Tjenesteydelser - 364524-2019

02/08/2019    S148    Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Ballerup: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed

2019/S 148-364524

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Primdahl Svendstrup
E-mail: fmi-id-sii12@mil.dk
Telefon: +45 72814000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd4d1c45-046e-410d-85a9-0746ddd14708/homepage

Internetadresse for køberprofilen: www.fmi.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd4d1c45-046e-410d-85a9-0746ddd14708/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Konsulentrammeaftale om rekruttering

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse planlægger at udbyde en Konsulentrammeaftale vedr. rekrutteringsydelser. Rammeaftalen forventes at dække størstedelen af behovet på Forsvarsministeriets område for køb af ekstern gennemførelse og/eller rådgivning om rekruttering, herunder blandt andet indledende analyse, kompetenceprofil, udarbejdelse af stillingsopslag, annoncering via valgte platforme, kandidatsøgning/searchproces, håndtering og screening af kandidater, afholdelse af samtaler samt personlighedstest, afrapportering mv. En mindre del af behovet for køb af ekstern gennemførelse og/eller rådgivning vedr. rekrutteringsydelser, eksempelvis bistand til rekruttering på meget specialiserede områder, forventes ikke at være dækket af aftalen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79600000
79400000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften på Forsvarsministeriets område med undtagelse af FE. Hovedparten af rekrutteringsopgaven varetages in-house af FPS, men i visse tilfælde er der behov for ekstern bistand og rådgivning.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse planlægger derfor at udbyde en Konsulentrammeaftale vedr. rekrutteringsydelser. Rammeaftalen forventes at dække størstedelen af behovet på Forsvarsministeriets område for køb af ekstern gennemførelse og/eller rådgivning om rekruttering, herunder blandt andet indledende analyse, kompetenceprofil, udarbejdelse af stillingsopslag, annoncering via valgte platforme, kandidatsøgning/searchproces, håndtering og screening af kandidater, afholdelse af samtaler samt personlighedstest, afrapportering mv. En mindre del af behovet for køb af ekstern gennemførelse og/eller rådgivning vedr. rekrutteringsydelser, eksempelvis bistand til rekruttering på meget specialiserede områder, forventes ikke at være dækket af aftalen.

Leverandørens primære Køber på aftalen forventes af være PFS, der forventeligt vil stå som rekvirent overfor Leverandøren for de myndigheder der betjenes af FPS.

Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle afdelinger af Forsvaret i Danmark, som er underlagt Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettiget til at anvende rammeaftalen. Køberen har ret til at købe tilsvarende tjenesteydelser fra andre leverandører.

Udbudsbekendtgørelse samt udbudsmateriale forventes offentliggjort i september/oktober/november 2019, med kontraktstart ultimo 2019 eller primo 2020.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
23/09/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

For så vidt angår oplysningerne i punkt II.1.5 ’Anslået samlet værdi’ bemærkes, at beløbet er skønnet som det samlede forbrug over 4 år. Det bemærkes endvidere, at skønnet er behæftet med stor usikkerhed hvorfor beløbet kan blive både væsentligt højere og væsentligt lavere.

Ordregiver ønsker forud for udbuddet at opnå et bredt kendskab til markedet. Interesserede virksomheder opfordres derfor til at deltage i et møde med ordregiver hvor de får mulighed for at præsentere mulige løsninger samt virksomhedens forretningsmodeller. Interesserede virksomheder opfordres til at sende en mail til ovenstående kontaktperson hurtigst muligt og gerne senest onsdag d. 7.8.2019. I mailen bedes vedlagt en kort præsentation af virksomheden samt besvarelse af vedlagte anmodning om information. Individuelle møder med interesserede virksomheder forventes afholdt tirsdag d. 13. august i tidsrummet fra kl. 09:00-15:00. Møderne vil tage udgangspunkt i vedlagte anmodning om information samt virksomhedens præsentation. Ordregiver forbeholder sig ret til at begrænse antallet af virksomheder der indbydes til møder. Ordregiver vil udvælge virksomheder der inviteres til dialog på baggrund af virksomhedernes korte præsentation og besvarelse af anmodning om information sammenholdt med ovenstående beskrivelse af rammeaftalen.

Det vil som led i det udbudsforberedende arbejde blive vurderet, om det er hensigtsmæssigt at opdele kontrakten i delkontrakter.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/07/2019