Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Stavební práce - 364027-2021

19/07/2021    S137

Česko-Praha: Stavební práce

2021/S 137-364027

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 119-311735)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Fakultní nemocnice v Motole
Národní identifikační číslo: 00064203
Poštovní adresa: V Úvalu 84
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 150 06
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Mudruňka
E-mail: verejne.zakazky@fnmotol.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.fnmotol.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFnm

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

FN Motol - Rekonstrukce pracoviště Gynekologicko-porodnické kliniky

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce, na jejímž základě bude provedena rekonstrukce pracoviště Gynekologicko-porodnické kliniky ve FN Motol.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
14/07/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 119-311735

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 22/07/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 18/08/2021
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 22/07/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 18/08/2021
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: