Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Works - 363526-2019

02/08/2019    S148

Hungary-Szeged: Construction work

2019/S 148-363526

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Szeged-Csanádi Egyházmegye
National registration number: AK20127
Postal address: Aradi vértanúk tere 2.
Town: Szeged
NUTS code: HU333 Csongrád
Postal code: 6720
Country: Hungary
Contact person: Emődi Sándor
E-mail: szic@szeged-csanad.hu
Telephone: +36 62420932
Fax: +36 62420932155
Internet address(es):
Main address: http://www.szeged-csanad.hu
Address of the buyer profile: http://www.szeged-csanad.hu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vállalkozási szerződés a „Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek” tárgyú beruházás megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.1)Title:

Vállalkozási szerződés a „Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek” tárgyú beruházás megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására

II.2.2)Additional CPV code(s)
45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45210000 Building construction work
45212200 Construction work for sports facilities
71220000 Architectural design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU333 Csongrád
Main site or place of performance:

Szeged, Dorozsmai út. 2–4. szám (HRSZ.: 25870) és a projekt teljes körű magvalósításával összefüggő további területek

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

A ütem: 8 000 férőhelyes stadion és a főépületben lévő rendezvényterületek

Stadion nettó alapterületek:

Kiszolgáló (fő) épület helyiségei:

Földszint: 1 216,84 m2

I. emelet: 929,48 m2

II. emelet: 688,16 m2

III. emelet: 192,03 m2

Kiszolgáló épület összes: 3 026,51 m2

Lelátók alatti beépített összes: 1 038,57 m2

Stadion mindösszesen: 4 065,08 m2 nettó

Egyéb építményrészek

Lift: 2 db akadálymentes 630 kg/ 8 fő

2 db teherlift 1 000 kg

Vendégek + sajtó létszáma: 8136 fő

Biztonsági személyzet: 40 fő

A stadionban tartózkodók összes létszáma: 8176 fő

Az MLSZ „A” ill. az UEFA „CLASS” Category 4 előírásoknak megfelelő futballstadion, a minimálisan előírt 8 000 fh-re kiegészülő nézőszámra méretezett lelátókkal tervezett.

(hozzá kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

A keresztirányú fém tartószerkezetek közül a keleti és nyugati lelátó 21,50 m fesztávolságú, az északi és a déli lelátó 14,50 m fesztávolságú

B ütem: Fedett Rendezvényközpont

Öltözők, edzőtermek, orvosi és edzői kiszolgáló helyiségek. A létesítmény részei: sportcsarnok, grundfoci pálya.

A létesítmény alapvetően egy sportcsarnokból és egy három szintes fejépületből áll. Az épület előtti grundfoci pálya tömegrendezvények helyszínéül is szolgál, az ott felállított opcionális színpad kiszolgálásának is hátteret ad az épület: tárolók, öltözők.

Bruttó beépített alapterület: 1 981,84 m2

Nettó alapterületek:

Fszt: 1 884,04 m2

I. em: 539,11 m2

II. em: 408,70 m2

Összesen: 2 789,31 m2

Nézők létszáma: 78 fix + 304 mobil = 384 fő

Építménymagasság: 11,39 m.

(kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

A fedett rendezvénycsarnok vb. főtartó fesztávolsága 30,00 m.

C ütem: Meglévő Szállás épület állagmegóvása

Alapadatok:

Bruttó beépített terület: 801,67 m2

Nettó szintterületek:

Pince: 514,13 m2

Földszint: 568,03 m2

Emelet: 529,42 m2

Emelet: 529,42 m2

Tetőtér: 136,04 m2

Összesen: 2 277,04 m2

D ütem: Meglévő Porta épület alapfelújítása

Pályafenntartó személyzet irodával és öltözővel - ill. a biztonsági személyzet eligazítását szolgáló nagyobb helyiség. A tervezett munka nem építési engedély-köteles.

Alapadatok:

Bruttó beépített terület: 155,27 m2

Nettó szintterület:

Földszint: 127,84 m2

(kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

E ütem: Meglévő épületek, közművek és utak bontása

Az elbontandó épületek többnyire ERDÉRT faház elemekből 1,60 m-es modulhálóban rakva, enyhe hajlású, szeglemezes rácsostartó tetőszerkezettel készültek, fedése azbeszt tartalmú hullámpala, így veszélyes hulladék keletkezésével is számolni kell. Az épületen található azbeszttartalmú hullámpala, amely láthatóan jó állapotban van, nem sérült vagy törött, normál használat esetén nem veszélyes. Az azbeszttartalmú épületszerkezetek bontási munkálatai során, fennáll annak a veszélye, hogy jelentős mennyiségű azbesztrost kerül a levegőbe.

