Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 364199-2021

19/07/2021    S137

România-Covasna: Echipamente de protecţie

2021/S 137-364199

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” Covasna
Număr naţional de înregistrare: 4404559
Adresă: Str. Mihai Eminescu nr. 160
Localitate: Covasna
Cod NUTS: RO123 Covasna
Cod poștal: 525200
Țară: România
Persoană de contact: Iren Olosz
E-mail: olosz.iren@administrativ.cardiologie-covasna.ro
Telefon: +40 267340532
Fax: +40 267352048
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cardiologie-covasna.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100124557
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente de protecție

Număr de referinţă: 7
II.1.2)Cod CPV principal
18143000 Echipamente de protecţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

1. Halat de unica folosinta 29 000 buc.;

2. Combinezon agenti infectiosi 1 410 buc.;

3. Halat chirurgical steril ranforsat de unica folosinta 29 000 buc.;

4. Costume medicale 8 275 buc.;

5. Boneta medicala 29 000 buc.;

6. Manusi examinare nesterile 45 500 buc.;

7. Masca chirurgicala de unica folosinta 181 850 buc.;

8. Acoperitori pantofi-botosi 29 000 buc.;

9. Saboti medicali 8 275 buc.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 872 681.50 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 9
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

HALAT DE UNICA FOLOSINTA

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO123 Covasna
Locul principal de executare:

La magazia Spitalului de Recuperare Cardiovasculara „Dr. Benedek Geza” Covasna, str. Mihai Eminescu, nr. 160

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract de furnizare incheiat pana la 30.11.2021 pentru 29000 buc de halate de unica folosinta. Valoare estimata fara TVA 258100 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul maxim de livrare acceptat va fi de 10 zile de la transmiterea ferma a comenzilor de catre autoritatea contractanta, ofertele cu termen mai mare de 10 zile vor fi considerate neconforme. Termenul minim de livrare acceptat este de 1 zi de la transmiterea ferma a comenzilor de catre autoritatea contractanta. Sub acet termen de livrare, oferta nu va fi punctata suplimentar. / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 258 100.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect cod SMIS 139923-reCOVer-Protejarea sanatatii populatiei prin consolidarea capacitatii de reactie a spitalului de Recuperare Cardiovasculara „ Dr. Benedek Geza” Covasna la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 APEL: POIM/819/9/1 CONSOLIDAREA CAPACITATII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID 19

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

COSTUME MEDICALE

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18130000 Îmbrăcăminte specială de lucru
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO123 Covasna
Locul principal de executare:

La magazia Spitalului de Recuperare Cardiovasculara „Dr. Benedek Geza” Covasna, str. Mihai Eminescu, nr. 160

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract de furnizare incheiat pana la 30.11.2021 pentru 8275 buc de costume medicale. Valoare estimata fara TVA 413750 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul maxim de livrare acceptat va fi de 10 zile de la transmiterea ferma a comenzilor de catre autoritatea contractanta, ofertele cu termen mai mare de 10 zile vor fi considerate neconforme. Termenul minim de livrare acceptat este de 1 zi de la transmiterea ferma a comenzilor de catre autoritatea contractanta. Sub acet termen de livrare, oferta nu va fi punctata suplimentar. / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 413 750.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect cod SMIS 139923-reCOVer-Protejarea sanatatii populatiei prin consolidarea capacitatii de reactie a spitalului de Recuperare Cardiovasculara „ Dr. Benedek Geza” Covasna la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 APEL: POIM/819/9/1 CONSOLIDAREA CAPACITATII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID 19

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

COMBINEZON AGENTI INFECTIOSI

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33199000 Îmbrăcăminte pentru personalul medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO123 Covasna
Locul principal de executare:

La magazia Spitalului de Recuperare Cardiovasculara „Dr. Benedek Geza” Covasna, str. Mihai Eminescu, nr. 160

