Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Árubeszerzések - 36375-2022

21/01/2022    S15

Magyarország-Pécs: Alacsony padlójú buszok

2022/S 015-036375

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 23071067202
Postai cím: Nyugati Ipari Út 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sas Viviána
E-mail: sas.viviana@tukebusz.hu
Telefon: +36 306007537
Fax: +36 72512037
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tukebusz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tukebusz.hu
I.6)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Elektromos buszok és töltőállomás beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001515462021
II.1.2)Fő CPV-kód
34121400 Alacsony padlójú buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Alap mennyiség: 8 db új, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező városi szóló autóbuszok beszerzése és üzembe helyezése, valamint az autóbuszokkal kompatibilis -szabadtéren is telepíthető - 8 jármű egyidejű töltésére alkalmas töltőállomás leszállítása és üzembe helyezése.

Nyertes Ajánlattevőnek az alapmennyiség tárgyát képező szállítást és kapcsolódó szolgáltatásokat 2022. június 30. napáig kell teljesítenie.

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi az autóbuszokkal kompatibilis -szabadtéren is telepíthető - 8 jármű egyidejű töltésére alkalmas töltőállomás leszállítása és üzembe helyezése. A dokumentációban részletezettek szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31158000 Töltőberendezések
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7632 Pécs, Tüskésréti út 13. és Pécs közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Alap mennyiség: 8 db új, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező városi szóló autóbuszok beszerzése és üzembe helyezése, valamint az autóbuszokkal kompatibilis -szabadtéren is telepíthető - 8 jármű egyidejű töltésére alkalmas töltőállomás leszállítása és üzembe helyezése.

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi az autóbuszokkal kompatibilis -szabadtéren is telepíthető - 8 jármű egyidejű töltésére alkalmas töltőállomás leszállítása és üzembe helyezése.

Általános követelmények

Az autóbuszok főbb jellemzői:

- Feleljenek meg a belföldi, menetrend szerinti városi közösségi közlekedés követelményeinek, valamint a tevékenységre vonatkozó általános és speciális jogszabályoknak (5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet M3-as kategóriája szerint),

# Kizárólag elektromos hajtással rendelkeznek,

- Alacsonypadlós kivitelű, minden utas ajtónál lépcső nélküli kialakítású, városi közforgalmú személyszállító autóbusz konstrukciójú legyen,

- Mozgáskorlátozottak fel- és leszállásra, illetve a kerekesszékkel utazók biztonságos elhelyezésére alkalmas legyen,

- Legalább 1 db mozgáskorlátozottak számára kialakított hellyel rendelkezzen,

- Utastéri és vezetőtéri légkondicionáló berendezéssel felszerelt legyen.

Az autóbuszoknak a szállítás időpontjában meg kell felelnie a Magyarországon érvényes gépjármű előírásoknak (különösen a 6/1990 KöHÉM rendeletnek és a 661/2009/EK 107 irányelveknek.)

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi az autóbuszokkal kompatibilis telepíthető töltőállomás leszállítása és üzembe helyezése, melynek helyszíne az ajánlatkérő által a teljesítési időszak alatt kerül meghatározásra.

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi az autóbuszok forgalomba helyezése az ajánlatkérő nevére az előírt engedélyek beszerzése, a kezelő személyzet betanítása és a szerződés szerinti szolgáltatások nyújtása.

A részletes műszaki követelményeket, illetve az egyéb szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Az új szóló autóbusz műszaki követelményei, főbb jellemzői:

- Az autóbuszoknak ugyanazon gyártótól származónak, és ugyanazon típusúnak kell lenni

- Karosszéria: egyszintes, 2 tengelyes, háromajtós kivitel,

- Hosszúság: maximum 13000 mm,

- Magasság: maximum 3 500 mm,

- Szélesség: 2 500 mm - 2 550 mm között,

- Alacsony padlós kivitel, padlómagasság maximum 400 mm, küszöbmagasság: minden ajtónál legfeljebb 340mm menetkész üzemi szintbeállítás esetén, ami térdeplés funkcióval legalább 260mm-re csökkenthető

- Szabad ajtónyílás szélesség minimum: 1 200 mm,

- A belső tér magassága az utastérben, állóhelyi padlófelületnél érje el minimum a 2 100 mm-t,

- Férőhely: Ülőhelyek száma minimum 25 fő,

- Szállítható személyek száma érje el a 72 fő értéket ( 8 fő/m2 álló utasok esetében), és minimum 80 fő a jármű megengedett össztömege és saját tömegének különbségéből származtatva

- Minimális hatótávolság: minimum 250 km egy feltöltéssel SORT 2 szerint mérve.

- Kapaszkodó képesség (emelkedési szögben kifejezve) legalább: 15%.

Felhívjuk az Ajánlattevő figyelmét, hogy az Ajánlatkérő az üzemeltetés során figyelemmel kíséri a műszaki előírásokban szereplő élettartam (év, teljesített km) elvárásokat és amennyiben a használat során a jármű azoknak nem felel meg, úgy azt az Ajánlatkérő az Ajánlattevőn számon kéri, és az Ajánlattevőnek az okozott kárért időarányosan, illetve km arányosan helyt kell állnia.

Az ajánlat tárgyát képező járműre vonatkozó az üzemeltetés helyén és az üzembe helyezésekor hatályos jogszabályi előírásokat, az érvényes műszaki szabványokat, a vonatkozó európai közösségi irányelveket, rendeleteket, és egyéb előírásokat az autóbusz gyártójának és szolgáltatójának, valamint ajánlattevőnek be kell tartania.

Ezek különösen:

6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről.

5/1990 (IV.12) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

661/2009/EK 107 irányelvek

77/2009 (XII.15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet, a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól.

2012. évi XLI törvény, a személyszállítási szolgáltatásokról.

48/2011. (III.30.) Kormányrendelet a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról.

Az Ajánlatkérés új autóbuszra szól, első forgalomba helyezéssel. Az autóbuszt érvényes magyarországi műszaki vizsgával, forgalmi rendszámmal kell átadni. A forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatának tartalmaznia kell az „útkímélő tengely” bejegyzést, valamint olyan bejegyzést, amely alapján az azt üzemeltető jogán az autóbusz alkalmas közforgalmú személyszállítás végzésére.

Valamennyi - a vonatkozó előírásokban rögzített - szerkezeti elem rendelkezzen „e”/"E" jóváhagyási jellel.

Egyenértékűség: 321/2015 (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr) 46§(3)-(6)bek. szerint.

Töltőberendezés:

Töltési teljesítmény: Minimálisan 100 kW csúcsteljesítmény az adott töltőfejen (több csatlakozó párhuzamos működése esetén is külön-külön csatlakozónként egy időben 100 kW csúcsteljesítmény leadásra legyen képes),

vagy

minimálisan 150 kW csúcsteljesítmény az adott töltőfejen (több csatlakozó párhuzamos működése esetén külön-külön csatlakozónként egy időben legalább 75 kW csúcsteljesítmény leadásra legyen képes, kétfejes töltő esetén egy töltőfej használatakor 150 kW csúcsteljesítmény leadása elvárás)

Kimeneti DC feszültségtartomány: 800V

Töltési szabvány: IEC 61851-23; Mode 4

Az árubeszerzés részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 243-642007
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Elektromos buszok és töltőállomás beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárást megindító felhívás és az eljárás visszavonásra került ajánlatkérő döntése értelmében.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/01/2022