Bontandó épületek térfogata: 11 459 lm3

G ütem: Közművek kiváltása és építése

A területen jelentős alapközmű vezetékek találhatóak úgymint, DN 400 - DN 300 vízgerinc vezetékek, DN 300 szennyvíz nyomócső, Ø60 cm gravitációs rendszerű szennyvíz főgyűjtő, Ø125 cm - es csapadékvíz főgyűjtő, 120kV - os és 20 kV - os elektromos légvezeték, valamint Inviteles és Telecom - os optikai kábel és MOL - os gázvezeték. A meglévő és évtizedek óta nem üzemelő telekhatáron belüli ismeretlen nyomvonalú vezetékek bontására nem készült bontási terv, ezeket az új építés alakalmával ha útban vannak, el kell bontani a kivitelezőnek.

H ütem: Útépítési munkák

A létesítmény közlekedési kapcsolatát a meglévő közlekedési kapcsolaton az 5. sz. országos főút (Dorozsmai út) 166+964 km szelvényében a Tűzoltó utcai - déli kiszolgáló utcai jelzőlámpás csomóponton és az 54124. sz. bekötőút 0+509 km szelvényéhez csatlakozó Kereskedő közön keresztül kell megoldani.

F ütem:

Centerpálya füves,+ Edzőpályák,

Centerpálya

Küzdőtér mérete: 105 x 68 m

Élőfűvel borított terület:110 x 70 m

Műfüves kifutó felület:

Oldalvonal mentén: 4,95 m

Alapvonal mentén: 5,00 m

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 17
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2017/S 190-388383

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Vállalkozási szerződés a „Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek” tárgyú beruházás megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
22/09/2017
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Market Építő Zrt.
Postal address: Bojtár utca 53.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1037
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 9 399 947 790.00 HUF

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

A szerződés I. számú módosítása: 16.7.2018 napján került aláírásra.

A szerződés II. számú módosítása: 10.1.2019 napján került aláírásra.

A szerződés III. számú - jelen hirdetménnyel közzétett - módosítása: 15.7.2019 napján került aláírásra.

A hirdetmény V.2.4) pontjában rögzített érték az az alapmennyiségre vonatkozó ajánlati árat tartalmazza. A teljes, opcionális mennyiséget is magában foglaló eredeti szerződéses érték 11 928 611 642 Ft.

A VII.2.1) pont kiegészítése:

"5) Szerződő Felek a Szerződés 151-152. pontjában foglalt rendelkezéseket az alábbiak szerint egészítik ki:

A Szerződés 28. f) pontja szerinti teljesítéssel a Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételt és nem jogerős használatbavételi engedély megszerzését követően benyújthatja a Szerződés 28. f) pontja szerint határidőre teljesítendőként előírt műszaki tartalomra vonatkozó végszámláját. A 3. számú Szerződésmódosítás 1. fejezetének 1-2, pontjában foglaltakkal érintett műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő a Szerződés 151. pontjában foglaltakkal összhangban havonta biztosít lehetőséget a teljesítéssel értékarányos részszámla benyújtására, azzal, hogy a Szerződésmódosítás 1. fejezetének 1-2., pontjában foglaltakkal érintett műszaki tartalom vonatkozásában a nettó vállalkozói díj legalább 15 %-át elérő értékű végszámla az adott munkarészhez tartozó sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be."

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828594
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

Az VII.2.2) pont kiegészítése:

2. számú szerződésmódosítás és a jelen Szerződésmódosítás szerinti összesített ellenérték növekedés 1 658 759 227 Ft, („Összesített Ellenérték Növekedés”).

Az Összesített Ellenérték Növekedés mértéke, nem éri el az uniós értékhatárt, így a módosítás megfelel a Kbt. 141.§ (2) bekezdésének a) pontja szerinti követelménynek, továbbá az Összesített Ellenérték Növekedés mértéke az eredeti szerződéses érték 13,91 %-a, tehát nem éri el az eredeti szerződéses érték 15 %-át sem.

