Lavori - 363153-2017

15/09/2017    S177    - - Lavori - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 

Ungheria-Budapest: Lavori di posa di binari

2017/S 177-363153

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Legal Basis:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK01331
Akácfa utca 15.
Budapest
1072
Ungheria
Persona di contatto: dr. Szalai Csilla
Tel.: +36 14616578
E-mail: szalaics@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Codice NUTS: HU110

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.bkv.hu

Indirizzo del profilo di committente: http://www.bkv.hu

I.2)Appalto congiunto
I.6)Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési, alagúti munkák; biztosítóberendezés, automata vonatvezérlőrendszer felújítása; vasúti távközlési, központi diszpécser rendszerek korszerűsítése.

Numero di riferimento: FKLM/16/2017
II.1.2)Codice CPV principale
45234116
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Kivitelezési szerződés a budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó vágányépítési és alagúti munkák; biztosítóberendezés felújítása, valamint vasúti távközlési és központi diszpécser rendszerek korszerűsítése megvalósítására.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 47 799 502 585.00 HUF
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
45234116
45223220
45234125
45221248
45210000
45223000
45231400
45231300
45231600
45232332
45234115
45311000
45312100
45312200
45314000
45316000
71245000
45234124
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU110
Luogo principale di esecuzione:

Budapest.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Vágányépítési és alagúti munkák: Vonali fővágányok építése vb. pályalemezen 33 430 vm; Vonali

fővágányok építése zúzottkő ágyazaton 481 vm; Kitérők beépítése fővonalon: 44 csoport; 3. sín

bontása és építése: 34 288 m. A vonalon a 90-100 cm-es sínalátámasztások 75 cm-re besűrítése.

Leerősítések, icosit kúpok bontását követően pályabeton javítása, vízelvezető folyókák

felújítása/kialakítása. Alagút falán vezetett kábelekből a keresztezések pálya alatti átvezetéssel

való megoldása.

Pályabeton spontán repedések jav.: ~ 7 600 m; Feltáskásodás megszűnt.: ~ 160 m2;

Lepattogzások, bemarások megszűnt.: ~ 2 650 m2; Terjeszkedési hézag hibák megszűnt.: ~240

m2; Kémiai reakciók okozta korróziók megszűnt.: ~840 m2; Sárkivetődés a pályabeton alól: ~50

m2; Szabálytalan kábelátvezetések kitöltése ~330 db; Egyéb hibák: ~2 950 db.

Vízelvezetés javítása alagutakban: 13 300 m. Alagutak szigetelés javítása: 13 300 m, ~ 100 000

m2.

Egyéb alagúti munkák: Kábeltartók cseréje és építése: 293 000 m; Alagúti világítás felújítása

lámpa testek cseréjével: 7 100 db; Földelő gerinchálózat, földelő szondák létesítése: 36 db;

Alagúti tűzivízhálózat, szerelvényekkel: 17 100 m; Vonali műtárgyak bontási és szerkezetépítési,

szigetelés javítási munkái: 25 db.

Műtárgy és pályabeton csatlakozásánál a vízelvezető folyókák tisztítása, javítása (~1 700 m), a

felszíni szakaszon (~1 800 m) a vízelvezetés megoldása. Kapcsolódó elektromos, gépészeti

munkák: Pozitív tápkábel kötések, negatív sínátkötések; Alagút világítás átépítése; Vonali

kábelezés; Alagúti földelő gerinchálózat kiépítése; Váltófűtés átépítése; Gépészeti ber. tartalmazó

vonali műtárgyak szigetelése, felújítása; Tüzivíz ellátás kiépítése.

Kőér utcai járműtelepi munkák: Vágányok építése zúzottkő ágyazaton: 4 548 m; Kitérők beépítése:

20 csoport; 3. sín bontása és építése: 3 831 m.

17,3 km hosszú (alagúti és felszíni) vonalon, a vonal állomásain, metró járműtelepen és

diszpécser központban vasúti távközlési rendszerek és központi diszpécserek 3 irányító

rendszereinek rekonstrukciója, telepítése, kivitelezése, a bizt.ber. berendezések felújítása úgy,

mint:

— Vasúti távközlési berendezések, optikai gerinchálózat telepítése a vonal 20 állomásán, a

járműtelepen, és a diszpécserközpontban,

— Tűzjelző és oltásvezérlő rendszer létesítése a 20 állomáson, mintegy 20000 m2 területen,

valamint felügyeleti rendszerbe integrálása,

— Utasforgalmi IP kamerás megfigyelő rendszerek kiépítése a 20 állomáson, a rendszerek

állomási és központi felügyeleti rendszerbe integrálása,

— Összevont diszpécser rendszer fejlesztése, bővítése, korszerűsítése vagy bevezetése, és ezen rendszerek állomási és központi felügyeleti rendszerbe történő integrálása, mely az alábbi 5 diszpécser rendszert (alrendszert) foglalja magában:

1. Központi Forgalmi Menetirányító (KFM),

2. Központi Utasforgalmi Diszpécser (KUD),

3. Műszaki Diszpécser (MÜDI) felügyeleti, megfigyelő és tájékoztató alrendszerei,

4. Járműtelepi diszpécser (BLP),

5. Energia Diszpécser (EDI) felügyeleti alrendszerei. – Bizt.ber munkák:

— M3 vágánykép módosításnak megfelelő bizt.ber. átalakítások, felújítás a teljes vonalon (17,3 km

és járműtelep; a bizt.ber 85 db váltót kezel);

— Önműködő jelzőüzem kiterjesztése 5 helyszínen, peronvész áramkörök átalakítása mind a 20

állomáson.

A közbeszerzési dokumentumok a munkákhoz kapcsolódó kiviteli terveket tartalmazzák. Feladat:

valamennyi építési munkához szükséges kiegészítő tervezési feladatok a közbeszerzési

dokumentumokban részletezettek szerint, AT által megajánlott anyagok, gépek, berendezések,

technológiák ismeretében, valamint az ideiglenes és technológiai tervek elkészítése.

AK a vágányépítéshez szükséges új sínanyagot, tervezett új kitérőket beszerezte, nyertes AT-nek beépítést megelőzően leszállíttatja a Kőér utcai járműtelepre. AK az AVR felszedési, felújítási és visszahelyezési munkákat saját hatáskörben végzi el.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Vállalt többletjótállás a minimálisan kötelező 36 hónaphoz képest (hónap) / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Projektvezető (lásd III.1.3) M2. a) pont) 60 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: III.1.3 M2. b) pont szerinti felelős műszaki vezetői pozícióra jelölt szakember 36hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 50
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: IKOP 3.1.0-15-2015-00001.
II.2.14)Informazioni complementari

Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100

Értékelési módszerek:

— 1-3. részszempont: egyenes arányosítás.

— 4. Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás.

A módszerek részletes ismertetése: Ld. Közbeszerzési Útmutató

Az ajánlati felhívás VI.3.9. pontjában Ajánlatkérő előírta a Kbt. 81. § (5) bekezdésének alkalmazását.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 051-094566
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:

Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési, alagúti munkák; biztosítóberendezés felújítása; vasúti távközlési, központi diszpécser rendszerek korszerűsítése.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
04/09/2017
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Swietelsky Vasúttechnika Kft.
Nagy Sándor tér 14.
Celldömölk
9500
Ungheria
Codice NUTS: HU22
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 47 799 502 585.00 HUF
V.2.5)Informazioni sui subappalti
V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Az ajánlattevők neve, címe, és adószáma:

1. ajánlat

Közös ajánlattevők neve (megnevezése): SDD+D Konzorcium.

Közös ajánlattevőket képviselő tag neve: Dömper Kft.

Székhelyének címe: H-2541 Lábatlan Dunapart Hrsz.: 1605/2.

Tag 1 neve: Dömper Kft.

Tag 1 székhelye: H-2541 Lábatlan Dunapart Hrsz.: 1605/2.

Tag 1 adószáma: 10229105-2-11.

Tag 2 neve: S u b t e r r a – Raab Kft.

Tag 2 székhelye: H-9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.

Tag 2 adószáma: 24824040-2-08.

Tag 3. neve: Pannon – Doprastav Kft.

Tag 3 székhelye: H-9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2.em.

Tag 3 adószáma: 24657998-2-08.

Tag 4 neve: DUNA ASZFALT Kft.

Tag 4 székhelye: H-6060 Kecskemét, Béke u. 150.

Tag 4 adószáma: 11426628-4-03.

2. ajánlat

Neve (megnevezése): Magyar Bau Holding Zrt. (Strabag Építőipari Zrt.).

Székhelyének címe: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).

Adószám: 10776456-4-43.

3. ajánlat (nyertes ajánlattevő).

Neve (megnevezése): SWIETELSKY Vasúttechnika Kft.

Székhelyének címe: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.

Adószám: 14564477-2-18.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungheria
Tel.: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungheria
Tel.: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/09/2017