Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 363701-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

16/09/2017    S178

Taliansko-Ispra: Služby technickej podpory (ESS) pre program vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a hospodárenia s jadrovým odpadom

2017/S 178-363701

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 9.8.2017, 2017/S 151-311945)

Európska komisia, Spoločné výskumné centrum (JRC), via Enrico Fermi 2749, TP 582, 21027 Ispra VA, TALIANSKO. Kontakt: Nina Faggion Robertsson. E-mail: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

2.10.2017.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

9.10.2017 (10:00) miestneho času.

[...]

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

[...]

... Žiadosť o účasť sa musí zaslať na kontaktné miesto do 2.10.2017 ...

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

31.10.2017.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

7.11.2017 (09:00) miestneho času.

[...]

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

[...]

... Žiadosť o účasť sa musí zaslať na kontaktné miesto do 31.10.2017 ...