A módosítás tárgyát képező munkák különösen szoros összefüggésben vannak a Szerződésnek eredetileg is részét képező munkarészekkel, rendszerekkel. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a jelen Szerződésmódosítás tárgyát képező munkák ugyanazon építési beruházás megvalósítását szolgálják, jellegüket tekintve azonosak a Szerződésnek eredetileg is részét képező műszaki tartalommal, megvalósításuk azzal összhangban történik.

Szerződő felek a Szerződés 27. pontjában, valamint 28. h) pontjában foglaltakat a Kbt. 141. § (6) bekezdésére tekintettel módosítják, figyelemmel arra, hogy a módosítás az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg. A jelen módosítás a szerződésnek eredetileg is a részét képező feltételek vonatkozásában módosítja a teljesítés ütemezését, figyelemmel arra, hogy LEED „Silver” minősítés kiadása iránti végső kérelem kizárólag az épület/létesítmény teljes elkészülte után, annak használatbavételi engedélye rendelkezésre állását követően nyújtható be a minősítő szervezethez. A tanúsítvány beszerzésére vonatkozó határidő a tanúsító szervezet eljárásának időigényére tekintettel került megállapításra.

A tanúsítvány megszerzéséhez szükséges tervezési, valamint kivitelezési feladatok a szerződés szerinti határidőben elkészülnek, a szükséges munkarészek elvégzésének, valamint a LEED „Silver” minősítéshez szükséges kredit stratégia kidolgozásának határideje változatlan. A tanúsítvány megszerzésének határideje tehát nem eredményezi a Vállalkozó tervezési, illetve kivitelezési határidejére vonatkozó feladatok meghosszabbítását, pusztán a tanúsító szervezet eljárásnak, valamint a kapcsolódó adminisztrációs feladatoknak az időigényét rögzíti, illetve a teljesítési határidőt ennek megfelelően módosítja.

A jelen szerződésmódosítással érintett 4.5.6. sorszámú opciós tétel értéke - a tervezési folyamatok, adminisztráció és a minősítés megszerzése - nettó 33 980 583 Ft, amely az eredeti szerződéses érték 0,37 %-ának megfelelő összeg.Figyelemmel arra, hogy a fentiekben bemutatottak szerint a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges tervezési, valamint kivitelezési feladatokat a Vállalkozó teljesítette, a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges kreditpontoknak való megfelelést a műszaki ellenőr felé előzetesen igazolta, így a határidő módosítással érintett feladatok értéke a fenti összeg töredék részét képezik.

A fentiekre tekintettel a módosítás nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket.

A szerződés módosítása a fentiek mellett nem ütközik a Kbt. 141. § (6) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt feltételekbe, figyelemmel arra, hogy az

a) olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/07/2019

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45000000 Construction work
VII.1.2)Additional CPV code(s)
45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45210000 Building construction work
45212200 Construction work for sports facilities
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: HU333 Csongrád
Main site or place of performance:

Szeged, Dorozsmai út. 2–4. szám (HRSZ.: 25870) és a projekt teljes körű magvalósításával összefüggő további területek

VII.1.4)Description of the procurement:

A ütem: 8 000 férőhelyes stadion és a főépületben lévő rendezvényterületek

Stadion nettó alapterületek:

Kiszolgáló (fő) épület helyiségei:

Földszint: 1282,4 m2

I.emelet: 867,7 m2

II.emelet: 730,04 m2

III.emelet: 609,86 m2

Kiszolgáló épület összes: 3490,0 m2

Lelátók alatti beépített összes: 1026,9 m2

Stadion mindösszesen: 4516,9 m2 nettó

Egyéb építményrészek

Lift: 1 db akadálymentes 630 kg/8 fő

2 db akadálymentes 1 000 kg/13 fő

Az MLSZ „A” ill. az UEFA „CLASS” Category 4 előírásoknak megfelelő futballstadion, a minimálisan előírt 8 000 fh-re kiegészülő nézőszámra méretezett lelátókkal tervezett.

(hozzá kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

A keresztirányú fém tartószerkezetek közül a nyugati lelátó 19,1m fesztávolságú, az északi, keleti és a déli lelátó 18,8 m fesztávolságú

B ütem: Fedett Rendezvényközpont

Öltözők, edzőtermek, orvosi és edzői kiszolgáló helyiségek. A létesítmény részei: sportcsarnok, grundfoci pálya.

A létesítmény alapvetően egy sportcsarnokból és egy három szintes fejépületből áll. Az épület előtti grundfoci pálya tömegrendezvények helyszínéül is szolgál, az ott felállított opcionális színpad kiszolgálásának is hátteret ad az épület: tárolók, öltözők.

