passeggeri
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU110 Not specified
Luogo principale di esecuzione:

Budapest.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Vágányépítési és alagúti munkák: Vonali fővágányok építése vb. pályalemezen 33 430 vm; Vonali

fővágányok építése zúzottkő ágyazaton 481 vm; Kitérők beépítése fővonalon: 44 csoport; 3. sín

bontása és építése: 34 288 m. A vonalon a 90-100 cm-es sínalátámasztások 75 cm-re besűrítése.

Leerősítések, icosit kúpok bontását követően pályabeton javítása, vízelvezető folyókák

felújítása/kialakítása. Alagút falán vezetett kábelekből a keresztezések pálya alatti átvezetéssel

való megoldása.

Pályabeton spontán repedések jav.: ~ 7 600 m; Feltáskásodás megszűnt.: ~ 160 m2;

Lepattogzások, bemarások megszűnt.: ~ 2 650 m2; Terjeszkedési hézag hibák megszűnt.: ~240

m2; Kémiai reakciók okozta korróziók megszűnt.: ~840 m2; Sárkivetődés a pályabeton alól: ~50

m2; Szabálytalan kábelátvezetések kitöltése ~330 db; Egyéb hibák: ~2 950 db.

Vízelvezetés javítása alagutakban: 13 300 m. Alagutak szigetelés javítása: 13 300 m, ~ 100 000

m2.

Egyéb alagúti munkák: Kábeltartók cseréje és építése: 293 000 m; Alagúti világítás felújítása

lámpa testek cseréjével: 7 100 db; Földelő gerinchálózat, földelő szondák létesítése: 36 db;

Alagúti tűzivízhálózat, szerelvényekkel: 17 100 m; Vonali műtárgyak bontási és szerkezetépítési,

szigetelés javítási munkái: 25 db.

Műtárgy és pályabeton csatlakozásánál a vízelvezető folyókák tisztítása, javítása (~1 700 m), a

felszíni szakaszon (~1 800 m) a vízelvezetés megoldása. Kapcsolódó elektromos, gépészeti

munkák: Pozitív tápkábel kötések, negatív sínátkötések; Alagút világítás átépítése; Vonali

kábelezés; Alagúti földelő gerinchálózat kiépítése; Váltófűtés átépítése; Gépészeti ber. tartalmazó

vonali műtárgyak szigetelése, felújítása; Tüzivíz ellátás kiépítése.

Kőér utcai járműtelepi munkák: Vágányok építése zúzottkő ágyazaton: 4 548 m; Kitérők beépítése:

20 csoport; 3. sín bontása és építése: 3 831 m.

17,3 km hosszú (alagúti és felszíni) vonalon, a vonal állomásain, metró járműtelepen és

diszpécser központban vasúti távközlési rendszerek és központi diszpécserek 3 irányító

rendszereinek rekonstrukciója, telepítése, kivitelezése, a bizt.ber. berendezések felújítása úgy,

mint:

— Vasúti távközlési berendezések, optikai gerinchálózat telepítése a vonal 20 állomásán, a

járműtelepen, és a diszpécserközpontban,

— Tűzjelző és oltásvezérlő rendszer létesítése a 20 állomáson, mintegy 20000 m2 területen,

valamint felügyeleti rendszerbe integrálása,

— Utasforgalmi IP kamerás megfigyelő rendszerek kiépítése a 20 állomáson, a rendszerek

állomási és központi felügyeleti rendszerbe integrálása,

— Összevont diszpécser rendszer fejlesztése, bővítése, korszerűsítése vagy bevezetése, és ezen rendszerek állomási és központi felügyeleti rendszerbe történő integrálása, mely az alábbi 5 diszpécser rendszert (alrendszert) foglalja magában:

1. Központi Forgalmi Menetirányító (KFM),

2. Központi Utasforgalmi Diszpécser (KUD),

3. Műszaki Diszpécser (MÜDI) felügyeleti, megfigyelő és tájékoztató alrendszerei,

4. Járműtelepi diszpécser (BLP),

5. Energia Diszpécser (EDI) felügyeleti alrendszerei. – Bizt.ber munkák:

— M3 vágánykép módosításnak megfelelő bizt.ber. átalakítások, felújítás a teljes vonalon (17,3 km

és járműtelep; a bizt.ber 85 db váltót kezel);

— Önműködő jelzőüzem kiterjesztése 5 helyszínen, peronvész áramkörök átalakítása mind a 20

állomáson.

