Supplies - 36395-2021

25/01/2021    S16

Slovakia-Brezno: Medical equipments

2021/S 016-036395

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 249-620048)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
National registration number: 31908969
Postal address: Banisko
Town: Brezno
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Postal code: 977 42
Country: Slovakia
E-mail: sekretariat@nspbr.sk
Telephone: +421 486302130
Fax: +421 486114038
Internet address(es):
Main address: https://nspbr.sk/web
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8835

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zdravotnícka prístrojová technika IV.

Reference number: NsPBR/2020/RVO/16
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru zdravotníckej prístrojovej techniky a poskytnutie s tým súvisiacich služieb. Predmet zákazky je rozdelený na deväť samostatných častí.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/01/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 249-620048

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 22/01/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 23/02/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 22/01/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 23/02/2021
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: