Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Roboty budowlane - 364572-2016

Wyświetl widok skrócony

19/10/2016    S202

Włochy-Ispra: Roboty inżynieryjne na potrzeby nowej instalacji do cementowania

2016/S 202-364572

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 5.10.2016, 2016/S 192-344794)

Komisja Europejska, Joint Research Centre (JRC), via Enrico Fermi 2749, TP 582, 21027 Ispra VA, WŁOCHY. Kontakt: Procurement Officer Tatjana Tavcar. E-mail: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu


Uwaga:

Niniejszym informuje się oferentów o publikacji sprostowania w języku francuskim i włoskim.