A közbeszerzési dokumentumok a munkákhoz kapcsolódó kiviteli terveket tartalmazzák. Feladat:

valamennyi építési munkához szükséges kiegészítő tervezési feladatok a közbeszerzési

dokumentumokban részletezettek szerint, AT által megajánlott anyagok, gépek, berendezések,

technológiák ismeretében, valamint az ideiglenes és technológiai tervek elkészítése.

AK a vágányépítéshez szükséges új sínanyagot, tervezett új kitérőket beszerezte, nyertes AT-nek beépítést megelőzően leszállíttatja a Kőér utcai járműtelepre. AK az AVR felszedési, felújítási és visszahelyezési munkákat saját hatáskörben végzi el.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Vállalt többletjótállás a minimálisan kötelező 36 hónaphoz képest (hónap) / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Projektvezető (lásd III.1.3) M2. a) pont) 60 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: III.1.3 M2. b) pont szerinti felelős műszaki vezetői pozícióra jelölt szakember 36hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 50
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: IKOP 3.1.0-15-2015-00001.
II.2.14)Informazioni complementari

Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100

Értékelési módszerek:

— 1-3. részszempont: egyenes arányosítás.

— 4. Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás.

A módszerek részletes ismertetése: Ld. Közbeszerzési Útmutató

Az ajánlati felhívás VI.3.9. pontjában Ajánlatkérő előírta a Kbt. 81. § (5) bekezdésének alkalmazását.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 051-094566
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:

Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési, alagúti munkák; biztosítóberendezés felújítása; vasúti távközlési, központi diszpécser rendszerek korszerűsítése.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
04/09/2017
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Swietelsky Vasúttechnika Kft.
Indirizzo postale: Nagy Sándor tér 14.
Città: Celldömölk
Codice NUTS: HU22 Nyugat-Dunántúl
Codice postale: 9500
Paese: Ungheria
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 47 799 502 585.00 HUF
V.2.5)Informazioni sui subappalti
V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Az ajánlattevők neve, címe, és adószáma:

1. ajánlat

Közös ajánlattevők neve (megnevezése): SDD+D Konzorcium.

Közös ajánlattevőket képviselő tag neve: Dömper Kft.

Székhelyének címe: H-2541 Lábatlan Dunapart Hrsz.: 1605/2.

Tag 1 neve: Dömper Kft.

Tag 1 székhelye: H-2541 Lábatlan Dunapart Hrsz.: 1605/2.

Tag 1 adószáma: 10229105-2-11.

Tag 2 neve: S u b t e r r a – Raab Kft.

Tag 2 székhelye: H-9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.

Tag 2 adószáma: 24824040-2-08.

Tag 3. neve: Pannon – Doprastav Kft.

Tag 3 székhelye: H-9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2.em.

Tag 3 adószáma: 24657998-2-08.

Tag 4 neve: DUNA ASZFALT Kft.

Tag 4 székhelye: H-6060 Kecskemét, Béke u. 150.

Tag 4 adószáma: 11426628-4-03.

2. ajánlat

Neve (megnevezése): Magyar Bau Holding Zrt. (Strabag Építőipari Zrt.).

Székhelyének címe: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).

Adószám: 10776456-4-43.

3. ajánlat (nyertes ajánlattevő).

Neve (megnevezése): SWIETELSKY Vasúttechnika Kft.

Székhelyének címe: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.

Adószám: 14564477-2-18.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/09/2017