Bruttó beépített alapterület: 1 981,84 m2

Nettó alapterületek:

Fszt: 1888,64 m2

I.em: 531,75 m2

II.em: 400,11 m2

Összesen: 2820,5 m2

Nézők létszáma: 146 fix+316 mobil = 462 fő

Építménymagasság: 11,30 m.

(kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

A fedett rendezvénycsarnok vb. főtartó fesztávolsága 30,00 m.

C ütem: Meglévő Szállás épület bontási munkái

Alapadatok:

Bruttó beépített terület: 801,67 m2

Nettó szintterületek:

Pince: 204,57 m2

Földszint: 536,15+27,12 loggia=563,27 m2

Emelet: 550,45+67,8 loggia=618,23 m2

Emelet: 550,45+67,8 loggia=618,23 m2

Padlás: 342,78 m2

Összesen: 2347,08 m2

D ütem: Meglévő Porta épület elbontása és Új konténerporta épület kiépítése

Jegypénztár, pályafenntartó személyzet irodával és öltözővel - ill. a biztonsági személyzet eligazítását szolgáló nagyobb helyiség. A tervezett munka építési engedély-köteles.

Alapadatok:

Bruttó beépített terület: 208,54 m2

Nettó szintterület:

Földszint: 180,86 m2

(kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

E ütem: Meglévő épületek, közművek és utak bontása

Bontandó épületek térfogata: 11 459 lm3

G ütem: Közművek kiváltása és építése

A területen jelentős alapközmű vezetékek találhatóak úgymint, DN 400 - DN 300 vízgerinc vezetékek, DN 300 szennyvíz nyomócső, Ø60 cm gravitációs rendszerű szennyvíz főgyűjtő, Ø125 cm - es csapadékvíz főgyűjtő, 120kV - os és 20 kV-os elektromos légvezeték, valamint Inviteles és Telecomos optikai kábel és MOL-os gázvezeték. A meglévő és évtizedek óta nem üzemelő telekhatáron belüli ismeretlen nyomvonalú vezetékek bontására nem készült bontási terv, ezeket az új építés alkalmával ha útban vannak, el kell bontani a kivitelezőnek.

H ütem: Útépítési munkák

A létesítmény közlekedési kapcsolatát a meglévő közlekedési kapcsolaton az 5. sz. országos főút 166+964 km szelvényében a Tűzoltó utcai - déli kiszolgáló utcai jelzőlámpás csomóponton és az 54124. sz. bekötőút 0+509 km szelvényéhez csatlakozó Kereskedő közön keresztül kell megoldani.

F ütem:

Centerpálya füves,+Edzőpályák,

Centerpálya

Küzdőtér mérete: 105x68 m

Élőfűvel borított terület:110x70 m

Műfüves kifutó felület:

Oldalvonal mentén: 4,95 m

Alapvonal mentén: 5,00 m

Jelen módosítás keretében megrendelt kiegészítő munkák

Hangosítás amfiteatrum, rendezvényközpont, grundfoci pálya

Wifi lefedettség a teljes területen

Gyengeáramú rendszerek kiegészítés

Külső világítás grundfoci pálya, teniszpálya, amfiteátrum, futópálya, mászófal

Kerítés kiegészítés

Főbejárati porta multifunkciós helyiségek kiegészítés

Rozsdamentes acél háló saroklezárás (Codina Eiffel 40100)

Párduc szobor

Fit SPORT Tűzés/Buborékoztató

Díszvilágítás

Többlet eszközök beszerzése

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 22/09/2017
End: 19/12/2020
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 13 420 987 709.00 HUF
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Market Építő Zrt.
Postal address: Bojtár utca 53.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1037
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

1) Szerződő felek a Szerződést és annak érintett mellékleteit jelen módosításban foglaltak szerint módosítják. Felek megállapodnak, hogy a Szerződésben foglalt alapmennyiség a jelen Szerződésmódosítás mellékletében foglalt tervezési és kivitelezési munkálatokkal egészül ki. A fentiek szerint a jelen Szerződésmódosítás tárgya a tervek módosított elkészítése, egyes munkák módosított tartalom szerinti kivitelezése, illetve további kiegészítő munkák elvégzése.

2) Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítás 2. fejezetének 1. pontjában foglalt munkálatok ellenértékeként, valamint a Megrendelő által 2018. január 22. napján lehívott opciós mennyiség ellenértékére tekintettel a Szerződés 16. pontját az alábbiak szerint módosítják.

