S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Usluge - 363878-2014

Prikaži smanjeni prikaz

25/10/2014    S206    Agencije - Usluge - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Nizozemska-Haag: Internetske usluge i usluge fiksne telefonije

2014/S 206-363878

Ispravak

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 5.9.2014., 2014/S 170-301091)

Eurojust, na pažnju (osoba za kontakt): Sektor za javnu nabavu, Maanweg 174, 2516 ABHaag, NIZOZEMSKA. Telefon +31 704125641. Telefaks +31 704125585. E-pošta: procurement@eurojust.europa.eu

Umjesto 

IV.3.8) Uvjeti otvaranja ponuda:

12.11.2014 (14:00).

[...]

Glasi 

IV.3.8) Uvjeti otvaranja ponuda:

11.11.2014 (14:00).

[...]

Ovim se ispravkom ažurira obavijest o ispravku koja je objavljena u „Dodatku Službenom listu Europske unije”, 21.10.2014., 2014/S 202-356115.