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract de furnizare incheiat pana la 30.11.2021 pentru 1410 buc de combinezoane. Valoare estimata fara TVA 91650 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul maxim de livrare acceptat va fi de 10 zile de la transmiterea ferma a comenzilor de catre autoritatea contractanta, ofertele cu termen mai mare de 10 zile vor fi considerate neconforme. Termenul minim de livrare acceptat este de 1 zi de la transmiterea ferma a comenzilor de catre autoritatea contractanta. Sub acet termen de livrare, oferta nu va fi punctata suplimentar. / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 91 650.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect cod SMIS 139923-reCOVer-Protejarea sanatatii populatiei prin consolidarea capacitatii de reactie a spitalului de Recuperare Cardiovasculara „ Dr. Benedek Geza” Covasna la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 APEL: POIM/819/9/1 CONSOLIDAREA CAPACITATII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID 19

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MANUSI EXAMINARE NESTERILE

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18424000 Mănuşi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO123 Covasna
Locul principal de executare:

La magazia Spitalului de Recuperare Cardiovasculara „Dr. Benedek Geza” Covasna, str. Mihai Eminescu, nr. 160

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract de furnizare incheiat pana la 30.11.2021 pentru 45500 buc de manusi de examinare. Valoare estimata fara TVA 22295 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul maxim de livrare acceptat va fi de 10 zile de la transmiterea ferma a comenzilor de catre autoritatea contractanta, ofertele cu termen mai mare de 10 zile vor fi considerate neconforme. Termenul minim de livrare acceptat este de 1 zi de la transmiterea ferma a comenzilor de catre autoritatea contractanta. Sub acet termen de livrare, oferta nu va fi punctata suplimentar. / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 22 295.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect cod SMIS 139923-reCOVer-Protejarea sanatatii populatiei prin consolidarea capacitatii de reactie a spitalului de Recuperare Cardiovasculara „ Dr. Benedek Geza” Covasna la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 APEL: POIM/819/9/1 CONSOLIDAREA CAPACITATII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID 19

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SABOTI MEDICALI

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18830000 Încălţăminte de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO123 Covasna
Locul principal de executare:

La magazia Spitalului de Recuperare Cardiovasculara „Dr. Benedek Geza” Covasna, str. Mihai Eminescu, nr. 160

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract de furnizare incheiat pana la 30.11.2021 pentru 8275 buc de saboti. Valoare estimata fara TVA 331000 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul maxim de livrare acceptat va fi de 10 zile de la transmiterea ferma a comenzilor de catre autoritatea contractanta, ofertele cu termen mai mare de 10 zile vor fi considerate neconforme. Termenul minim de livrare acceptat este de 1 zi de la transmiterea ferma a comenzilor de catre autoritatea contractanta. Sub acet termen de livrare, oferta nu va fi punctata suplimentar. / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 331 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect cod SMIS 139923-reCOVer-Protejarea sanatatii populatiei prin consolidarea capacitatii de reactie a spitalului de Recuperare Cardiovasculara „ Dr. Benedek Geza” Covasna la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 APEL: POIM/819/9/1 CONSOLIDAREA CAPACITATII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID 19

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ACOPERITORI PANTOFI - BOTOSI

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO123 Covasna
Locul principal de executare:

La magazia Spitalului de Recuperare Cardiovasculara „Dr. Benedek Geza” Covasna, str. Mihai Eminescu, nr. 160

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract de furnizare incheiat pana la 30.11.2021 pentru 29000 buc de botosi. Valoare estimata fara TVA 4640,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul maxim de livrare acceptat va fi de 10 zile de la transmiterea ferma a comenzilor de catre autoritatea contractanta, ofertele cu termen mai mare de 10 zile vor fi considerate neconforme. Termenul minim de livrare acceptat este de 1 zi de la transmiterea ferma a comenzilor de catre autoritatea contractanta. Sub acet termen de livrare, oferta nu va fi punctata suplimentar. / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 640.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect cod SMIS 139923-reCOVer-Protejarea sanatatii populatiei prin consolidarea capacitatii de reactie a spitalului de Recuperare Cardiovasculara „ Dr. Benedek Geza” Covasna la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 APEL: POIM/819/9/1 CONSOLIDAREA CAPACITATII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID 19

