En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Tjänster - 363878-2014

Visa förkortad version

25/10/2014    S206

Nederländerna-Haag: Tjänster avseende internet och fast telefoni

2014/S 206-363878

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 5.9.2014, 2014/S 170-301091)

Eurojust, att. upphandlingssektorn, Maanweg 174, 2516 ABHaag, NEDERLÄNDERNA. Tfn +31 704125641. Fax +31 704125585. E-post: procurement@eurojust.europa.eu

I stället för 

IV.3.8) Anbudsöppning:

12.11.2014 (14:00).

[...]

Skall det stå 

IV.3.8) Anbudsöppning:

11.11.2014 (14:00).

[...]

Denna rättelse uppdaterar meddelandet om rättelse som publicerades i Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 21.10.2014, 2014/S 202-356115.