Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 363524-2019

02/08/2019    S148

Magyarország-Budapest: Magasépítési munka

2019/S 148-363524

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kecskeméti Duális Oktatás Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK23981
Postai cím: Döbrentei utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tarnóy Anna
E-mail: titkarsag@kedozrt.hu
Telefon: +36 302592793
Fax: +36 76516306
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kedozrt.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A kecskeméti CAMPUS beruházáshoz kapcsolódó kivitelezési dokumentáció elkészítése, egyes kivitelezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A kecskeméti CAMPUS beruházáshoz kapcsolódó kivitelezés dokumentáció elkészítése, egyes kivitelezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45214000 Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése
45262210 Alapozás
45111290 Közmű-előkészítési munka
45233228 Útburkolat építése
45300000 Épületszerelési munka
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés helyszíne: 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti (Hrsz: 10212) ingatlan területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Kecskeméti CAMPUS beruházás c. projekt keretében kivitelezési tervdokumentáció készítése, kapcsolódó tervezői feladatok ellátása a jelen felhívásban és mellékleteiben (továbbiakban: ajánlati dokumentáció) foglaltak szerint, továbbá a Kecskeméti CAMPUS Oktatási épületének kivitelezése, az Adminisztrációs épület alapozása a födém lezárása, a terepszint alatti Gépészeti épület megvalósítása és a jogerős használatba vételi engedélyhez szükséges közműhálózatok, úthálózatok és a környezet rendezése.

A beruházás célja a Kecskeméti CAMPUS beruházás teljes kiviteli tervezése, továbbá, hogy az Oktatási épületben elindulhasson a gazdálkodási karnak helyt adó oktatás. A megvalósult beruházás önállóan is működőképes oktatási épületet eredményez.

Főbb kivitelezési feladatok:

— Oktatási épület teljes kivitelezése,

— Adminisztrációs és Oktatási épületek pinceszintjeinek kivitelezése,

— Gépészeti földalatti épület kivitelezése,

— Közműhálózatok, úthálózat kialakítása és környezetrendezés.

Főbb munkanemek és mennyiségek (alábbi adatok tájékoztató jellegűek (becsült értékek), az elvégzendő munkák részletes leírását ld. a dokumentáció műszaki fejezetében):

— Kiviteli dokumentáció elkészítése

— A Campus megépítéséhez szükséges komplett kiviteli dokumentáció, valamint a 10213 hrsz vonatkozásában elkészült engedélyes tervek alapján építési engedély beszerzésében közreműködés,

— Általános Előkészítő munkák

– Munkaterület előkészítés

– Felvonulási létesítmények telepítése

– Kivitelezést előkészítő munkák

– Ideiglenes közművek telepítése

– Tereprendezés

– Gyártmánytervek készítése

— Oktatási épület (15 267 m2) és Terepszint alatti Gépészeti terület (477 m2):

– Előkészítő munkák

– Szerkezetépítés

– Építészeti szakipari munkák (szigetelés, homlokzati és belső munkák, belsőépítészet)

– Épületgépészet

— Fűtési-Hűtési energiaellátás

— Vízellátás, csatornázás

— Szellőzés

— Égéstermék elvezetés

— Beépített oltó rendszer-sprinklerek

— Épületfelügyelet

– Épületvillamosság

— Energiaellátás

— Elektromos hálózatok

— Világítás

— Egyéb elektromos munkák

– Gyengeáramú rendszerek

– Akadálymentesítés

– Tűzvédelem

– Zöldtető mérete: 904 m2

– Oktatási épületben 500 fős előadóterem

— Adminisztrációs épület: 2 000 m2 (csak pinceszint)

– Előkészítő munkák

– Szerkezetépítés

– Építészeti szakipari munkák

— Külső munkák

– Közmű hálózatok

– Úthálózat

– Környezetrendezés

A kiviteli terveket papír alapon 5 példányban (4 pld. Ajánlatkérő, 1 pld. tervvéleményező) és 1 pld. elektronikus formában (szöveges tartalom pdf, tiff, tervek és műszaki dokumentáció szerkeszthető dwg, dwf formátumban) nyertes ajánlattevő szakaszos tervszolgáltatás szerint átadja. A kiviteli tervek készítése szakaszosan történik Ajánlatkérő által meghatározott ütemezésben, az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint. A kiviteli terveket úgy kell elkészíteni, hogy azok megfeleljenek a 322/2015. (X. 30.) Kr. és a 191/2009. (IX.15.) Kr. 1. sz. melléklete előírásainak.

Amennyiben a dokumentáció adott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat vagy -ajánlást határoz meg, az csak a tárgyjelleg egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést is elfogad.

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel az ajánlati dokumentációban (különösen az árazatlan költségvetésben) megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének meghatározása az Ajánlattevők feladata és kockázata. Az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.

Az engedélyezési tervdokumentáció az ajánlati dokumentációban átadásra kerül.

A További információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, a projekttel kapcsolatos háttér információkat az ajánlati dokumentáció részletezi.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 24/02/2017
Befejezés: 31/08/2019
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 047-085728

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kecskeméti CAMPUS beruházás I. ütem vállalkozási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
13/02/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 11 999 161 790.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az V.2.1) pontban szereplő dátum összhangban van az eredménytájékoztatóban feltüntetett időponttal.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/07/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45214000 Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése
45262210 Alapozás
45111290 Közmű-előkészítési munka
45233228 Útburkolat építése
45300000 Épületszerelési munka
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés helyszíne: 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti (Hrsz: 10212) ingatlan területe

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kecskeméti CAMPUS beruházás c. projekt keretében kivitelezési tervdokumentáció készítése, kapcsolódó tervezői feladatok ellátása a jelen felhívásban és mellékleteiben (továbbiakban: ajánlati dokumentáció) foglaltak szerint, továbbá a Kecskeméti CAMPUS Oktatási épületének kivitelezése, az Adminisztrációs épület alapozása a födém lezárása, a terepszint alatti Gépészeti épület megvalósítása és a jogerős használatba vételi engedélyhez szükséges közműhálózatok, úthálózatok és a környezet rendezése.