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

HALAT CHIRURGICAL STERIL RANFORSAT DE UNICA FOLOSINTA

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18130000 Îmbrăcăminte specială de lucru
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO123 Covasna
Locul principal de executare:

La magazia Spitalului de Recuperare Cardiovasculara „Dr. Benedek Geza” Covasna, str. Mihai Eminescu, nr. 160

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract de furnizare incheiat pana la 30.11.2021 pentru 29000 buc de HALATE. Valoare estimata fara TVA 548100 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul maxim de livrare acceptat va fi de 10 zile de la transmiterea ferma a comenzilor de catre autoritatea contractanta, ofertele cu termen mai mare de 10 zile vor fi considerate neconforme. Termenul minim de livrare acceptat este de 1 zi de la transmiterea ferma a comenzilor de catre autoritatea contractanta. Sub acet termen de livrare, oferta nu va fi punctata suplimentar. / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 548 100.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect cod SMIS 139923-reCOVer-Protejarea sanatatii populatiei prin consolidarea capacitatii de reactie a spitalului de Recuperare Cardiovasculara „ Dr. Benedek Geza” Covasna la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 APEL: POIM/819/9/1 CONSOLIDAREA CAPACITATII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID 19

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

BONETA MEDICALA

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO123 Covasna
Locul principal de executare:

La magazia Spitalului de Recuperare Cardiovasculara „Dr. Benedek Geza” Covasna, str. Mihai Eminescu, nr. 160

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract de furnizare incheiat pana la 30.11.2021 pentru 29000 buc de bonete. Valoare estimata fara TVA 4930,00 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul maxim de livrare acceptat va fi de 10 zile de la transmiterea ferma a comenzilor de catre autoritatea contractanta, ofertele cu termen mai mare de 10 zile vor fi considerate neconforme. Termenul minim de livrare acceptat este de 1 zi de la transmiterea ferma a comenzilor de catre autoritatea contractanta. Sub acet termen de livrare, oferta nu va fi punctata suplimentar. / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 930.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect cod SMIS 139923-reCOVer-Protejarea sanatatii populatiei prin consolidarea capacitatii de reactie a spitalului de Recuperare Cardiovasculara „ Dr. Benedek Geza” Covasna la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 APEL: POIM/819/9/1 CONSOLIDAREA CAPACITATII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID 19

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MASCA CHIRURGICALA DE UNICA FOLOSINTA

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO123 Covasna
Locul principal de executare:

La magazia Spitalului de Recuperare Cardiovasculara „Dr. Benedek Geza” Covasna, str. Mihai Eminescu, nr. 160

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract de furnizare incheiat pana la 30.11.2021 pentru 181850 buc de masti. Valoare estimata fara TVA 198216,50 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul maxim de livrare acceptat va fi de 10 zile de la transmiterea ferma a comenzilor de catre autoritatea contractanta, ofertele cu termen mai mare de 10 zile vor fi considerate neconforme. Termenul minim de livrare acceptat este de 1 zi de la transmiterea ferma a comenzilor de catre autoritatea contractanta. Sub acet termen de livrare, oferta nu va fi punctata suplimentar. / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 198 216.50 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect cod SMIS 139923-reCOVer-Protejarea sanatatii populatiei prin consolidarea capacitatii de reactie a spitalului de Recuperare Cardiovasculara „ Dr. Benedek Geza” Covasna la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 APEL: POIM/819/9/1 CONSOLIDAREA CAPACITATII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID 19

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr.1.

Ofertantii, tertii sustinatori și subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti și/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. DUAE se va completa utilizand interfata SEAP, in baza Regulamentului de punere în aplicare (Ue) 2016/7 al comisiei din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— cazierul fiscal al operatorului economic,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele trebuie sa fie valabile la data solicitarii. In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fa ta unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Cerin ta nr.2.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii sa nu se incadreze in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Conflict de interese reprezinta orice situatie in care membrii personalului Autoritatii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achizitie care actioneaza in numele Autoritatii contractante, care sunt implicati in desfașurarea procedurii de atribuire sau care pot influen ta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea ori independen ta lor in contextul procedurii de atribuire.

Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire are dreptul, in calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze concuren ta.

Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare/evaluare a ofertelor urmatoarele persoane:

— persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti ori persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati/terti sau subcontractanti,

— sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanti/candidati, tertisustinatori ori subcontractantipropuși,

— persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii concrete ca pot avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura, ori se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independen tașiimpartialitatea pe parcursul procesului de evaluare.

Contractantul se va asigura ca personalul sau nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese, cum ar fi:

— situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertulsustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare și/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul Autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire,

— situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt so t/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul Autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Din partea autoritatii contractante Jr. Sporea Monica-manager; Dr. Iliuta Vasile-director medical; Ec. Deaconu Ion- Director de ingrijiri, Ec. Kadar Melinda-director financiar-contabil; Ec. Olosz Iren -Sef serv. AP, Ec. Szasz Klara -economist, Timar Claudia-Referent, Ec. Simon Ildiko - Economist - lucratori in Biroul achizitii publice;

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti și/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Cerin ta nr.1.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum și faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului de achizitie publica/sectoriala. Cerin ta se aplica inclusiv pentru subcontractanti și/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica cu informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta – informatii referitoare la indeplinirea cerintelor privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.

Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine, documentele echivalente emise in tara de rezidenta, traduse in limba romana, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele trebuie sa fie valabile la data solicitarii.

In situatia in care vor fi executate parti din contract de catre subcontractanti, dovada inregistrarii și corespondenta activitatilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizitiei se va prezenta obligatoriu și de catre subcontractanti, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Cerin ta nr.2.

Operatorii economici vor prezenta Aviz de functionare cu anexe emis de ANMDM (Agentia Nationala a Medicamentelor si Dispozitivelor Medicale) sau Autorizatie de functionare cu anexe emisa de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de comercializare si distributie pentru categoria de produse ofertate, conform art. 926 din Legea nr.95 / 2006, republicata si actualizata.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica/sectoriala cu informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta – informatii referitoare la indeplinirea cerintelor privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.

Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Aviz de functionare cu anexe emis de ANMDM (Agentia Nationala a Medicamentelor si Dispozitivelor Medicale) sau Autorizatie de functionare cu anexe emisa de Ministerul Sanatatii, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele trebuie sa fie valabile la data solicitarii.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Alte cerinte economice sau financiare Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta nr.1. Ofertantii trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) au furnizate produse similare (echipamente de protectie) in valoare de cel putin valoarea estimata.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. DUAE se va completa in SEAP, in sectiunea dedicata. Asociatul/asociatii nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE in care se vor cuprinde informatiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul și data contractului invocat drept experien ta similara,tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numarul documentului de receptie. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerin tei vor fi prezentate doar de catre ofertantul/ofertantii clasat/clasati pe primul locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: -procesul-verbal de receptie sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea, valoarea, perioada și locul livrarii.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. DUAE se va completa in SEAP, in sectiunea dedicata. Asociatul/asociatii nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE in care se vor cuprinde informatiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul și data contractului invocat drept experien ta similara,tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numarul documentului de receptie. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate doar de catre ofertantul/ofertantii clasat/clasati pe primul locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: -procesul-verbal de receptie sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea, valoarea, perioada și locul livrarii.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorii economici vor prezenta Aviz de functionare cu anexe emis de ANMDM (Agentia Nationala a Medicamentelor si Dispozitivelor Medicale) sau Autorizatie de functionare cu anexe emisa de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de comercializare si distributie pentru categoria de produse ofertate, conform art. 926 din Legea nr.95 / 2006, republicata si actualizata. Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica/sectoriala cu informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta – informatii referitoare la indeplinirea cerintelor privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Aviz de functionare cu anexe emis de ANMDM (Agentia Nationala a Medicamentelor si Dispozitivelor Medicale) sau Autorizatie de functionare cu anexe emisa de Ministerul Sanatatii, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorul sa prezinta documente din care sa reiasa ca este distribuitor al producatorului ofertant. Documentele trebuie sa fie valabile la data solicitarii.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 25/08/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 25/11/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 25/08/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/07/2021