Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 363878-2014

Visa förkortad version

25/10/2014    S206    Byråer - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Nederländerna-Haag: Tjänster avseende internet och fast telefoni

2014/S 206-363878

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 5.9.2014, 2014/S 170-301091)

Eurojust, att. upphandlingssektorn, Maanweg 174, 2516 ABHaag, NEDERLÄNDERNA. Tfn +31 704125641. Fax +31 704125585. E-post: procurement@eurojust.europa.eu

I stället för 

IV.3.8) Anbudsöppning:

12.11.2014 (14:00).

[...]

Skall det stå 

IV.3.8) Anbudsöppning:

11.11.2014 (14:00).

[...]

Denna rättelse uppdaterar meddelandet om rättelse som publicerades i Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 21.10.2014, 2014/S 202-356115.