A beruházás célja a Kecskeméti CAMPUS beruházás teljes kiviteli tervezése, továbbá, hogy az Oktatási épületben elindulhasson a gazdálkodási karnak helyt adó oktatás. A megvalósult beruházás önállóan is működőképes oktatási épületet eredményez.

Főbb kivitelezési feladatok:

— Oktatási épület teljes kivitelezése,

— Adminisztrációs és Oktatási épületek pinceszintjeinek kivitelezése,

— Gépészeti földalatti épület kivitelezése,

— Közműhálózatok, úthálózat kialakítása és környezetrendezés.

Főbb munkanemek és mennyiségek (alábbi adatok tájékoztató jellegűek (becsült értékek), az elvégzendő munkák részletes leírását ld. a dokumentáció műszaki fejezetében):

— Kiviteli dokumentáció elkészítése

— A Campus megépítéséhez szükséges komplett kiviteli dokumentáció, valamint a 10213 hrsz vonatkozásában elkészült engedélyes tervek alapján építési engedély beszerzésében közreműködés,

— Általános Előkészítő munkák

– Munkaterület előkészítés

– Felvonulási létesítmények telepítése

– Kivitelezést előkészítő munkák

– Ideiglenes közművek telepítése

– Tereprendezés

– Gyártmánytervek készítése

— Oktatási épület (15 267 m2) és Terepszint alatti Gépészeti terület (477 m2):

– Előkészítő munkák

– Szerkezetépítés

– Építészeti szakipari munkák (szigetelés, homlokzati és belső munkák, belsőépítészet)

– Épületgépészet

— Fűtési-Hűtési energiaellátás

— Vízellátás, csatornázás

— Szellőzés

— Égéstermék elvezetés

— Beépített oltó rendszer-sprinklerek

— Épületfelügyelet

– Épületvillamosság

— Energiaellátás

— Elektromos hálózatok

— Világítás

— Egyéb elektromos munkák

– Gyengeáramú rendszerek

– Akadálymentesítés

– Tűzvédelem

– Zöldtető mérete: 904 m2

– Oktatási épületben 500 fős előadóterem

— Adminisztrációs épület: 2 000 m2 (csak pinceszint)

– Előkészítő munkák

– Szerkezetépítés

– Építészeti szakipari munkák

— Külső munkák

– Közmű hálózatok

– Úthálózat

– Környezetrendezés

A kiviteli terveket papír alapon 5 példányban (4 pld. Ajánlatkérő, 1 pld. tervvéleményező) és 1 pld. elektronikus formában (szöveges tartalom pdf, tiff, tervek és műszaki dokumentáció szerkeszthető dwg, dwf formátumban) nyertes ajánlattevő szakaszos tervszolgáltatás szerint átadja. A kiviteli tervek készítése szakaszosan történik Ajánlatkérő által meghatározott ütemezésben, az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint. A kiviteli terveket úgy kell elkészíteni, hogy azok megfeleljenek a 322/2015. (X. 30.) Kr. és a 191/2009. (IX.15.) Kr. 1. sz. melléklete előírásainak.

Amennyiben a dokumentáció adott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat vagy -ajánlást határoz meg, az csak a tárgyjelleg egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést is elfogad.

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel az ajánlati dokumentációban (különösen az árazatlan költségvetésben) megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének meghatározása az Ajánlattevők feladata és kockázata. Az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.

Az engedélyezési tervdokumentáció az ajánlati dokumentációban átadásra kerül.

A További információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, a projekttel kapcsolatos háttér információkat az ajánlati dokumentáció részletezi.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 24/02/2017
Befejezés: 31/08/2019
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 13 449 375 635.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződés korábban 5 alkalommal módosult.

A szerződés módosításának időpontja: 24.6.2019

Módosuló rendelkezések:

10.1.2. pontjának 10) alpontja

11.1.1. pont

11.1.2. pont 9. és 12. bekezdése

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2)

Kbt. 141. § (4) bek. c) pont ca)-cb)

Megrendelő több a beruházás megvalósítását érintő olyan igényt közölt Vállalkozóval, mely a közbeszerzési eljárás irataiban nem jelent meg, Felek rögzítik azt is, hogy a vállalkozási szerződés részét képező egyes munkarészek megvalósítása szükségtelenné, illetve indokolatlanná vált egyrészt állagvédelmi, másrészt műszaki jellegű okból.

Erre tekintettel a felek tárgyalást folytattak a Megrendelő változtatási igényeinek vállalkozási díjra továbbá a vállalkozási szerződés 10.1.2.10. pontjában rögzített teljesítési részhatáridőre gyakorolt hatásáról.

A felek megállapítják, hogy a vállalkozási szerződésben szereplő teljesítési határidők egymásra épülő határidők, azok egymáshoz kapcsolódása miatt az I.3. pontban rögzített akadály gátolta a vállalkozási szerződés 10.1.2.10. pontjában rögzített részhatáridőre való teljesítést.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 11 999 161 790.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 13 449 375 635.00 HUF