„A III. Fejezet 7. pontjában meghatározott Alapmennyiség, valamint a Megrendelő által lehívott Opciós mennyiség hiánytalan és hibátlan teljesítéséért a vállalkozói díj összege 13 420 987 709 Ft + törvény szerinti áfa.”

3) Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítás 2. fejezetének 1-2, pontjában foglaltakkal összefüggésben a Szerződés 27. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítják:

„„A Szerződés teljesítésének ütemezése a tervezési és kivitelezési feladatok vonatkozásában, illetve kötbérterhes véghatárideje a LEED „Silver” minősítésű tanúsítvány megszerzésének vonatkozásában a 28. pontban foglaltak szerint alakul.”.

4) Szerződő Felek a Szerződés 28. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint egészítik ki:

e. A 2. számú Szerződés Módosítással nem érintett (a 2. számú szerződés Módosítás 7. számú mellékletében felsorolt) műszaki tartalom vonatkozásában 29.3.2019 napja.

f. A 3. számú Szerződésmódosítás 2. fejezetének 1-2, pontjában foglaltakkal nem érintett műszaki tartalom vonatkozásában a Szerződés teljesítésének határideje (beleértve a 30 napos műszaki átadás-átvétel időszakát is) 15.8.2019 napja.

g. A 3. számú Szerződésmódosítás 1. fejezetének 1-2, pontjában foglaltakkal érintett műszaki tartalom vonatkozásában a Szerződés teljesítésének határideje 19.12.2019, azzal, hogy a jelen 3. számú Szerződésmódosítás 1. számú melléklete külön tartalmazza e határidőn belüli egyes feladatok ütemtervét, nem kötbérterhes határidőit.

h. a LEED „Silver” minősítésű tanúsítvány megszerzésének határideje 19.12.2020.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés 28. f) pontja szerinti részteljesítési határidőbe a Stadion, valamint a Rendezvényközpont műszaki átadás-átvétellel történő teljesítése is beleértendő, függetlenül attól, hogy a jelen Szerződésmódosítás 1. fejezetének 1-2. pontjában foglaltak a Stadion, valamint a Rendezvényközpont vonatkozásában további kiegészítő feladatokat határoznak meg, eltérő határidővel, azzal, hogy a jelen Szerződésmódosítás 1. fejezetének 1-2. pontjában foglaltak szerinti műszaki tartalom tekintetében az eltérő határidő irányadó.

A LEED „Silver” minősítés megszerzésével kapcsolatos eljárás időigényére, határidejére a minősítő szabályzatai, eljárási rendje irányadó, azzal, hogy Vállalkozó a tanúsítványt köteles 28. h) pont szerint határidőig megszerezni. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a LEED „Silver” minősítés megszerzésével kapcsolatos, 4.5.6 és 4.5.7 opciós lehívási lap szerinti Opciós Szolgáltatásból a jelen Szerződésmódosítás 6. mellékletében A) fejezet alatt meghatározott feladatokat a 28. g) pontja szerinti időpontig köteles teljesíteni, továbbá e mellékletben B) fejezet alatt külön megjelölt egyes, ezen Opciós Szolgáltatásokkal kapcsolatos, a minősítő szervezet előtti adminisztratív és egyéb ügyintézési munkarészeket pedig a 28. h) pontja szerinti időpontig köteles teljesíteni.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

1. Szerződő felek a Szerződés 1. és 2. számú mellékletében foglaltakat, valamint a Szerződés 16. pontját, továbbá a Szerződés 28. g) pontjában foglaltakat a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Szerződés tárgyát képező létesítménnyel kapcsolatos további Megrendelői igényekre tekintettel módosítják.

A Szerződés módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, figyelemmel az alábbiakra:

— A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – illetve a korábbi módosítás szerinti ellenérték növekedéssel összesített növekedése – nem éri el az uniós értékhatárt, valamint az eredeti szerződéses érték 15 %-át sem,

— A módosítás az eredeti szerződésben szereplő tartalom egyes elemeinek szám szerinti, valamint minőségi szempontú növelésére irányul, így illeszkedik a szerződés általános jellegéhez, azt nem változtatja meg,

— A módosítás továbbá csak a szerződésnek csak az érték változásával összefüggő elemeire terjed ki.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 9 399 947 790.00 HUF
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 13 420 987 709.00 HUF