Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 364564-2016

Wyświetl widok skrócony

19/10/2016    S202

Grecja-Heraklion: Wsparcie działań związanych z ochroną krytycznej infrastruktury teleinformatycznej

2016/S 202-364564

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 5.10.2016, 2016/S 192-344788)

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), PO Box 1309, GR 710 01 Heraklion, GRECJA. Kontakt: Procurement Officer. Tel. +30 2814409710. Faks +30 2810391410. E-mail: procurement@enisa.europa.eu

Zamiast 

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość:

Wartość bez VAT: 400 000 EUR.

II.2.4) Opis zamówienia:

... Szacunkowa wartość 400 000 EUR zostanie rozdysponowana w okresie wynoszącym maksymalnie 2,25 roku.

II.2.6) Szacunkowa wartość:

Wartość bez VAT: 400 000 EUR

Powinno być 

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość:

Wartość bez VAT: 600 000 EUR.

II.2.4) Opis zamówienia:

... Szacunkowa wartość 600 000 EUR zostanie rozdysponowana w okresie wynoszącym maksymalnie 2,25 roku.

II.2.6) Szacunkowa wartość:

Wartość bez VAT: 600 000 EUR.